AarhusWiki:Behandling af personlige oplysninger

Fra AarhusWiki

I forbindelse med dit arbejde input til Aarhuswiki, skal vi, jf. Databeskyttelsesforordningen, informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder desangående.

Vi behandler personoplysninger om brugerne i kategorierne brugernavn og email. Det gør vi, så vi kan se, hvem der opretter, redigerer og eventuelt sletter wikiartikler, samt for at kunne kontakte dig, hvis der skulle blive behov for dette. Vores behandling af personoplysningerne er hjemlet i Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a.

De oplysninger vi her behandler om dig, vil blive bevaret, indtil du sletter din profil eller senest efter fem års inaktivitet.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du har også ret til at anmode om at få slettet eventuelle billedfiler, som du måtte have uploaded til Aarhuswiki.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Magistraten for Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Stadsarkiv, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på stadsarkiv@aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.