Peder Elafsen (-1246)

Fra AarhusWiki

Peder Elafsen (eller Peder Elavsøn) var biskop i Aarhus i 1224-1246.

Født omkring år 1181, død i 1246 og begravet i Øm Kloster.

Peder Elafsens ophav kendes ikke, men han stammede sandsynligvis fra adlen, da det krævede både en uddannelse og indflydelse at blive biskop. Han var en respekteret mand og en af de bisper, der underskrev Jyske Lov i 1241.

Peder Elafsen var desuden Øm Klosters protektor, og han donerede flere gaver til klostret bl.a. i form af gods. Han var dog ikke den første til det, da hans forgængere i bispeembedet, Eskild (-1166) og Svend (-1191), havde sørget for den godsmasse, klostret skulle bruge for at kunne oprettes i 1172 og derefter overleve økonomisk. Meget af dette blev dog taget fra klostret igen under biskop Tyge (-1272).

Da Peder Elafsen døde, blev han begravet i Øm Kloster, selvom det dengang var normalt, at biskopperne i Aarhus lod sig begrave i Aarhus Domkirke. Hans begravelse er kort beskrevet i den bevarede bog, Øm Klosters Krønike, som munkene i Øm Kloster skrev i perioden omkring 1207-1268. Der står:

Så døde den nævnte bisp Peder Elafsen, god ihukommelse, og blev med tilbørlig hæder jordet hos os, hvor han havde valgt sit gravsted i den nye kirke, foran den hellige ubesmittede jomfru Marias alter

Peder Elafsen havde altså selv valgt sit sidste hvilested. Graven er siden blevet fundet, og arkæologiske udgravninger har vist, at Peder Elafsen blev omkring 65 år gammel, og som krøniken beskriver, blev han begravet i gulvet foran alteret. Han blev stedt til hvile iført sin embedsdragt, med sin bispering på hans højre hånd og sin bispestav ved sin side. Ved hans hoved blev der sat en kalk, hvor disken blev placeret henover som et låg. I graven stod desuden fire små krukker med røget, der blev brændt under begravelsen. Graven blev lukket med et solidt trælåg og kastet til, hvorefter hans gravsten placeredes på korets gulv og forseglede graven.

Ud fra Peder Elafsens kranie her det været muligt at lave en rekonstruktion af hans ansigt. Se rekonstruktionen og læs mere om den her.

Se også

Litteratur og kilder