Heibergsgade

Fra AarhusWiki
Heibergsgade set mod nord. Ved huset i baggrunden er Heksetrappen til Strandvejen

Heibergsgade er en sidegade til Marselisborg Allé og grænser op til Skanseparken. Gaden blev navngivet i 1893 efter den danske digter Johan Ludvig Heiberg.

Øst for Marselisborg Allé lå resterne af et stort skanseanlæg fra svenskekrigenes tid i 1600-årene. I 1890 blev det besluttet, at den gamle skanse skulle afgraves, og der skulle ligge en gade over arealet - det blev Heibergsgade.

I begyndelsen blev der opført huse i gadens nordlige ende, der lå vinkelret på Marselisborg Allé. Senere fik gaden et sydgående knæk, så den videre bebyggelse kom til at ligge parallelt med Marselisborg Allé. Gaden blev atter udvidet så den sydlige ende også knækkede mod Marselisborg Allé, hvilket skete da Skanseparken blev anlagt.

Bebyggelsen ved det sydøstlige vejstykke kaldes Skansepalæet, der blev opført som hotel i forbindelse med Landsudstillingen 1909. Det har i dag nogle af byens attraktive herskabslejligheder.

I gadens nordlige ende er der en 45 trins stejl trappe ned til Strandvejen, der kaldes Heksetrappen.

I gadens nordlige ende lå fra 1945 til 1962 Zone-Redningskorpsets brand- og redningsstation med udkørsel i Heibergsgade, omend deres officielle adresse var Strandvejen 12.

Ejendomme

  • Heibergsgade 2. 3½ etages rødstensejendom i røde mursten med tegltag og fem kviste og stilblandingsfacade. Ejendommen er opført i 1895 af snedkermester A. Jensen.
    Her lå Regitzes Hotel Garni der især blev benyttet af tilrejsende kunstnere, men under den tyske besættelse fungerede som værnemagtens garnihotel.[1]
  • Heibergsgade 3. Ved denne ejendom var fra 1945 udkørsel fra Zone Redningskorpsets garager, men deres formelle adresse var Strandvejen 12.

Kilder og litteratur

  • Århus byhistoriske Forlag: Århus dengang og nu. 1971
  • Mogens Weinreich: Kend din by II. 2007
  • Vejvisere for Aarhus

Noter

  1. Frederiksbjerg Øst Århus, Registrant Magistratens 2. Afdeling 1979