Rudi Dutschke

Fra AarhusWiki

Alfred Willi Rudolf ”Rudi” Dutschke (7/3 1940-24/12 1979) var en tysk sociolog og filosof samt studenteraktivist, der boede de sidste år af sit liv fra 1971 til 1979 i Aarhus, hvor han var tilknyttet Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet. Dutschkes familie forlod efter hans død Aarhus med undtagelse af hans søn Hosea-Che Dutschke, der som voksen blev direktør for Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg. Senere bosatte også hans datter Polly sig igen i Aarhus og blev leder af et plejehjem og senere medlem af Aarhus Byråd.

Liv i Tyskland 1940-1968

Rudi Dutschke blev født i Berlin-forstaden Schönefeld og voksede efter krigen op i DDR. Selvom Dutschke var medlem af det østtyske kommunistpartis ungdomsorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ), ytrede han som 17-årig i 1957 en kritik af det østtyske samfund. Dutschke begyndte at skrive artikler i et vesttysk blad, og 12. august 1961 rejste han til Vestberlin. Dagen efter, 13. august 1961, blev Berlinmuren opført, og Dutschke fik nu permanent ophold i Vestberlin. I Vestberlin uddannede han sig inden for sociologi og filosofi ved Freie Universität. Samtidig kom han i Vesttyskland til at spille en markant rolle som ideologisk tænker og talsmand under 1960’erne studenteroprør, bl.a. gennem sit engagement i Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS).

Attentat og liv i Storbritannien 1968-1971

Den 11. april 1968 affyrede en højreorienteret aktivist tre skud mod Dutschke på åben gade på Kurfürstendamm. Dutschke blev ramt i hovedet, men til trods for, at han var hårdt såret, overlevede han attentatet. Efterfølgende frygtede Rudi Dutschke for sin sikkerhed, og sammen med sin hustru siden 1966, Gretchen Dutschke-Klotz, og deres børn bosatte han sig en tid i Storbritannien. I Storbritannien var Dutschke i de følgende år docent ved Cambridge University, men i 1971 nægtede de britiske myndigheder ham fortsat ophold i Storbritannien, idet hans politiske arbejde på venstrefløjen blev opfattet som undergravende virksomhed.

Liv og arbejde i Aarhus 1971-1979

Efter opholdet i Storbritannien blev Rudi Dutschke inviteret til Aarhus som undervisningsassistent af professor Johannes Sløk. Sløk, der var teolog, havde i 1967 taget initiativ til at oprette Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet. Tanken om at invitere Dutschke kom egentlig fra formanden for universitetets Studenterråd, Mihail Larsen, der studerede idéhistorie og kendte Dutschke.

Rudi Dutschke ankom til Aarhus 20. februar 1971 og holdt to dage senere et pressemøde på universitetet. Ved instituttet kom han i første omgang til at undervise i emnet "Kritisch-materialistische Reflexionen des Begriffs der Diktatur des Proletariats am Lehrstück der Kulturrevolution" (på dansk: Kritisk-materialistiske refleksioner over begrebet proletariatets diktatur med Kulturrevolutionen som eksempel).

Familien Dutschke bosatte sig i kollektivet Aldershvile ved KnebelMols, hvor Dutschke bl.a. mødte senere journalist Vibeke Sperling, senere medieforsker og professor Niels Ole Finnemann og senere forlagsredaktør hos forlagene Modtryk og Klim Carsten Vengsgaard. Samtidig blev Aldershvile igennem 1970’erne hyppigt besøgt af tyske venstreorienterede personligheder. I Danmark var afstanden til Tyskland kortere end i Storbritannien. Det betød, at Rudi Dutschke igen blev aktiv i politisk arbejde i Tyskland. Blandt andet deltog han i protester mod atomkraft, og han var med til at stifte partiet De Grønne. Til trods for det antydes det i Rudi Dutschkes dagbog, at opholdet i Aarhus og på Mols ikke var uden problemer. Aarhus var måske i Dutschkes øjne for provinsiel sammenlignet med Berlin, og han følte sig stadig på alt for stor afstand af begivenhederne i Tyskland. Samtidig kæmpede han med helbredsmæssige eftervirkninger af attentatet, og han frygtede fortsat for et nyt attentat.

Senere boede familien i Heibergsgade 25 på Frederiksbjerg, og her døde Rudi Dutschke i 1979 i en alder af 39 år. Som følge af de tre skud, der havde ramt Rudi Dutschke i hovedet i 1968, havde han flere neurologiske eftervirkninger, og juleaften i 1979 fik han et epileptisk anfald i et badekar og druknede. Han blev begravet i Berlin.

Familien Dutschke i Aarhus efter 1979

Hans hustru Gretchen Dutschke-Klotz og hans tre børn blev boende i Aarhus indtil 1985. Derefter flyttede Gretchen Dutschke-Klotz og to af børnene, Polly-Nicole Dutschke (født 1969) og Rudi-Marek Dutschke (født 1980 efter sin fars død), til USA og mange år senere til Tyskland. Det tredje barn, sønnen Hosea-Che Dutschke, der var 17 år gammel, blev i Aarhus og tog studentereksamen. I 1997 blev han kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet, og i 2006 blev han direktør for Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg. Hosea-Che Dutschke er gift med Line Arlien-Søborg, der er kendt som skuespiller i flere af Nils Malmros’ film. Også datteren Polly-Nicole Dutschke kom senere tilbage til Aarhus og blev uddannet som sygeplejerske, og senere blev hun leder af et kommunalt plejehjem.

Kilder