Embeds- og bestillingsmænd i Aarhus

Fra AarhusWiki

Embeds- og bestillingsmænd i Aarhus er en detaljeret oversigt, der kan bidrage med et overblik over byens mange embeds- og bestillingsmænd gennem tiden.

Se også

Kortere lister over embedsgrupper

Embeds- og bestillingsmænd i Aarhus
Navn Embede Embedsår eller -periode Andre embeder Noter m.m.
Johannes Smed Borgmester 1395 Nævnes som Proconsul
Peder Vinmand Borgmester 1395 og 1404 Nævnes som Proconsul
Jens Brun Borgmester 1404 Nævnes som Bymand i 1416
Thyri Esbernsen Borgmester 1416
Erik Litle Borgmester 1416 Rådmand i 1428
Eskil Mogensen Borgmester 1418
Bertel Gørval Borgmester 1418
Jens Pedersen Borgmester 1423
Mogens Nielsen Borgmester 1438
Jens Hvidsen Borgmester 1440-1445 og -1459 Rådmand i 1438
Peder Skytte Borgmester 1440-1445 Rådmand i 1404 og 1428
Peder Litle Borgmester 1445
Christian Mandrup Borgmester 1456-1474 Rådmand (tidl.)
Mathias Pedersen Borgmester 1462-1470 (måske til 1476) Rådmand i 1445-1562 og 1476-1491
Claus Pedersen Borgmester 1471-1491 Rådmand (tidl.)
Jens Madsen Borgmester 1476-1497 (måske til 1504) Rådmand i 1465
Erik Pedersen Borgmester 1496-1512 Rådmand i 1488
Niels Andersen Borgmester 1507-1521 Byfoged i 1500-1501
Mogens Lauritsen Borgmester 1521-1540
Michel Jensen Borgmester 1526-1546 (måske til 1552) Rådmand i 1511-1513
Knud Galthen Borgmester 1540-1557 Rådmand i 1530
Laurids Fog Borgmester 1552-1574 (måske til 1579) Byfoged i 1567-1574
Peder Knudsen Skriver Borgmester 1559-1575 (måske til 1579) Rådmand i 1546
Stiftsskriver i 1568-
Laurits Christensen Borgmester 1579-1584 Tolder i 1584-
Dines Thøgersen Borgmester 1580-1588 Rådmand i 1565
Niels Pedersen Bording Borgmester 1584-1615 Rådmand i 1584
Jørgen Jørgensen Sommerfeld Borgmester 1588-1608 (måske til 1612)
Oluf Rasmussen Borgmester 1608 Rådmand i 1608
Villum Johansen Worm Borgmester 1615-1618 Kæmner i 1597
Rådmand i 1608
Også borgmester i 1622-1624
Hans Hansen Grønbæk Borgmester 1617-1620 Rådmand i 1607-1613
Peder Pedersen Borum eller Skriver Borgmester 1619-1622 Byfoged i 1606-1609
Rådmand i 1624 og 1626
Overformynder i 1624-1630
Også borgmester i 1629-1641
Villum Johansen Worm Borgmester 1622-1624 Kæmner i 1597
Rådmand i 1608
Også borgmester i 1615-1618
Clemen Jensen Smagbier Borgmester 1623 Rådmand i 1608-1626 Fastelavnsborgmester
Morten Jensen Borgmester 1624-1625 Kæmner i 1601
Rådmand i 1611-1625
Fastelavnsborgmester
Rasmus Pedersen Gius Borgmester 1624-1626 Byfoged i 1610-1611
Rådmand i 1611
Overformynder i 1630-1633
Også borgmester i 1632
Jens Sørensen Stigsen Borgmester 1625-1626 Kæmner i 1607
Rådmand i 1620-1639
Fastelavnsborgmester i 1626
Søren Jensen Frost Borgmester 1626 Rådmand i 1615
Tolder i 1630
Fastelavnsborgmester, også borgmester i 1632-1640
Jens Lauridsen Bording Borgmester 1628 Rådmand i 1620-1646 Også borgmester i 1641-1642
Peder Pedersen Borum eller Skriver Borgmester 1629-1641 Byfoged i 1606-1609
Rådmand i 1624 og 1626
Overformynder i 1624-1630
Også borgmester i 1619-1622
Rasmus Pedersen Gius Borgmester 1632 Byfoged i 1610-1611
Rådmand i 1611
Overformynder i 1630-1633
Også borgmester i 1624-1626
Søren Jensen Frost Borgmester 1632-1640 Rådmand i 1615
Tolder i 1630
Også fastelavnsborgmester i 1626
Jens Lauridsen Bording Borgmester 1641-1642 Rådmand i 1620-1646 Også fastelavnsborgmester i 1628
Jens Christensen Borgmester 1641-1642 Rådmand i 1626-1646 Fastelavnsborgmester
Christen Carlsen Borgmester 1642 Rådmand i 1633
Overformynder i 1633 og 1638
Også borgmester i 1653-1658
Hans Pedersen Flensborg Borgmester 1646 Rådmand i 1638-1648 Også borgmester i 1649-1650
Rasmus Nielsen Skriver Borgmester 1646 Rådmand i 1636-1641 Også borgmester i 1650-1652
Anders Lydichsen Borgmester 1648 Også borgmester i 1653-1659
Wulff Baltzersen Borgmester 1648-1649 Bartskær i 1613 og 1630
Kæmner i 1636
Byfoged i 1637-1642
Rådmand i 1646-1648
Hans Pedersen Flensborg Borgmester 1649-1650 Rådmand i 1638-1648 Også borgmester i 1646
Rasmus Nielsen Skriver Borgmester 1650-1652 Rådmand i 1636-1641 Også borgmester i 1646
Hans Jostsen Borgmester 1650-1652 Rådmand i 1646
Christen Carlsen Borgmester 1653-1658 Rådmand i 1633
Overformynder i 1633 og 1638
Også borgmester i 1642
Anders Lydichsen Borgmester 1653-1659 Rådmand i 1638-1652 Også borgmester i 1648
Christen Jensen Borgmester 1659-1666 Rådmand i 1654
Hospitalsforstander i 1661-1666
Christen Henrik Pedersen Borgmester 1664-1667 Toldinspektør i 1667-
Jesper Nielsen Hutfeld Borgmester 1666-1679 Stiftsskriver i 1665
Jacob Søren Schandorph Borgmester 1668-1670
Jacob Michelsen Borgmester 1670-1678
Jørgen Rasmussen Juel Borgmester 1670-1681 Rådmand i 1663
Niels Madsen Borgmester 1676-1680 Tolder i 1661-1671
Jens Rasmussen Laasbye Borgmester 1679-1695 Far til borgmester Peder Jensen Laasbye
Michel Michelsen Malling Borgmester 1681-1701 Kæmner i 1667-1668
Rådmand i 1671-1681
Jens Christensen Basballe Borgmester 1695-1708 Rådmand i 1667 Søn af rådmand Christen Jensen Basballe, far til borgmester Christen Jensen Basballe
Hans Jensen Winther Borgmester 1701-1726 Overformynder i 1683
Rådmand i 1687
Anders Henriksen Vendelboe Borgmester 1708-1710
Christen Jensen Basballe Borgmester 1710-1740 Søn af borgmester Jens Christensen Basballe
Ditlev Eggers Borgmester 1726-1735
Peder Jensen Laasbye Borgmester 1735-1760 Kæmner i 1722
Viceborgmester i 1733
Søn af borgmester Jens Rasmussen Laasbye
Søren Michelsen Gylling Borgmester 1739-1749 Rådmand i 1725-1739
Vejer og måler i 1736-
Morten Andreas Geertsen Borgmester 1740-1769 Rådmand i 1739
Frederik Christian Gleerup Borgmester 1762-1783 Viceborgmester i 1761
Toldkontrollør i 1776-
Niels Rohde Borgmester 1783-1800 Hospitalsforstander i 1772-1798
Byskriver i 1778-1787
Vicerådmand i 1775
Rådmand i 1775-1783
Far til hospitalsforstander Christian Weigner Rohde
Niels Hviid Borgmester 1801-1813 Vicerådmand i 1783
Rådmand i 1783-1798
Byfoged i 1784-1801
Viceborgmester i 1798
Stadshauptmand og borgermajor ved Borgervæbningen 1783-1798
Jens Leegaard Schumacher Borgmester 1813-1818 Byfoged i 1809
Hans Astrup Fleischer Borgmester 1818-1847 Byfoged i 1818
Christian Ehlers Hertz Borgmester 1848-1866
Ulrich Christian von Schmidten Borgmester 1866-1885
Frederik Christian Bernhardt Stephan Vestergaard Borgmester 1886-1905
Ernst Christopher Lorentz Drechsel Borgmester 1905-1919 Kongelig udnævnt
Jakob Jensen Borgmester 1919-1932 Socialdemokratiet, Aarhus' første folkevalgte borgmester
Knud Ørbæk Holch Borgmester 1926-1939 Kongelig udnævnt
Hans Peder Christensen Borgmester 1933-1941 Socialdemokratiet
Erik Høgstrøm Borgmester 1939-1941 Socialdemokratiet, konstitueret borgmester
Einar Stecher Christensen Borgmester 1942-1945 Socialdemokratiet
Svend Unmack Larsen Borgmester 1945-1958 Socialdemokratiet
Bernhardt Jensen Borgmester 1958-1971 Socialdemokratiet
Orla Schartau Hyllested Borgmester 1971-1981 Socialdemokratiet
Thorkild Simonsen Borgmester 1982-1997 Socialdemokratiet
Flemming Knudsen Borgmester 1997-2001 Socialdemokratiet
Louise Gade Borgmester 2002-2005 Venstre
Nicolai Halby Wammen Borgmester 2006-2011 Socialdemokratiet
Jacob Bundsgaard Johansen Borgmester 2011- Socialdemokratiet
Peder Foged Rådmand 1395 Nævnes som consul
Steffen Fadersøn Rådmand 1404
Peder Hafnesen Rådmand 1404
Anders Lyng Rådmand 1404
Andreas Pedersen Rådmand 1404
Peder Skytte Rådmand 1404-1428 Borgmester i 1440-1445
Magnus Mathiasen Rådmand 1420-1428
Erik Litle Rådmand 1428 Borgmester i 1445
Peder Gørval Rådmand 1438
Jens Hvidsen Rådmand 1438 Borgmester i 1440-1445 og -1459
Jes Bonde Rådmand 1445
Nis Andersen Rådmand 1445
Peder Bruun Rådmand 1445
Peder Nielsen Rådmand 1445
Søren Ravnold Rådmand 1445
Mads Pedersen Rådmand 1445 og 1479
Jep Kat Rådmand 1458-1479
Mogens Hagenskov Rådmand 1458-1476
Peder Michelsen Rådmand 1458-1459
Niels Tik Rådmand 1459
Jens Madsen Rådmand 1465-1471 Borgmester i 1476-1497 (måske til 1504)
Jes Eriksen Rådmand 1466
Jep Rødsen Rådmand 1466-1479
Jep Truelsen Rådmand 1473
Mathias Nielsen Rådmand 1476
Morten Hagensen Rådmand 1476
Jep Sture Rådmand 1476-1488
Oluf Kjeldsen Rådmand 1479
Jes Terkelsen Rådmand 1476-1479
Jep Sørensen Rådmand 1479-1486
Erik Pedersen Rådmand 1488 Borgmester i 1496-1512
Peder Pedersen Murmester Rådmand 1490-1511
Gunde Madsen Rådmand 1497- Byskriver i 1474-1496
Ludvig Andersen Rådmand 1499-1503
Ole Michelsen Rådmand 1502
Oluf Pedersen Skriver Rådmand 1505-1511 Tolder i 1505
Anders Tordsen Rådmand 1507
Christiern Pedersen Rådmand 1507 Måske den samme som Christian Pedersen, der var kæmner i 1484-1491
Morten Bentsen eller Bondesen Rådmand 1507-1511
Peder Skytte Rådmand 1507-1511
Michel Jensen Rådmand 1511-1513 Borgmester i 1526-1546 (måske til 1552)
Peder Brodt Rådmand 1515-1521
Jep Bjørnsen Rådmand 1516 Byfoged i 1530
Christian Pind Rådmand 1521
Niels Galthen Rådmand 1521-1535
Knud Galthen Rådmand 1530 Borgmester i 1540-1557
Niels Kyndro Rådmand 1530-1546
Jes Nielsen Rådmand 1534
Peder Murmester Rådmand 1537
Niels Friis Rådmand 1537
Peder Mørche Rådmand 1538
Ove Skytte Rådmand 1541
Niels Rude Rådmand 1541
Peder Knudsen Skriver (Fog) Rådmand 1546 Borgmester i 1559-1575 (måske til 1579)
Stiftsskriver i 1568-
Jens Linno Rådmand 1546
Bertel Sørensen Rådmand 1555
Jens Lassen Rådmand 1555-1565
Christoffer Hansen Rådmand 1557-1567 Kæmner i 1562
Michel Høegh Rådmand 1558
Christen Nielsen Rådmand 1558
Jens Knudsen Rådmand 1558-1565
Rasmus Olufsen Rådmand 1558-1576
Dines Thøgersen Rådmand 1565 Borgmester i 1580-1588
Niels Jensen Rådmand 1565-1576
Oluf Andersen Tunbo Rådmand 1565-1566
Christen Nielsen Rådmand 1567
Erik Lauridsen Rådmand 1576-1588
Søren Pedersen Rådmand 1576-1588
Niels Pedersen Bording Rådmand 1584 Borgmester i 1584-1615
Poul Pedersen Skriver Rådmand 1584-1607
Peder Nielsen Rådmand 1585-1588
Niels Christensen Skriver Bonde Rådmand 1585-1608 Hospitalsforstander i -1587 og 1590-
Overformynder i 1619-1624
Tolder i 1620
Jens Olufsen Rådmand 1588
Jens Poulsen Rådmand 1588
Svend Poulsen Rådmand 1588
Peder Rasmussen Kiær Rådmand 1588 Kæmner i 1588
Johan Worm Rådmand 1588-1601 1597
Ole Michelsen Rådmand 1593
Peder Christensen Rådmand 1594-1608
Jens Oussen Rådmand 1597
Ebbe Christensen Rådmand 1600
Peder Ibsen Rådmand 1603 Kæmner i 1612 (formodentlig)
Oluf Skriver Rådmand 1607
Hans Hansen Grønbæk Rådmand 1607-1613 Borgmester i 1617-1620
Jakob Abel Rådmand 1608 Kæmner i 1595 Feltwebel i Borgervæbningen i 1588
Oluf Rasmussen Rådmand 1608 Borgmester i 1608
Knud Pedersen Skriver Rådmand 1608-1612 Kæmner i 1593-1594
Clemen Jensen Smagbier Rådmand 1608-1626 Borgmester i 1623
Niels Christensen Friis Rådmand 1608-1621
Villum Johansen Worm Rådmand 1608-1622 Kæmner i 1597
Borgmester i 1615-1618 og 1622-1624
Rasmus Pedersen Gius Rådmand 1611-1624 Byfoged i 1610-1611
Borgmester i 1624-1626 og 1632
Overformynder i 1630-1633
Morten Jensen Rådmand 1611-1638 Kæmner i 1601
Borgmester i 1624-1625
Oluf Sørensen Bonde Rådmand 1617
Søren Jensen Frost Rådmand 1615-1629 Borgmester i 1626 og 1632-1640
Tolder i 1630
Jens Sørensen Stigsen Rådmand 1620-1639 Kæmner i 1607
Borgmester i 1625-1626
Peder Stienn Rådmand 1624
Peder Pedersen Borum eller Skriver Rådmand 1624-1628 Byfoged i 1606-1609
Borgmester i 1619-1622 og 1629-1641
Overformynder i 1624-1630
Jens Lauridsen Bording Rådmand 1626-1628 Borgmester i 1628 og 1641-1642
Jens Christensen Rådmand 1626-1646 Borgmester i 1641-1642
Christen Carlsen Rådmand 1633-1653 Borgmester i 1642 og 1653-1658
Overformynder i 1633 og 1638
Niels Ibsen Rådmand 1636-1641 Kæmner i 1612
Overformynder i 1619-1626
Anders Lydichsen Rådmand 1638-1652 Borgmester i 1648 og 1653-1659
Hans Pedersen Flensborg Rådmand 1638-1648 Borgmester i 1646 og 1649-1650
Niels Lauridsen Rådmand 1642
Rasmus Nielsen Skriver Rådmand 1636-1642 Borgmester i 1646 og 1650-1652
Frederik Lauridsen Rådmand 1641 Overformynder i 1641
Peder Steffensen Rådmand 1646
Hans Jostsen Rådmand 1646-1648 Borgmester i 1650-1652
Wulff Baltzersen Rådmand 1646-1648 Bartskær i 1613 og 1630
Kæmner i 1636
Byfoged i 1637-1642
Borgmester i 1648-1649
Christen Sørensen Pind Rådmand 1646-1659 Tolder i 1646-1659
Peder Rasmussen Rådmand 1647-1653 Kæmner i 1638
Hans Andersen Grønbæk Rådmand 1648 Kæmner i 1624
Overformynder i 1638
Hospitalsforstander (konst.) i 1639
Byfoged i 1642-1643
Jens Andersen Karlby Rådmand 1648-1655 Kæmner i 1630-1631
Jens Sørensen Winther Rådmand 1650-
Søren Clemensen Rådmand 1651 Kæmner i 1642-1645 Søn af rådmand Clemen Jensen Smagbier
Jens Clemensen Rådmand 1651 Tolder i 1642 Søn af rådmand Clemen Jensen Smagbier
Christen Jensen Rådmand 1654-1659 Borgmester i 1659-1666
Hospitalsforstander i 1661-1666
Peder Sørensen Rådmand 1655-1666 Kæmner i 1651
Jens Hansen Rådmand 1655 Byskriver i 1650-1651
Anders Thomsen Rådmand 1658-1672 Kæmner i 1648
Overformynder i 1652 og 1654
Jens Lassen Rådmand 1658-1675
Jacob Nielsen Rådmand 1661 Kæmner i 1649
Overformynder i 1651
Søn af rådmand Niels Ibsen
Jørgen Rasmussen Juel Rådmand 1663-1670 Borgmester i 1670-1681
Søren Sørensen Ugelbølle Rådmand 1663-1681 Kæmner i 1650
Rasmus Rasmussen Wærn Rådmand 1664-1671
Jens Rasmussen Lassen Rådmand 1664-1693 Kæmner i 1662
Overformynder i 1684
Carl Christensen Rådmand 1665-1684 Søn af borgmester Christen Carlsen
Jens Christensen Basballe Rådmand 1667-1695 Borgmester i 1695-1708 Søn af rådmand Christen Jensen Basballe, far til borgmester Christen Jensen Basballe
Laurids Rasmussen Thøgersen Rådmand 1669-1675
Anders Lauridsen Rådmand 1670 (før) Kæmner i 1665 og 1666
Erik Christensen Rådmand 1670 (før) Søn af borgmester Christen Carlsen
Christen Jensen Basballe Rådmand 1670 (før) Søn af borgmester Jens Christensen Basballe
Michel Michelsen Malling Rådmand 1671-1681 Kæmner i 1667-1668
Borgmester i 1681-1701
Jens Christensen Wegerslev (Winther) Rådmand 1671-1688 Overformynder i 1669
Jacob Gesius Rådmand 1675-1683
Søren Michelsen Malling Rådmand 1681-1682 Tolder i 1679
Søren Nielsen Møller Rådmand 1682-1688
Hans Jensen Winther Rådmand 1687-1701 Overformynder i 1683
Borgmester i 1701-1726
Peder Jessen Rådmand 1689-1712 Kæmner i 1684-1685
Niels Lauridsen Fog Rådmand 1695-1710 Far til klokker og underdegn ved Aarhus Domkirke Niels Nielsen Ibsen Fogh
Hans Bendixen Harding Rådmand 1701-1712 Kæmner 1670
Postmester i 1663
Borgerkaptajn ved Borgervæbningen i 1663
Oluf Sørensen Rådmand 1710-1724 Kæmner i 1694
Overformynder i 1709
Rasmus Madsen Wærn Rådmand 1712-1722 Kæmner i 1694
Overformynder i 1709-
Tønnes Michelsen Rådmand 1713-1728 Tolder (konst.) i 1728
Bernt Holmsted Rådmand 1722-1730 Viceborgmester i 1728
Tolder i 1728
Søren Michelsen Gylling Rådmand 1725-1739 Vejer og måler i 1736-
Borgmester i 1739-1749
Søren Jensen Rådmand 1728-1739 Kæmner i 1700 og 1717
Overformynder i 1723
Andreas Stæhr Rådmand 1730-1739
Thøger Clemmensen Kjersgaard Rådmand 1734-1739 Kæmner i 1723
Vicerådmand i 1734
Mathias Nielsen Fellumb Rådmand 1734-1769 Vicerådmand i 1734
Kæmner i 1672
Far til byfoged Christen Fellumb
Morten Andreas Geertsen Rådmand 1739-1740 Borgmester i 1740-1769
Ulrik Christian Müller Rådmand 1739-1756 Byskriver i 1734-1756
Vicerådmand i 1739
Viceborgmester i 1754
Søn af byskriver Peder Müller
Frederik Borchardt Rådmand 1749-1755 Rådskæmner i 1745
Vicerådmand i 1749
Rasmus Eriksen Møller Rådmand 1754-1774 Kæmner i 1754-1757
Viceborgmester i 1762
Knud Schytte Rådmand 1756-1789 By- og rådstueskriver i 1756-1778 Far til klokker ved Vor Frue Kirke Henrik Wissing Schytte
Lorents Peter Risom Rådmand 1770-1803 Vicerådmand i 1770
By- og rådstueskriver i 1787
Niels Rohde Rådmand 1775-1783 Hospitalsforstander i 1772-1798
Byskriver i 1778-1787
Vicerådmand i 1775
Borgmester i 1783-1800
Far til hospitalsforstander Christian Weigner Rohde
Niels Hviid Rådmand 1783-1798 Vicerådmand i 1783
Byfoged i 1784-1801
Viceborgmester i 1798
Borgmester i 1801-1813
Johan Hasselbalch Rådmand 1789-1794 Vicerådmand i 1789
Vejer og måler i 1789
Hans Peter Ingerslev Rådmand 1793-1800 Vicerådmand i 1793
Vejer og måler i 1795
Christopher Andreas Petersen Rådmand 1801-1813 Byfoged i 1801-1808
By- og rådstueskriver i 1808
Niels Anton Bjørn Rådmand 1813-1821 Byfoged (konst.) i 1808
Hospitalsforstander i 1816-1821
Konstitueret
Christian Peter Olsen Rådmand 1821-1824 Politiassistent i 1814-1824 Konstitueret
Mathias Christian Leth Rådmand 1824-1825 By- og radstueskriver i 1824
Jacob Willads Engelsted Rådmand 1825-1854 By- og radstueskriver i 1825
Jørgen Nielsen Rådmand 1848-1853 Politiassistent i 1825-
Byfoged og politimester i 1848-
Hans Rudolph von Scholten Rådmand 1854-1866 Byfoged og politimester i 1854-
Niels Nellemann Rådmand 1854-1867 By- og rådstueskriver i 1854-
Søren Søegaard Rådmand 1838-1854 Kæmner (konst.) i 1834
Thomas Funder Rådmand 1838-1854
Jens Poulsen Hald Rådmand 1843-1849
Christian Bang Rådmand 1850-1866
Christian Peter Hertz Rådmand 1854-1861 Medlem af Borgerrepræsentationen
Hans Henrik Laurits Bering Liisberg Rådmand 1861-1868
Hans Gundorph Jensen Rådmand 1866-1868 Medlem af Borgerrepræsentationen og Aarhus Byråd
Svend Fynbo Byfoged 1311 Nævnes som Kongens Advokat
Lauge Præst Byfoged 1344 Nævnes som Foged
Osterd Tygesen Byfoged 1516-1428 Nævnes som Kongens Foged
Niels Samsing Byfoged 1445 Nævnes som Kongens Foged
Peder Nielsen eller Niclesen Byfoged 1458-1465
Stig Swort Byfoged 1459 Byskriver (tidl.)
Jens Madsen Byfoged 1473-1486 Byskriver i 1465-1470
Niels Andersen Byfoged 1500-1501 Borgmester i 1507-1521
Søren Jensen Byfoged 1504-1505
Niels Jensen Byfoged 1507-1514
Jens Tammesen Byfoged 1514-
Peder Krabbe Byfoged 1521-1537
Jep Bjørnsen Byfoged 1530 Rådmand i 1516
Peder Torkildsen Byfoged 1541-1553 Far til byfoged Torkild Pedersen Abildgaard
Jens Nielsen Svenske Byfoged 1557-1565
Torkild Pedersen Abildgaard Byfoged 1565-1567 Søn af byfoged Peder Torkildsen
Laurids Fog Byfoged 1567-1574 Borgmester i 1552-1574 (måske til 1579)
Jens Haurum Byfoged 1574-1583 Kæmner i 1563
Svend Bendsen Byfoged 1588-1594
Peder Pedersen Borum eller Skriver Byfoged 1606-1609 Borgmester i 1619-1622
Rådmand i 1624 og 1626
Overformynder i 1624-1630
Rasmus Pedersen Gius Byfoged 1610-1611 Rådmand i 1611
Borgmester i 1624-1626
Overformynder i 1630-1633
Christen Ibsen Byfoged 1611-1617
Peder Sturm Byfoged 1617-
Peder Christoffersen Byfoged 1625-1628 og 1629-1638 Kæmner i 1609
Rasmus Pedersen Thestrup Byfoged 1628-1629 Kæmner i 1623
Overformynder i 1626-1638
Konstitueret
Jacob Madsen Byfoged 1630- (ca.) Byskriver i 1626
Wulff Baltzersen Byfoged 1637-1642 Bartskær i 1613 og 1630
Kæmner i 1636
Rådmand i 1646-1648
Borgmester i 1648-1649
Hans Andersen Grønbæk Byfoged 1642-1643 Kæmner i 1624
Overformynder i 1638
Hospitalsforstander (konst.) i 1639
Rådmand i 1648
Niels Jensen Byfoged 1644-1646
Laurids Rasmussen Byfoged 1649-1659 Far til byfoged Christen Lauridsen
Christoffer Skult Byfoged 1662-1666
Christen Lauridsen Byfoged 1666-1683 Søn af byfoged Laurids Rasmussen
Martin Bolt Byfoged 1683-1684
Jørgen Danielsen Byfoged 1685-1696 Var suspenderet i 1685-1686
Jens Lauridsen Bjerre Byfoged 1685-1686 Var konstitueret byfoged under Jørgen Danielsens suspension
Michel Christensen Byfoged 1686-1689 Konstitueret
Jens Nielsen Oustrup Byfoged 1696-1699
Oluf Andersen Løche Byfoged 1701-1732 Havde også titel af politimester
Oluf Løche Byfoged 1732-1750
Peder Ponick Byfoged 1750-1751 Konstitueret
Georg Hass Byfoged 1751-1774
Claus Sørensen Trane Byfoged 1774-1784
Christen Fellumb Byfoged 1784 (konstitueret) Søn af rådmand Mathias Nielsen Fellumb
Niels Hviid Byfoged 1784-1801 Vicerådmand i 1783
Rådmand i 1783-1798
Viceborgmester i 1798
Borgmester i 1801-1813
Jørgen Carsten Bloch Borchsenius Byfoged 1801 (konstitueret)
Christopher Andreas Petersen Byfoged 1801-1808 Rådmand i 1801-1813
By- og rådstueskriver i 1808
Jens Leegaard Schumacher Byfoged 1809-1818 Borgmester i 1813-1818
Niels Anton Bjørn Byfoged 1808 Hospitalsforstander i 1816-1821
Rådmand (konst.) i 1813-1821
Konstitueret
Hans Astrup Fleischer Byfoged 1818-1847 Borgmester i 1818-1847
Jørgen Nielsen Byfoged 1848-1853 Rådmand i 1848-1853
Politiassistent i 1825-
Havde også titel af politimester
Hans Rudolph von Scholten Byfoged 1853-1866 Rådmand i 1854-1866 Havde også titel af politimester
Louis Hammerich Byfoged 1867-1877 By- og rådstueskriver i 1867 Konstitueret i 1867, fastansat i 1870
Christian Julius Thorup Byfoged 1878-1895 By- og rådstueskriver i 1878
Christian Magdalus Jespersen Byfoged 1895-1908 By- og rådstueskriver i 1895
Bernt August Goll Byfoged 1908-1919 By- og rådstueskriver i 1908
Christian Kiørboe Politimester 1919-1931
Einar Hoeck Politimester 1931-1961
Tage Bækgård Politimester 1991-2002
Jørgen Illum Politimester og politidirektør 2002-2015 Fra 2007 politidirektør for Østjyllands Politi
Helle Kyndesen Politidirektør 2015- Politidirektør for Østjyllands Politi
Herman Mikkelsen Byskriver 1432
Peder Selle Byskriver 1456-1460
Jens Madsen Byskriver 1465-1470 Byfoged i 1473-1486
Gunde Madsen Byskriver 1474-1496 Rådmand i 1497-
Villum Andersen Byskriver 1500-1507
Søren Pedersen Byskriver 1520
Hans Hjort Byskriver 1546
Jacob Madsen Byskriver 1626 Byfoged i ukendt periode
Augustinus Miller Byskriver 1636-1651
Jens Hansen Byskriver 1651 Rådmand i 1655
Gunde Gundesen Byskriver 1652- (ca.)
Jens Knudsen Viingaard Byskriver 1662-1667
Christen Jensen Hem Byskriver 1667-1715
Simon Engsdorph Byskriver 1702- Udnævnt til succ. Byskriver, men har næppe tjent som sådan
Søren Jensen Byskriver 1704- Muligvis udnævnt som succ. Byskriver og har i så fald næppe tjent som sådan
Peder Müller Byskriver 1715-1734 Kæmner i 1731 Far til Ulrik Christian Müller
Peder Rasmus Stochdorph Byskriver 1724-1728 Konstitueret
Jacob Jensen Drejer Byskriver 1728-1734 Konstitueret
Ulrik Christian Müller Byskriver 1734-1756 Vicerådmand i 1739
Rådmand i 1739-1756
Viceborgmester i 1754
Søn af byskriver Peder Müller
Gamaliel Nicolai Fæsterling Byskriver 1756 Konstitueret
Knud Schytte Byskriver 1756-1778 Rådmand i 1756-1789 Far til klokker ved Vor Frue Kirke Henrik Wissing Schytte
Niels Rohde Byskriver 1778-1787 Hospitalsforstander i 1772-1798
Vicerådmand i 1775
Rådmand i 1775-1783
Borgmester i 1783-1800
Far til hospitalsforstander Christian Weigner Rohde
Lorents Peter Risom Byskriver 1787-1803 Vicerådmand i 1770
Rådmand i 1770-1803
Hans Marcussen Byskriver 1803-1808
Christopher Andreas Petersen Byskriver 1808-1824 Byfoged i 1801-1808
Rådmand i 1801-1813
Mathias Christian Leth Byskriver 1824-1825 Rådmand i 1824-1825
Jacob Willads Engelsted Byskriver 1825-1854 Rådmand i 1825-1854
Niels Nellemann Byskriver 1854-1867 Rådmand i 1854-1867
Louis Hammerich Byskriver 1867-1877 Byfoged i 1867-1877
Christian Julius Thorup Byskriver 1878-1895 Byfoged i 1878-1895
Christian Magdalus Jespersen Byskriver 1895-1908 Byfoged i 1895-1908
Bernt August Goll Byskriver 1908-1919 Byfoged i 1908-1919
Christian Peter Olsen Politiassistent 1814-1824 Rådmand (konst.) i 1821-1824
Jørgen Nielsen Politiassistent 1825-1848 Rådmand i 1848-1853
Byfoged og politimester i 1848-
Ole Jørgensen Politiassistent 1874-1883
Christian Peder Hollesen Politiassistent 1883-1893
André Grove Hauerbach Politiassistent 1893-1919
Carl August Vilhelm Berléme-Nix Politiassistent 1919-
Christian Pedersen Kæmner 1484- Rådmand i 1507
Nis Michelsen Kæmner 1490
Anders Verkmester Kæmner 1507
Jens Pedersen Kæmner 1511
Peder Snedker Kæmner 1513
Jens Sørensen Kæmner 1514
Christopher Hansen Kæmner 1562 Rådmand i 1557-1567
Jens Haurum Kæmner 1563 Byfoged i 1574-1583
Peder Pedersen Saxe Kæmner 1584 Far til embedslæge Peder Pedersen Saxe og hospitalsforstander Terkild Pedersen Saxe
Ludvig Skriver Kæmner 1586 og 1587
Peder Rasmussen Kæmner 1588
Jens Smed Kæmner 1589
Michel Basse Kæmner 1590
Jens Møller Kæmner 1591
Rasmus Jensen Nøløv Kæmner 1592
Knud Pedersen Skriver Kæmner 1593 og 1594 Rådmand i 1608-1612
Jacob Abel Kæmner 1595 Rådmand i 1608 Feltwebel i Borgervæbningen i 1588
Jens Jørgensen Stenhugger Kæmner 1596
Villum Johansen Worm Kæmner 1597 Borgmester i 1615-1618 og 1622-1624
Rådmand i 1608-1622
Mads Hansen Kæmner 1598
Jens Sørensen Rude Kæmner 1599
Mogens Andersen Rude Kæmner 1600
Morten Jensen Kæmner 1601 Rådmand i 1611-1638
Borgmester i 1624-1625
Oluf Rude Kæmner 1602
Jacob Forsbjerg Kæmner 1603
Poul Nielsen Kæmner 1604
Søren Christensen Kæmner 1605
Johan Andersen Kæmner 1606
Jens Sørensen Stigsen Kæmner 1607 Rådmand i 1620-1639
Borgmester i 1625-1626
Fastelavnsborgmester i 1626
Peder Ibsen Kæmner 1608 Rådmand i 1603 (formodentlig)
Peder Christoffersen Kæmner 1609 Byfoged i 1625-1628 og 1629-1638
Peder Nielsen Basballe Kæmner 1610 og 1611
Niels Ibsen Kæmner 1612 Overformynder i 1619-1626
Rådmand i 1636-1641
Lars Andersen Kæmner 1613
Jens Nielsen Mørche Kæmner 1614 og 1615 Far til kæmner Søren Jensen Mørche
Jens Madsen Kæmner 1616
Peder Lyngaa Kæmner 1617
Vagn Pedersen Kæmner 1618
Niels Michelsen Kæmner 1619
Gregers Nielsen Kæmner 1620
Søren Jensen Winther Kæmner 1621
Poul Sørensen Sveigaard Kæmner 1622
Rasmus Pedersen Thestrup Kæmner 1623 Overformynder i 1626-1638
Byfoged (konst.) i 1628-1629
Hans Andersen Grønbæk Kæmner 1634 Overformynder i 1638
Hospitalsforstander (konst.) i 1639
Byfoged i 1642-1643
Rådmand i 1648
Niels Bondesen Kæmner 1625
Anders Madsen Kæmner 1626
Rasmus Laursen Kæmner 1627
Hans Jensen Kæmner 1628
Simon Laursen Kæmner 1629
Jens Andersen Karlby Kæmner 1630 og 1631 Rådmand i 1648-1655
Laurits Jensen Stensen Kæmner 1632
Ove Sørensen Kæmner 1633
Knud Kjeldsen Kæmner 1634
Christopher Pedersen Bagge Kæmner 1635
Wulff Baltzersen Kæmner 1636 Bartskær i 1613 og 1630
Byfoged i 1637-1642
Rådmand i 1646-1648
Borgmester i 1648-1649
Peder Hansen Kedelfører Kæmner 1637
Peder Rasmussen Kæmner 1638 Rådmand i 1647-1653
Folmer Thomsen Kæmner 1639
Hieronymus Gulden Kæmner 1640
Christoffer Pikker Kæmner 1641
Søren Clemensen Kæmner 1642-1654 Rådmand i 1651 Søn af rådmand Clemen Jensen Smagbier
Jens Jensen Basballe Kæmner 1646 og 1647
Anders Thomsen Kæmner 1648 Rådmand i 1658-1672
Overformynder i 1652 og 1654
Jacob Nielsen Kæmner 1649 Overformynder i Overformynder i 1651
Rådmand i -1661
Søn af rådmand Niels Ibsen
Søren Sørensen Ugelbølle Kæmner 1650 Rådmand i 1663-1681
Peder Sørensen Kæmner 1651 Rådmand i 1655-1666
Michel Nielsen Langballe Kæmner 1652
Jens Sørensen Kæmner 1653
Søren Lauridsen Kæmner 1654
Morten Nielsen Hvas Kæmner 1655
Rasmus Lassen Kæmner 1656 Overformynder i -1671
Søren Olufsen Molboe Kæmner 1657 Kaldes også Søren Ottesen Molboe
Søren Jensen Mørche Kæmner 1660 Søn af kæmner Jens Nielsen Mørche
Peder Thygesen Kæmner 1661
Jens Rasmussen Lassen Kæmner 1662 Rådmand i 1664-1693
Overformynder i 1684
Oluf Christensen Kæmner 1663 og 1664
Anders Lauridsen Kæmner 1665 og 1666 Rådmand før 1670
Michel Michelsen Malling Kæmner 1667 og 1668 Rådmand i 1671-1681
Borgmester i 1681-1701
Hans Jørgensen Strømmesen Kæmner 1669
Hans Bendixen Harding Kæmner 1670 Postmester i 1663
Rådmand i 1701-1712
Borgerkaptajn ved Borgervæbningen i 1663
Christopher Henningsen Kæmner 1671
Mathias Nielsen Fellumb Kæmner 1672 Rådmand i 1734-1769 Far til byfoged Christen Fellumb
Jens Jacobsen Møller Kæmner 1673 og 1674
Hans Nielsen Gotlænder Kæmner 1675-1678
Johan Arentsen Althalt Kæmner 1679
Peder Pedersen Nielsen Brandt Kæmner 1680
Peder Pedersen Flensborg Kæmner 1681
Jens Rasmussen Læsøe Kæmner 1682
Caspar Nielsen Brandt Kæmner 1683
Peder Jessen Kæmner 1684 og 1685 Rådmand i 1689-1712
Hans Sørensen Gylling Kæmner 1686
Lauritz Andersen Høysgaard Kæmner 1687
Hans Nielsen Fog Kæmner 1688 Overformynder i 1688
Peder Hansen Kryssing Kæmner 1689
Jørgen Andersen Hørning Kæmner 1690
Morten Madsen Wærn Kæmner 1691 Vejer og måler i 1697
Jens Jacobsen Skivholme Kæmner 1692
Baltzer Hansen Kryssing Kæmner 1693
Rasmus Madsen Wærn Kæmner 1694 Overformynder i 1709-
Rådmand i 1712-1722
Jens Sørensen eller Jørgensen Kæmner 1695 Måske den samme Jens Sørensen, som var kæmner i 1702
Clemen Hansen Kryssing Kæmner 1696
Oluf Sørensen Kæmner 1697 Overformynder i 1709
Rådmand i 1710-1724
Johan Plum Kæmner 1698
Ditlev Danielsen Bloch Kæmner 1699 Konstitueret Dommer i Bytinget i 1699
Søren Jensen Kæmner 1700 Overformynder i 1723
Rådmand i 1728-1739
Også kæmner i 1717
Michel Sørensen Due Kæmner 1701
Jens Sørensen Kæmner 1702 Måske den samme Jens Sørensen, som var kæmner i 1695
Oluf Eriksen Kæmner 1703
Jørgen Nielsen Friis Kæmner 1704
Arent Johansen Althalt Kæmner 1705
Peder Rasmussen Brendstrup Kæmner 1706 Vejer og måler i -1687 og 1697-
Jes Fæstersen Kæmner 1707
Christian Michelsen Secher Kæmner 1706 Overformynder i 1723-
Kaj Sørensen Kæmner 1709
Hans Nielsen Bomholt Kæmner 1710
Jens Andersen Møller Kæmner 1711
Jørgen Nielsen Trige Kæmner 1712 Overformynder i 1715-
Søren Mortensen Kæmner 1713
Søren Christensen Samsing Kæmner 1714
Ole Biering Kæmner 1715
Poul Pedersen Calmer Kæmner 1716
Søren Jensen Kæmner 1717 Overformynder i 1723
Rådmand i 1728-1739
Også kæmner i 1700
Ole Olesen Kæmner 1718
Michel Pedersen Kæmner 1719
Marcus Pedersen Mørche Kæmner 1720 og 1721
Peder Jensen Laasbye Kæmner 1722 Viceborgmester i 1733
Borgmester i 1735-1760
Søn af borgmester Jens Rasmussen Laasbye
Thøger Clemmensen Kjersgaard Kæmner 1723 Vicerådmand i 1734
Rådmand i 1734-1739
Jens Olufsen Skjødstrup Kæmner 1724
Hans Jensen Buchtrup Kæmner 1726
Peder Andersen Kæmner 1727
Søren Olufsen Kæmner 1728
Las Wirring Kæmner 1729
Laurits Lauritsen Gylling Kæmner 1730
Peder Müller Kæmner 1731 Byskriver i 1715-1734 Far til rådmand Ulrik Christian Müller
Henning Ulrich Pedersen Kæmner 1732
Jens Nielsen Søndergaard Kæmner 1733
Sven Rasmussen Herskind Kæmner 1734
Christen Hansen Høyer Kæmner 1735
Niels Thrue Kæmner 1736
Rasmus Thomasen Sabroe Kæmner 1737 Bror til kæmner Thomas Thomasen Sabroe
Christen Pedersen Stæhr Kæmner 1738
Niels Jørgensen Stauning Kæmner 1739
Jens Betzer Kæmner 1740 Er brandkaptajn i 1747
Knud Johansen Connis Kæmner 1741
Michel Rasmussen Herskind Kæmner 1742
Niels Jensen Hasle Kæmner 1743
Thomas Thomasen Sabroe Kæmner 1744 Bror til kæmner Rasmus Thomasen Sabroe
Jens Sørensen Broberg Kæmner 1745
Peder Brendstrup Kæmner 1746 Vejer og måler i -1761 og 1773
Hans Nicolaj Mathiesen Kæmner 1747
Jørgen Rasmussen Kæmner 1748
Christian Hørning Kæmner 1749
Peder Thyrrisen Bøggild Kæmner 1750
Ole Nielsen Kæmner 1751
Christen Sørensen Blach Kæmner 1752
Rasmus Eriksen Møller Kæmner 1753-1757 Rådmand i 1754-1774
Viceborgmester i 1762
Peder Jensen Skriver Kæmner 1758-1761
Frederik Jepsen Raae Kæmner 1762-1763
Niels Andersen Vormstrup Kæmner 1764-1768
Jens Nielsen Hasle Kæmner 1769-1775
Jens Anthonsen Kæmner 1776-
Niels Frederik Jahnsen Kæmner 1810-
Mikkel Sørensen Kæmner 1815-1822 Afskediget pga. kassemangel, men blev sere kæmnerassistent og opsynsmand
Jens Peter Schmidt Kæmner 1822-1823 Konstitueret
Jens A. Wellejus Kæmner 1823-
Søren Søegaard Kæmner 1834 Rådmand i 1838-1854 Konstitueret
Andreas Langballe Kæmner 1856-1877 Byskriver (konst.) i 1853-1855 Branddirektør i 1872
Andreas Nicolai Weng Kæmner 1877-1909
Jens Christian Jensen Kæmner 1910-1937
A. Brendstrup Kæmner 1937-
Niels Christensen Skriver Bonde Overformynder 1619-1624 Rådmand i 1585-1608
Hospitalsforstander i -1587 og 1590-
Tolder i 1620
Niels Ibsen Overformynder 1619-1626 Kæmner i 1612
Rådmand i 1636-1641
Peder Pedersen Borum eller Skriver Overformynder 1624-1630 Byfoged i 1606-1609
Borgmester i 1619-1622
Rådmand i 1624 og 1626
Rasmus Pedersen Thestrup Overformynder 1626-1638 Kæmner i 1623
Byfoged (konst.) i 1628-1629
Rasmus Pedersen Gius Overformynder 1630-1633 Byfoged i 1610-1611
Rådmand i 1611
Borgmester i 1624-1626
Christen Carlsen Overformynder 1633 og 1638 Rådmand i 1633
Borgmester i 1642 og 1653-1658
Hans Andersen Grønbæk Overformynder 1638 Kæmner i 1624
Hospitalsforstander (konst.) i 1639
Byfoged i 1642-1643
Rådmand i 1648
Frederik Lauridsen Overformynder 1641 Rådmand i 1641
Jacob Nielsen Overformynder 1651 Kæmner i 1649
Rådmand i -1661
Søn af rådmand Niels Ibsen
Anders Thomsen Overformynder 1652 og 1654 Kæmner i 1648
Rådmand i 1658-1672
Rasmus Lassen Overformynder 1671 Kæmner i 1656
Jens Christensen Wegerslev (Winther) Overformynder 1669 Rådmand i 1671-1688
Morten Jørgensen Sommerfeld Overformynder 1671-
Oluf Christensen Overformynder 1683 Søn af borgmester Christen Carlsen
Hans Jensen Winther Overformynder 1683- Rådmand i 1687-1701
Borgmester i 1701-1726
Jens Rasmussen Lassen Overformynder 1684- Kæmner i 1662
Rådmand i 1664-1693
Hans Nielsen Fog Overformynder efter 1687 Kæmner i 1688
Rasmus Madsen Wærn Overformynder 1709- Kæmner i 1694
Rådmand i 1712-1722
Jørgen Nielsen Trige Overformynder 1715- Kæmner i 1712
Christen Michelsen Secher Overformynder 1723- Kæmner i 1708
Søren Jensen Overformynder 1723- Kæmner i 1700 og 1717
Rådmand i 1728-1739
Rasmus Bagge Overformynder 1724
Jens Fugl Overformynder 1810
Mogens Blach Gjern Overformynder 1830
Peter Mørch Overformynder 1834-
Anders Rasmus Jahnsen Overformynder 1841- Løjtnant ved Borgervæbningen
Lars P. Schmidt Overformynder 1847
Jens Jensenius Gjeding Overformynder 1854
Jacob Frederik Stellfeld Overformynder 1854
Poul Reinhardt Kramer Postmester 1653-1675 Bartskær i 1656-
Hans Bendixen Harding (1634-1712) Postmester 1675-1712 Kæmner i 1670
Rådmand i 1701-1712
Heinrich Weigner Postmester 1712-1731
Henrik Wegner Postmester 1731-1733 Viceborgmester i 1730 Søn af postmester Heinrich Weigner
Marie Weigner Postmester 1733-1744 Enke efter postmester Heinrich Weigner
Christian Wegner Postmester 1744-1767 Søn af postmester Heinrich Weigner
Niels Holm Postmester 1767-1806
Peder Theilade Postmester 1806-1808
Jørgen Christopher Lund Postmester 1809-1822
Jørgen Tersling Postmester 1822-1842
Carl Frederik Düring-Rosenkrantz Postmester 1842-1854
Johan Joachim Brechwoldt Postmester 1854-1864
Carl Anton Fritz Lavard Deichmann Postmester 1864-1865
Carl Christian Frederik Holck Postmester 1865-1868
Johan Ludvig Federspiel Postmester 1868-1904
Frederik Carl Hochberg Nagel Postmester 1905-1924
Johan Christian Mørch Postmester 1924-1937
Harald Emborg Postmester 1937-1955
Jørgen Pedersen Samsing Hospitalsforstander 1548 Kantor ved Aarhus Domkirke i 1526-1548
Thomas Riber Hospitalsforstander 1548-1551 Kantor ved Aarhus Domkirke i 1548-1576
Jens Nielsen (Bygh) Hospitalsforstander 1551-1560
Jacob Klejnsmed Hospitalsforstander 1551-1574
Niels Bygh Hospitalsforstander 1562
Jacob Hovmester Hospitalsforstander 1574-
Niels Christensen Skriver Bonde Hospitalsforstander 1587 og 1590- Rådmand i 1585-1608
Hospitalsforstander i -1587 og 1590-
Overformynder i 1619-1624
Tolder i 1620
Jørgen Knudsen Hospitalsforstander 1606 og 1609-
Marcus Meyer Hospitalsforstander 1616 og 1617-
Terkild Pedersen Saxe Hospitalsforstander 1627 Søn af kæmner Peder Pedersen Saxe
Jens Christensen Hospitalsforstander 1628-1633
Hans Andersen Grønbæk Hospitalsforstander 1639 Kæmner i 1624
Overformynder i 1638
Byfoged i 1642-1643
Rådmand i 1648
Konstitueret
Christen Nielsen Friis Hospitalsforstander 1647 Søn af rådmand Niels Christensen Friis
Johan Utrecht Hospitalsforstander 1647-1661 Skoleholder i 1640-
Organist ved Aarhus Domkirke i 1640-1661
Christen Jensen Hospitalsforstander 1662-1666 Rådmand i 1654
Borgmester i 1659-1666
Didrik Christensen Hospitalsforstander 1667-1690
Christen Sørensen Hospitalsforstander 1690-1695
Hans Terchelsen Rosenqvist Hospitalsforstander 1696-1715 Toldkontrollør i 1706-1726
Laurids Holmsted Hospitalsforstander 1715-1718
Niels Nielsen Hospitalsforstander 1718-1752
Laurids Schou Hospitalsforstander 1752-1763
Peder Nikolaj Secher Hospitalsforstander 1763-1764 Konstitueret
Hans Laursen Hospitalsforstander 1764-1771
Niels Rohde Hospitalsforstander 1772-1798 Byskriver i 1778-1787
Vicerådmand i 1775
Rådmand i 1775-1783
Borgmester i 1783-1800
Far til hospitalsforstander Christian Weigner Rohde
Christian Weigner Rohde Hospitalsforstander 1798 Søn af borgmester Niels Rohde
Jørgen Kiær Hospitalsforstander 1798-1812
Anders Andersen Hospitalsforstander 1812-1815
Klaudius Peter Røhr Hospitalsforstander 1815-1816 Konstitueret
Niels Anton Bjørn Hospitalsforstander 1816-1821 Byfoged (konst.) i 1808
Rådmand (konst.) i 1813-1821
Klaudius Peter Røhr Hospitalsforstander 1821-1823 Konstitueret
Christen Rasmussen Hospitalsforstander 1823-1862
Carl Johan Ferdinand Møller Hospitalsforstander 1862-1873 Konstitueret i 1862-1864
Carl Thomsen Hospitalsforstander 1873-1909 Far til hospitalsforstander (konst.) Carl Johan Thøger Thomsen
Carl Johan Thøger Thomsen Hospitalsforstander 1909 Konstitueret, søn af Carl Thomsen
Mariane Thomsen Hospitalsforstander 1909- og 1911- Konstitueret i 1909-1911, derefter fastansat, datter af af Carl Thomsen
Jørgen Pedersen Høeg Vejer og måler 1674-1676
Thyge Simonsen Vejer og måler 1676-
Knud Nielsen Vejer og måler 1685- Borgerskab som Under-Maaler
Peder Rasmussen Brendstrup Vejer og måler 1687 og 1697- Kæmner i 1706 Nævnes som Vejermester
Peder M. Meyer Vejer og måler 1692-
Morten Madsen Wærn Vejer og måler 1697 Kæmner i 1691
Laurids Pedersen Vejer og måler 1697- Borgerskab som Under-Maaler hos Morten Madsen Wærn
Christen Jørgensen Skaarup Vejer og måler 1703-1736
Søren Michelsen Gylling Vejer og måler 1736- Rådmand i 1725-1739
Borgmester i 1739-1749
Christen Holm Vejer og måler 1640 (ca.)
Niels Langballe Vejer og måler 1746-1752
Peder Brendstrup Vejer og måler 1761 og -1773 Kæmner i 1746 Nævnes som Vejermester i 1761-1773
Johan Hasselbalch Vejer og måler 1789-1794 Vicerådmand i 1789
Rådmand i 1789-1794
Hans Peter Ingerslev Vejer og måler 1795-1830 Vicerådmand i 1793
Rådmand i 1793-1800
Jens Thyrrisen Bøggild Vejer og måler 1823-1826 Konstitueret
Jørgen Martinus Ring von Fønss Vejer og måler 1830-1870
Jes Peter Klindt Vejer og måler 1858-1867 Fungerende
Peter Magnus Petersen Vejer og måler 1867-1891 Konstitueret fra 1870, fastansat fra 1891
Jens Peter Petersen Vejer og måler 1891-1892 Konstitueret, fastansat i 1906-1911
Christian Theodor Rosenstand Vejer og måler 1892-1906
Jens Peter Petersen Vejer og måler 1906-1911 Også konstitueret vejer og måler i 1891-1892
Henrik Edvard Soelberg Vejer og måler 1912-1925
Henrik Kampmann Vejer og måler 1925-1930
Ejner Nielsen Vejer og måler 1931-1937
Lars Peter Nielsen Vejer og måler 1937-
Oluf Pedersen Skriver Tolder 1505 Rådmand i 1505-1511
Torchel Pedersen Tolder 1567
Laurits Christensen Tolder 1584- Borgmester i 1579-1584
Niels Christensen Skriver Bonde Tolder 1620 Rådmand i 1585-1608
Hospitalsforstander -1587 og 1590-
Overformynder i 1619-1624
Søren Jensen Frost Tolder 1630 Rådmand i 1615
Borgmester i 1626 og 1632-1640
Niels Sørensen Pind Tolder 1641-1644
Jens Clemensen Tolder 1642 Rådmand i 1651
Christen Sørensen Pind Tolder 1646-1659 Rådmand i 1646-1659
Niels Madsen Tolder 1661-1671 Borgmester i 1676-1680
Søren Michelsen Malling Tolder 1679 Rådmand i 1681-1682 Nævnes som kgl. Maj. Konsumptionsforvalter
Johan Suhr Tolder 1683-1685
Jørgen Pedersen Tolder 1701-1706
Jacob Rasmussen Lihme Tolder 1711-1728
Bartholomæus Kruuse Tolder 1714 Nævnes som Konsumptionsforvalter
Bernt Holmsted Tolder 1728-1730 Rådmand i 1722-1730
Viceborgmester i 1728
Tønnes Michelsen Tolder 1728 Rådmand i 1713-1728 Konstitueret
Morten Hellesen Tolder 1730-
Johan Frederik Schønau Tolder 1735 Far til Christian Schønau
Christian Schønau Tolder 1747- Søn af Johan Frederik Schønau
Scheifer Tolder 1750
Gregers Schrøder Tolder 1759
Hans Lehn Tolder 1768
Hans Lentz Tolder 1764-1788
Falch Lauritsen Dalhoff Toldinspektør 1661-
Christen Henrik Pedersen Toldinspektør 1667- Borgmester i 1664-1667
Hans Nørlem Toldinspektør 1785-1797
Hans Andreas Stockmann Toldinspektør 1798-1811
Niels Rosing Bull Toldinspektør 1812-1841
Andreas Christian Schumacher Toldinspektør 1842-1844
Niels Peter Schierbeck Toldinspektør 1844-1847 Konstitueret
Johan Michael Andreas Müller Toldinspektør 1847-1871
Otto Bernhard Hedemann Toldinspektør 1871-1880
Christian Berg Boldt Toldinspektør 1880-1882
Carl Ferdinand Schumacher Toldinspektør 1882-1897
Siegfred Carl Ulrik Frederik Scharffenberg Toldinspektør 1897-1916
Frans Djørup Bang Toldinspektør 1916-1937
Christian Emil Buch-Jensen Toldinspektør 1937-
Jakob Olsen Lund Toldkasserer 1788-1809
Georg Christopher von Stürup Toldkasserer 1809-1816
Jens Clementsen Toldkasserer 1816-1844
Diederich Wilhelm von Levetzow Toldkasserer 1844-1849
Christian Andreas Holmer Toldkasserer 1849-1861
Carl Heinrich Greve Ahlefeldt-Laurvigen Toldkasserer 1862-1863
Frederik Christian Grove Toldkasserer 1863-1869
Jørgen Johnsen Toldkasserer 1869-1881
Peter Christian Emanuel Carl Herholdt Rafn Toldkasserer 1881-1900
Karl Doris Massmann Greve Trampe Toldkasserer 1901-1914
Peter Jerndorff Storm Lund Toldkasserer 1914-1919
Sophus Gormsen Toldkasserer 1919-1933
Ove Christian Holm Toldkasserer 1933-
Jakob Hansen Toldkontrollør 1652
Thomas Christensen Schüttholm Toldkontrollør 1668 og 1675-
Peder Rasmussen Halkier Toldkontrollør 1696-1698
Christen Schmidt Toldkontrollør 1706
Hans Terchelsen Rosenqvist Toldkontrollør 1706-1726 Hospitalsforstander i 1696-1715
Hans Sørensen Toldkontrollør 1719
Heinrich Jørgensen Toldkontrollør 1723-1733
Hans Jørgen Fæth Toldkontrollør 1726-1753
Søren Esmarch Toldkontrollør 1733-1750
Altmann Jensen Toldkontrollør 1764 og 1769-
Iver Nielsen Schow Toldkontrollør 1769
Frederik Christian Gleerup Toldkontrollør 1776-1783 Viceborgmester i 1761
Borgmester i 1762-1783
Niels Hurtigkarl Toldkontrollør 1785 og 1787
Lyder Roed Toldkontrollør 1787 og 1788-
Knud Christian Kragh Toldkontrollør 1787 og 1797-
Lorentz Petersen Toldkontrollør 1789 og 1797-
Hans Henrik Rohde Toldkontrollør 1803
Steen Daniel Brochmann Møller Toldkontrollør 1798-1814
Peter Madsen Toldkontrollør 1816-1821
Rübeck Toldkontrollør 1821-1822
Hans Wilhelm Knudsen Toldkontrollør 1822-1839
Johan Michael Meldahl Bull Toldkontrollør 1825-1842
Henrik Raundrup Toldkontrollør 1834-1840
Lars Ipsen Toldkontrollør 1839-1848
Andreas Ditlev Wilhelm Truelsen Toldkontrollør 1844-1859
Holger Adolph Bille Toldkontrollør 1848-1863
Thomas Jacob Lorentzen Toldkontrollør 1859-1886
Philip Frederik Schumacher Toldkontrollør 1863-1866
Jens Peter Johannes Theodor Woldbye Lejmann Toldkontrollør 1866-1875
Casper Reinhard Spang Toldkontrollør 1875-1878
Jacob Michael Bang Toldkontrollør 1870-1894
Ferdinand Gudmann Erectius Toldkontrollør 1887-1898
Niels Frederik Martin Madsen Toldkontrollør 1889-1908
Oluf Theodor Thomsen Toldkontrollør 1894-1921
Johan Jacob Gram Blom Toldkontrollør 1898-1902
Otto Emil Nielsen Toldkontrollør 1898-1920
Adolf Henrik Floor Toldkontrollør 1902-1908
Peter Madsen Grevlund Toldkontrollør 1908-1916
Niels Christian Neerfeldt Toldkontrollør 1909-1911
Hans Severin Borchsenius Toldkontrollør 1911-1918
Andreas Thranum Toldkontrollør 1916-
Anthon Thomas Olsen Toldkontrollør 1918-1923
Martin Peter Sørensen Toldkontrollør 1919-
Claus Mikkelsen Clausen Toldkontrollør 1921-1924
Jan Sofus Hansen Toldkontrollør 1921-1926
Jens Sørensen Dahl Toldkontrollør 1921-
Axel Martin Christian Andersen Toldkontrollør 1923-1931
Victor Struch Behrendt Toldkontrollør 1924-1928
Johan Martin Jørgensen Toldkontrollør 1924-
Hans Jørgen Hansen Toldkontrollør 1926-1934
Jens Peter Christian Hovgaard Nørretranders Toldkontrollør 1928-1931
Svend Aage Cortzen Toldkontrollør 1934-
Anton Petersen Toldkontrollør 1936
Iver Gertsen Toldbestillingsmand 1651 Nævnes som Accisebetjent
Rasmus Jørgensen Toldbestillingsmand 1678 Nævnes som Konsumptionsbetjent
David Jørgensen Toldbestillingsmand 1680 Nævnes som Konsumptionsbetjent
Morten Pedersen Halkier Toldbestillingsmand 1700 Vicetoldbetjent, søn af toldkontrollør Peder Rasmussen Halkier
Jørgen Mogensen Toldbestillingsmand 1708 Nævnes som Konsumptionsbetjent
Asmus Witte Toldbestillingsmand 1769 Nævnes som Strand-Kontrollør
Jacob Glasius Toldbestillingsmand 1785-1797 Nævnes som Toldbejent
Peder Hansen Nørlem Toldbestillingsmand 1801-1805 Nævnes som Strandkontrollør
Hans Rudolph Kornerup Toldbestillingsmand 1844-1847 Konstitueret Strand-Toldbetjent i 1844-1855, derefter fastansat
Peder Hansen Embedslæge 1599 Medikus
Mads Jacobsen Embedslæge 1600-1614 og 1620-1636 Medikus
Peder Pedersen Saxe Embedslæge 1619-1641 Medikus, søn af kæmner Peder Pedersen Saxe
Johan Christoph Creutzaver Embedslæge 1646-1650 Medikus
Jakob Seeblad Embedslæge 1650-1654 Medikus
Christen Henrik Luja Embedslæge 1654-1657 Medikus
Andreas Küster Embedslæge 1669-1693 Medikus
Hans Ebeling Embedslæge 1693-1696 Provinsialmedikus
Thomas Laurentius Embedslæge 1696-1719 Provinsialmedikus
Georg Sebastian Neuhaus Embedslæge 1720-1740 Provinsialmedikus
Johan Frederik Beck Embedslæge 1740-1741 Provinsialmedikus
Frederik Otto Briand de Crèvecoeur Embedslæge 1742-1776 Landfysikus
Christoph Ditlev Han Embedslæge 1776-1817 Landfysikus
Frederik Wilhelm Willemoes Embedslæge 1817-1844 Stiftsfysikus
Jacob Vilhelm Jespersen Embedslæge 1844-1860 Stiftsfysikus
Hans Christian Weis Embedslæge 1860-1880 Stiftsfysikus
Joachim Christian Bünger Embedslæge 1880-1903 Stiftsfysikus
Anders Johansen Embedslæge 1903-1909 Stiftsfysikus
Reginbrand Biskop 948
Popo Biskop 970 Omdiskuteret
Albert (omdiskuteret) Biskop 990
Kristjern Biskop 1060
Ulkild Biskop 1134
Illuge Biskop 1138
Eskild Biskop 1165
Svend Biskop 1165-1191 Af Udsønslægten
Peder Vognsen Biskop 1191-1204
Skjalm Vognsen Biskop 1204-1215 Bror til Peder Elafsen
Ebbe Vognsen Biskop 1215-1224
Peder Elafsen Biskop 1224-1246 Bror til Skjalm Vognsen
Peder Ugotsen Biskop 1249-1260
Arnfast Biskop 1260-1261 Strid om bispevalg, blev viet til biskop, men kom aldrig til at tiltræde embedet
Tyge 1. Biskop 1261-1272
Peder Aaby Biskop 1273-1276
Tyge 2. Biskop 1276-1288
Jens Assersøn Biskop 1288-1306
Esger Juel Biskop 1306-1310 Senere ærkebiskop i Lund
Esger Bonde Biskop 1310-1325
Svend Biskop 1325-1352
Poul Biskop 1352-1369
Oluf Biskop 1369-1386
Peder Jensen Lodehat Biskop 1386-1395
Bo Mogensen Lang Biskop 1395-1423
Ulrik Stygge Biskop 1424-1449
Jens Iversen Lange Biskop 1449-1482
Eiler Madsen Bølle Biskop 1482-1490
Niels Clausen Skade Biskop 1490-1520
Ove Bille Biskop 1520-1536
Mads Lang Biskop 1537-1557
Lauritz Bertelsen Biskop 1557-1587
Peder Jensen Windstrup Biskop 1587-1590 Kantor ved Aarhus Domkirke i 1576-
Lektor ved Aarhus Domkirke i 1576-1578
Præst i Aaby-Hasle
Albert Hansen Biskop 1591-1593
Jens Gjødesen Biskop 1593-1626
Morten Madsen Biskop 1626-1643
Jacob Matthiesen Biskop 1645-1660
Hans Enevoldsen Brochmand Biskop 1660-1664
Erik Mogensen Grave Biskop 1664-1691
Johan Braem Biskop 1691-1713
Johannes Ocksen Biskop 1713-1738
Peder Jacobsen Hygom Biskop 1738-1764
Poul Mathias Bildsøe Biskop 1764-1777
Jørgen Hee Biskop 1777-1788
Hector Frederik Janson Biskop 1789-1805
Andreas Birch Biskop 1805-1829
Peter Hans Mønster Biskop 1829-1830
Jens Paludan-Müller Biskop 1830-1845
Gerhard Peter Brammer Biskop 1845-1881
Bruun Juul Fog Biskop 1881-1884
Johannes Clausen Biskop 1884-1905
Fredrik Christian Nielsen Biskop 1905-1907
Hans Sophus Sørensen Biskop 1907-1916
Thomas Larsen Schiøler Biskop 1916-1931
Fritz Charles Bruun-Rasmussen Biskop 1931-1940
Christian Julius Skat Hoffmeyer Biskop 1940-1961
Kai Jensen Biskop 1962-1963
Henning Niels Høirup Biskop 1963-1979
Herluf Eriksen Biskop 1979-1994
Kjeld Holm (1945-) Biskop 1994-2015
Henrik Wigh-Poulsen Biskop 2015-
Laurits Jacobsen Oldorph Lektor ved Aarhus Domkirke 1553-1576 Kantor ved Aarhus Domkirke 1576-1585
Peder Jensen Windstrup Lektor ved Aarhus Domkirke 1576-1578 Kantor ved Aarhus Domkirke i 1576-
Præst i Aaby-Hasle
Biskop over Aarhus Stift i 1587-1590
Laurids Pedersen Bording Lektor ved Aarhus Domkirke 1578-1602 Rektor i Aarhus i 1575-
Kannik ved Aarhus Domkirke i 1578-
Hans Pedersen Horsens Lektor ved Aarhus Domkirke 1602-1817 Præst i Aaby-Hasle
Johan Jacobsen Krog Lektor ved Aarhus Domkirke 1617-1629 Rektor i Aarhus i 1605-
Søren Andersen Morsing eller Schytte Lektor ved Aarhus Domkirke 1629-1652 Konrektor i Aarhus
Kantor ved Aarhus Domkirke 1629-
Præst i Aaby-Hasle
Laurids Jensen Bording Lektor ved Aarhus Domkirke 1652-1677
Hans Nielsen Wandal Lektor ved Aarhus Domkirke 1677-1685
Eiler Jacobsen Eilertz Lektor ved Aarhus Domkirke 1685-1699
Jacob Lodberg Lektor ved Aarhus Domkirke 1699-1701 Senere Stiftsprovst i Kristiania (Olso) og biskop i Odense
Oluf Worm Lektor ved Aarhus Domkirke 1701-1743
Hartvig Spliid Kantor ved Aarhus Domkirke 1433
Povl Hofmann Kantor ved Aarhus Domkirke 1501
Peder Munch Kantor ved Aarhus Domkirke 1512
Peder Pustmann Kantor ved Aarhus Domkirke ukendt tidspunkt
Jørgen Pedersen Samsing Kantor ved Aarhus Domkirke 1526-1548 Hospitalsforstander i -1548
Thomas Riber Kantor ved Aarhus Domkirke 1548-1576 Hospitalsforstander i 1548-1551
Laurits Jacobsen Oldorph Kantor ved Aarhus Domkirke 1576-1585 Lektor ved Aarhus Domkirke i 1553-1576
Peder Michelsen Spahatt Kantor ved Aarhus Domkirke 1585-
Jørgen Sørensen Kordegn ved Aarhus Domkirke 1619 Nævnes som Degn
Christen Lauridsen Kordegn ved Aarhus Domkirke 1639 Underdegn
Niels Nielsen Krog Kordegn ved Aarhus Domkirke 1639-1641 Konrektor i Aarhus i 1641-
Præst i Vejlby
Anders Sørensen Sjørup Kordegn ved Aarhus Domkirke 1641-1660 Underdegn ved Vor Frue Kirke
Henrik Christensen Blichfeld Kordegn ved Aarhus Domkirke 1660-1664 Præst ved Vor Frue Kirke
Niels Eskesen Kordegn ved Aarhus Domkirke 1673 Nævnes som Degn
Jørgen Hansen Rhodius Kordegn ved Aarhus Domkirke 1688-1692 Konrektor og præst i Aaby i 1692
Rektor i Aarhus i 1701
Jens Jensen Mundelstrup Kordegn ved Aarhus Domkirke 1709-1717 Konrektor og præst i Aaby i 1717
Præst ved Vor Frue Kirke i 1729
Provst
Far til klokker og underdegn ved Aarhus Domkirke Jens Jensen Mundelstrup
Hans Olsen Raun Kordegn ved Aarhus Domkirke 1717-1744
Balthasar Jensen Halse Kordegn ved Aarhus Domkirke 1744-1747
Joachim Gregersen Bruun Kordegn ved Aarhus Domkirke 1755-1758 Konrektor i 1747
Præst ved Vor Frue Kirke i 1781
Johan Christian Hardung Kordegn ved Aarhus Domkirke 1758-1769
Henrik Ernst Grossmann Kordegn ved Aarhus Domkirke 1769-1781 Kordegn ved Vor Frue Kirke i 1765-
Klokker ved Aarhus Domkirke i 1789-1792
Også kordegn ved Aarhus Domkirke i 1789-1792
Jørgen Hasselbalch Kordegn ved Aarhus Domkirke 1781-1783
Niels Lauritsen Liisberg Kordegn ved Aarhus Domkirke 1783-1785 Præst i Holme-Tranbjerg i 1790
Henrik Ernst Grossmann Kordegn ved Aarhus Domkirke 1789-1792 Kordegn ved Vor Frue Kirke i 1765-
Klokker ved Aarhus Domkirke i 1789-1792
Også kordegn ved Aarhus Domkirke i 1769-1781
Niels Thomsen Kordegn ved Aarhus Domkirke 1792-1800
Hans Emanuel Thygesen Kantor ved Aarhus Domkirke 1806-1808
Peder Kabell Kantor ved Aarhus Domkirke 1808-1812 Lærer ved Katedralskolen i 1807-1812
Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1808-
Overlærer ved Friskolen i 1808-
Bror til kantor Johannes Kabell
Christian Nyemann Rosenkilde Kantor ved Aarhus Domkirke 1812-1815 Kordegn ved Vor Frue Kirke i 1810
Lærer ved Friskolen i 1810
Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1812-
Overlærer ved Friskolen i 1812-
Lærer ved Katedralskolen i 1812-
Johan Utrecht Organist ved Aarhus Domkirke 1640-1661 Skoleholder i 1640-
Hospitalsforstander i 1647-1661
Johan Fach Organist ved Aarhus Domkirke 1680 og 1715 Organist ved Vor Frue Kirke Nævnes i 1687 som Orgelmester for Byens 2 Kirker
Elias Vernischingen Organist ved Aarhus Domkirke 1700
Frederik Stoltpenberg Organist ved Aarhus Domkirke 1734 og 1741
Schytz Organist ved Aarhus Domkirke 1742
Ratche Clausen Organist ved Aarhus Domkirke 1742-1759
Johan Henrich Ebeling Organist ved Aarhus Domkirke 1769-1801 Organist ved Vor Frue Kirke i 1769-1801 Far til organist ved Aarhus Domkirke Carl Emil Ulrich Marius Ebeling
Carl Emil Ulrich Marius Ebeling Organist ved Aarhus Domkirke 1801-1833 Organist ved Vor Frue Kirke i 1801-1833 Søn af organist Johan Henrich Ebeling
Johannes Kabell Organist ved Aarhus Domkirke 1833-1847 Kantor ved Aarhus Domkirke i 1815-
Lærer ved Katedralskolen i 1816-1845
Bror til organist Peder Kabell
Christian A.G. Jung Organist ved Aarhus Domkirke 1847-1883 Lærer i sang ved Katedralskolen i 1848-1869
Robert William Otto Allen Organist ved Aarhus Domkirke 1885-1888
Arthur Ivan Allin Organist ved Aarhus Domkirke 1888-1915
Jørgen Nielsen Organist ved Aarhus Domkirke 1915-
Hans Hansen Skaaning Klokker ved Aarhus Domkirke 1617-1640 Også klokker i 1649-1651
Ove Ottesen Klokker ved Aarhus Domkirke 1640-1649
Hans Hansen Skaaning Klokker ved Aarhus Domkirke 1649-1651 Også klokker i 1617-1640
Johan Bertelsen Helsingør Klokker ved Aarhus Domkirke 1651-1696
Peder Pedersen Schive Klokker ved Aarhus Domkirke 1696-1736 Underdegn ved Aarhus Domkirke i 1696-1736
Niels Nielsen Ibsen Fogh Klokker ved Aarhus Domkirke 1736-1740 Underdegn ved Aarhus Domkirke i 1736- Søn af rådmand Niels Lauridsen Fog
Johan Jørgen Rhodius Klokker ved Aarhus Domkirke 1740-1741 Underdegn ved Aarhus Domkirke i 1740-
Christen Hansen Cramer Klokker ved Aarhus Domkirke 1741-1764 Skoleholder for en regne- og skriveskole i Aarhus i 1721-
Underdegn ved Aarhus Domkirke i 1741-
Far til skoleholder Hans Christian Cramer
Jens Jensen Mundelstrup Klokker ved Aarhus Domkirke 1764-1789 Underdegn ved Aarhus Domkirke i 1764- Søn af kordegn ved Aarhus Domkirke Jens Jensen Mundelstrup
Henrik Ernst Grossmann Klokker ved Aarhus Domkirke 1789-1792 Kordegn ved Vor Frue Kirke i 1765-
Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1769-1781 og 1789-1792
Søren Mollerup Klokker ved Aarhus Domkirke 1792-1811 Graver ved Aarhus Domkirke i 1792-1811
Christian Rudolph Phillip Risom Klokker ved Aarhus Domkirke 1811-1827 Alterdegn ved Aarhus Domkirke i 1811-1827
Christian Rudolph Phillip Risom Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1811-1827 Klokker ved Aarhus Domkirke i 1811-1827
Thyrri Pedersen Bøggild Klokker ved Aarhus Domkirke 1827-1838 Graver ved Aarhus Domkirke i 1827- Var også byens bedemand
Knud Schytte Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1827-1866 Lærer ved Aarhus Domsogns Borgerskole i 1824-1847 Søn af klokker ved Vor Frue Kirke Henrik Wissing Schytte
Jens Olsen Cronholm Klokker ved Aarhus Domkirke 1839-1876 Lærer ved Aarhus Borgerskole i 1837-1875
Graver ved Aarhus Domkirke i 1839-1876
Carl Christian Thoresen Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1867-1874
Carl Severin Bertelsen Madsen Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1875-1907
Jens Madsen Rasmussen Ølsgaard Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1907-1914 Lærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen i 1889-
Lars Jørgen Hansen Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1915-1923
Oluf A. A. Nielsen Alterdegn ved Aarhus Domkirke 1923- Lærer i Aarhus 1897-1923
Kantor ved Aarhus Domkirke i 1915-1923
Sognepræst i Tilst-Kasted
Anders Sørensen Sjørup Degn ved Vor Frue Kirke 1634 Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1641-1660
Willum Worm Rasmussen Thestrup Degn ved Vor Frue Kirke 1673
Jens Thuesen Degn ved Vor Frue Kirke 1673-1684
Laurids Hansen Brandt Degn ved Vor Frue Kirke 1684-1726
Thomas Jacobsen Gesius Degn ved Vor Frue Kirke 1728-1742
Daniel Pristrop Degn ved Vor Frue Kirke 1760
Henrik Ernst Grossmann Degn ved Vor Frue Kirke 1765-1769 Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1769-1781 og 1789-1792
Klokker ved Aarhus Domkirke i 1789-1792
Henrik Wissing Schytte Degn ved Vor Frue Kirke 1795-1807 Klokker ved Vor Frue Kirke i 1795-1814 Søn af rådmand og byskriver Knud Schytte, far til alterdegn ved Aarhus Domkirke Knud Schytte
Jacob Steenberg Degn ved Vor Frue Kirke 1807-1810 Lærer ved Friskolen i 1807-
Overlærer ved Friskolen i 1818
Præst i Viby-Tiset i 1830-
Kordegn
Christian Nyemann Rosenkilde Degn ved Vor Frue Kirke 1810-1812 Lærer ved Friskolen i 1810
Kordegn ved Aarhus Domkirke i 1812-
Overlærer ved Friskolen i 1812-
Lærer ved Katedralskolen i 1812-
Kantor ved Aarhus Domkirke i 1812-1815
Kordegn
Christian Ulrich Melbye Degn ved Vor Frue Kirke 1812-1814 Lærer ved Friskolen i 1812-
Johan Heinrich Wolter Degn ved Vor Frue Kirke 1814-1818 Skoleholder i 1812-
Lærer ved Friskolen i 1818-1848
Degn ved Hospitalet i 1818-1848
Jens Rasmussen Kahr Degn ved Vor Frue Kirke 1818-1866 Lærer ved Borgerskolen i 1818- Kor- og alterdegn
Jens Peter Kloster Degn ved Vor Frue Kirke 1866-1881 Alterdegn
N. Nielsen Degn ved Vor Frue Kirke 1881-1906
Johan Christian Jensen Degn ved Vor Frue Kirke 1906-1933 Alterdegn
H. Pedersen Dybdahl Degn ved Vor Frue Kirke 1933-
Peder Rasmussen Klokker ved Vor Frue Kirke 1683 og 1691-
Jens Andersen Busted Klokker ved Vor Frue Kirke ukendt tidspunkt
Jens Andersen Klokker ved Vor Frue Kirke 1737
Jens Pedersen Klokker ved Vor Frue Kirke 1741
Hans Christian Cramer Klokker ved Vor Frue Kirke 1769 Skoleholder i 1784 Søn af skoleholder Christen Hansen Cramer
Henrik Wissing Schytte Klokker ved Vor Frue Kirke 1795-1814 Degn ved Vor Frue Kirke i 1795-1807 Søn af rådmand og byskriver Knud Schytte, far til alterdegn ved Aarhus Domkirke Knud Schytte
Peder Geertsen Winding Klokker ved Vor Frue Kirke 1817-1831 Skoleholder i Aarhus i 1805 og 1808
Jens Sørensen Østergaard Klokker ved Vor Frue Kirke 1851-1866 Lærer ved Friskolen i 1849
Graver ved Vor Frie Kirke i 1851-
Overlærer i 1862
Søren Johansen Klokker ved Vor Frue Kirke 1876-1905 Graver ved Vor Frue Kirke
Gotfred Bøhm Organist ved Vor Frue Kirke 1677
Jens Hansen Organist ved Vor Frue Kirke 1677-
Johan Fach Organist ved Vor Frue Kirke 1687-1715 Organist ved Aarhus Domkirke i 1680 og 1715
Johan Christopher Rudemand Organist ved Vor Frue Kirke 1738
Johan Henrich Ebeling Organist ved Vor Frue Kirke 1769-1801 Organist ved Aarhus Domkirke i 1769-1801 Far til organist ved Aarhus Domkirke Carl Emil Ulrich Marius Ebeling
Carl Emil Ulrich Marius Ebeling Organist ved Vor Frue Kirke 1801-1833 Organist ved Aarhus Domkirke i 1801-1833 Søn af organist Johan Henrich Ebeling
Carl Peter Schieffer Organist ved Vor Frue Kirke 1810 Nævnes som Organist-Vicar
Arnold Theophilus Müllertz Organist ved Vor Frue Kirke 1834-
Peder Holm Organist ved Vor Frue Kirke 1859-1875
Vilhelm Lars Clemens Fønss Organist ved Vor Frue Kirke 1875-1916 Realskolebestyrer
Knud Skytte Birkefeldt Organist ved Vor Frue Kirke 1916- Kantor ved Vore Frue Kirke i 1916-
Jacob Haasz Bartskær Nævnes som Broksnider
Jacob Bartskær 1490
Hans Bartskær 1493
Bartholomæus Bartskær 1496
Hans Bartskær 1518
Heinrich Bartskær 1526
Hans Jacobsen Bartskær 1539-1588
Hans von Worrendorp Bartskær 1559
Jacob Bartskær 1562
Laurids Bartskær 1562
Matthias Bartskær 1562
Nickel Bartskær 1586-1588 Nævnes som Fennikdrager i Borgervæbningen
Povl Bartskær 1588-
Oluf Bartskær 1588- Nævnes som Førn i Borgervæbningen
Augustinus Lifflender Bartskær 1593-
Peder Thomsen Bartskær 1606-
Jacob Bartskær 1612-
Wulff Baltzersen Bartskær 1613 og 1630 Kæmner i 1636
Byfoged i 1637-1642
Rådmand i 1646-1648
Borgmester i 1648-1649
Marcus Pedersen Bartskær 1614-
Claus Clausen Sager Bartskær 1618-
Anders Bartskær 1619-
Hans Lydell Bartskær 1634-
Hans Hellevad Bartskær 1636-1639
Gert Gertsen von Netten Bartskær 1661- Kæmner (beskikket) i 1667 og 1668 Også parykmager, havde kirurgiske Forretninger som blev overtaget af svigersønnen, bartskær Oluf Hansen Ravn
David Woldter Bartskær 1656-1685 Måske far til bartskær Jacob Davidsen
Poul Reinhardt Kramer Bartskær 1656- Postmester i 1653-1675
Claus Duus Bartskær 1674- Nævnes som Feltskær
Claus Nielsen Lesle Bartskær 1685- Nævnes som Læge
Eilert Bartskær 1683-1687
Gregorius Beaufin Bartskær 1688 og 1691-1694 Far til bartskær Samuel Beaufin og bartskær Paul Beaufin
Herman von Barve Bartskær 1694-
Albert Thidemann Bartskær 1686-1705
Jacob Davidsen Bartskær 1688-1693 Måske søn af barskær David Woldter
Anthoni Georg Harding Bartskær 1698-
Oluf Hansen Ravn Bartskær 1701-1713 Også parykmager, overtog sin svigerfar, bartskær Gert Gertsen von Nettens, kirurgiske Forretninger
Samuel Beaufin Bartskær 1703-1710 Søn af bartskær Gregorius Beaufin
Villum Hansen Steenwinkel Bartskær 1710-
Paul Beaufin Bartskær 1714- Søn af bartskær Gregorius Beaufin, far til bartskær Gregorius Paulsen Beaufin
Johan Bernhard Schmuhl Bartskær 1744-1749 Stadskirurg
Johan Frederik Berner Bartskær 1747-1798 Kirurg
Gregorius Paulsen Beaufin Bartskær 1753- Kirurg, søn af bartskær Paul Beaufin
Frederik Monrad Bartskær 1764 Stadskirurg
Johan Caspar Weisse Bartskær 1766-1799 Kirurg fra 1766, stadskirurg fra 1769 og distriktskirurg fra 1777
Johan Christian Benjamin David Ludvigsen Bartskær 1824 Stadsbarberer
Rasmus Juel Skoleholder 1519-
Mads Jørgensen Ringdegn Skoleholder 1599
Laurids Christensen Dverigh Skoleholder 1601
Søren Kruse Skoleholder 1627
Jørgen Hansen Skoleholder 1630
Niels Sørensen Skoleholder 1636
Johan Utrecht Skoleholder 1640- Organist ved Aarhus Domkirke i 1640-1661
Hospitalsforstander i 1647-1661
Peder Thorsen Skoleholder 1671-
Mogens Jespersen Juel Skoleholder 1671-
Claus Christensen Kaae Skoleholder 1671-
Anders Andersen Skoleholder 1683
Jens Sørensen Skoleholder 1689-1715
Rasmus Nielsen Juel Skoleholder 1693-1727
Christen Hansen Cramer Skoleholder 1721- Klokker og underdegn ved Aarhus Domkirke i 1741-1764 Far til skoleholder Hans Christian Cramer
Peder Madsen Korndrup Skoleholder 1722
Andreas Christensen Falch Skoleholder 1722 og 1727
Hans Hansen Skoleholder 1722 og 1728
Johan Nielsen Pikker Skoleholder 1722-1729
Laurids Schmidt Skoleholder 1727 og 1728
Søren Andersen Vorm Skoleholder 1729 og 1735
A. Heinrichsen Skoleholder 1735
Søren Rasmussen Farre Skoleholder 1735-
Peder Jacobsen Hemmer Skoleholder 1742
Jens Pedersen Tørring Skoleholder 1745
Christen Nielsen Lange Skoleholder 1749-1755 Ved Den fri Kristendomsskole
Johan Frederik Demant Skoleholder 1749- 1773 Degn ved Hospitalet i 1760 Ved Den fri Kristendomsskole
Anders Jonsen Skoleholder 1761
Anders Fisker Skoleholder 1766-1790
Peder Gulev Skoleholder 1773-1808 Degn ved Hospitalet i 1773-1808 Ved Den fri Kristendomsskole
Christian Maarslet Skoleholder 1784-1797
Hans Christian Cramer Skoleholder 1784 Klokker ved Vor Frue Kirke i 1769 Søn af skoleholder og degn Christen Hansen Cramer
Christen Smidt Skoleholder 1784
Peter Veile Skoleholder 1784
Laurs Wærn Skoleholder 1784
Jacob Bech Skoleholder 1786-1808 Graver og bedemand ved Aarhus Domkirke Ved Vor Frue Kirkes Skole
M. Andie Skoleholder 1790 og 1808
Ginchelberg Skoleholder 1791-1802
Slottved Skoleholder 1799
C.C. Plesner Skoleholder 1799-
Lemming Skoleholder 1802
J. Tinbeck Skoleholder 1804-1808
Peder Geertsen Winding Skoleholder 1805-1808 Klokker ved Vor Frue Kirke i 1817-1831
N. Smith Skoleholder 1808
Hans Nielsen Bache Skoleholder 1809-1812 Degn ved Hospitalet i 1809-1812
Johan Heinrich Wolter Skoleholder 1812 Kordegn ved Vor Frue Kirke i 1814-1818
Degn ved Hospitalet i 1818-1848
Lærer ved Friskolen i 1818-1848
Heinrich Kragh Stadsmusikant 1767
Hans Petersen Stadsmusikant 1767-1780
Frederik Fischer Stadsmusikant 1780-1804
Peder Albrecht Stadsmusikant 1804-1851

Tvivlsomme embeds- og bestillingsmænd

  • Jens Bonde, borgmester omkring 1406
  • Hans Pedersen, borgmester omkring 1465
  • Christen Knudsen, borgmester omkring 1536
  • Christen Justesen, borgmester før 1747
  • Christen Rasmussen, rådmand før 1655
  • Niels Danielsen, rådmand omkring 1697
  • Søren Michelsen, rådmand før 1733
  • Rasmus Michelsen, rådmand før 1741
  • Adam Heren, organist og lærer før 1776

Litteratur og kilder