AarhusWiki:Om

Fra AarhusWiki

AarhusWiki er et brugerdrevet digitalt opslagsværk udviklet af Aarhus Stadsarkiv. AarhusWiki indeholder artikler og oplysninger om Aarhus og omegn før og nu. Vægten ligger på de historiske beskrivelser eller på historiske vinkler på nutidige og aktuelle emner. Emnerne, der behandles, spænder vidt og omfatter alt, der har at gøre med Personer, Natur, Steder, Historiske perioder & temaer, Samfund, Erhverv og Kultur & fritid.

Siden er opbygget efter wiki-princippet for at gøre AarhusWiki så spændende og alsidigt som muligt. Det betyder, at man som bruger i høj grad kan være med til at præge dets indhold, samtidig med at man får mulighed for at dele ud af den viden og de gode historier, man selv sidder inde med om Aarhus og omegn. Alle artikler, kommentarer og billeder, der tilføjes AarhusWiki, vil løbende blive vurderet af en redaktion.

I praksis fungerer det sådan, at alle, der har lyst og interesse, kan oprette sig som brugere på siden. Herefter kan man selv komme med bidrag til leksikonet enten i form af nye artikler eller ved at redigere eller supplere allerede eksisterende artikler. Alle kan være med – også nybegyndere. På hjælpesiderne kan der hentes inspiration til det videre arbejde og forklaring på de fleste muligheder som systemet tilbyder.

AarhusWikis egen historie og organisation

AarhusWiki bygger videre på indholdet fra Århus Leksikon. Århus Leksikon blev grundlagt af Aarhus Kommunes Biblioteker og Lokalhistorisk Samling i 1997. Den oprindelige tanke var at lade opslagsordene blive til som følge af de forespørgsler, Lokalhistorisk Samling fik. Medarbejdere fra byens øvrige kulturhistoriske institutioner og lokalarkiver skrev også artikler til leksikonet sammen med en kreds af aktive byhistorikere.

I 2012 flyttede Lokalhistorisk Samling indholdet fra leksikonet over til wikiformatet. I denne forbindelse er efterkommet ønsker fra et par af de oprindelige forfattere om at få deres artikler ”låst”, så de ikke kan redigeres af andre. En del af omkostningerne blev betalt af Foreningen af Lokalarkiver i Aarhus Kommune.

Aarhus Stadsarkiv overtog vedligeholdelsen af AarhusWiki kort før lanceringen i 2012 og er primus motor i driften og udviklingen af sitet.

Om Aarhus Stadsarkiv

Stadsarkivet er borgernes historiske arkiv. Arkivet gemmer materiale fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder. Stadsarkivet modtager både papirer, billeder og elektroniske dokumenter. Formålet er at sikre, at man i fremtiden kan skrive byens historie på et varieret og dækkende grundlag. Og at sikre, at alle kan få en plads i historien.

Aarhus Stadsarkiv er også kommunens arkiv. Stadsarkivet indsamler dokumentation om kommunens og dens institutioners virke. Formålet er at sikre borgernes demokratiske ret til at se materiale, som loven siger, skal gemmes.

Stadsarkivet arbejder aktivt inden for kulturarvsarbejdet i Aarhus gennem samarbejde med lokalarkiver, museer, vidensinstitutioner, folkeoplysningen og den kommunale forvaltning, herunder det lokale kulturmiljøråd.

På Stadsarkivet kan borgere såvel som myndigheder få råd og vejledning i brugen af byens arkivalier. Du kan læse mere om arkivet og se vores tilbud på hjemmesiden aarhusstadsarkiv.dk.

As logo black 150px.png
Mediawiki

Som Wikipedia kører også AarhusWiki på den såkaldte Mediawiki-software, der foruden at være open source, også nyder global udbredelse. Dette har den meget heldige effekt, at programmet stort set er garanteret en meget lang livs- og udvilklingsproces, uden at vi, Aarhus Stadsarkiv, behøver lægge utallige mandetimer og kroner på bordet for at holde sitet up-to-date, både i forhold til sikkerhed og kompatibilitet med fremtidige designkrav og formidlingsmuligheder. AarhusWiki er med andre ord yderst langstidholdbar, og kommer den dag, hvor man eventuelt skifter platform, skal vi nok sørge for at al indhold føres med videre, så man kan roligt give sit bidrag med til vores fælles kulturhistorie.