Forside

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Ugens wikiartikel - Havnens arbejdere

B0403.jpg

Havnearbejderne på Aarhus Havn varetager håndteringen af gods, der transporteres til søs. De adskiller sig fra andre ansatte på kajfronten som f.eks. kranførerne derved, at de traditionelt set har været løsarbejdere og stadig i begrænset omfang er det. Havnearbejderne er organiseret i Havnearbejdernes Fagforening grundlagt i 1885. Havnearbejdernes Fagforening har altid haft fast kontor på Aarhus Havn, men var tidligere en underafdeling af Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), der fusionerede med 3F 1. januar 2005 og blev en underafdeling af 3F Transport, logistik og byg i Aarhus. Som regel arbejder havnearbejderne på akkord – dog sikret af en minimumsløn. Ca. hvert andet år forhandler Havnearbejdernes Fagforening og arbejdsgiverne om overenskomsten, der specificerer akkordlønnen samt minimumsantallet af havnearbejdere i forhold til skibs- og lasttyper.


Læs mere om byens havnearbejdere


Seneste artikler

 1. Andreas Thranum (1902-????)
 2. Andreas Thranum (1872-1942)
 3. Peter Hans Mønster
 4. John Gaarn
 5. Jens Christian Seidelin
 6. Aarhus Civilforsvar
 7. Det Nye Universitetshospital i Aarhus
 8. Aarhus som Cykelby
 9. Lisbjerg
 10. '''Det historisk-antikvariske Selskab'''
 11. Akustiske signaler ved lyskryds
 12. Urmagerforeningen i Aarhus
 13. Aarhus Ido-Klub
 14. Kuhlaus Vej
 15. Heises Vej