Heibergsgade

Fra AarhusWiki
Heibergsgade set mod nord. Ved huset i baggrunden er Heksetrappen til Strandvejen

Heibergsgade er en gade, der ligger på Frederiksbjerg. Gaden danner en halvbue ud mod kysten fra Marselisborg Allé.

Anlagt i 1890 og navngivet i 1893 efter forfatteren Johan Ludvig Heiberg (1791-1860). Han var født i København, hvor han fik en omtumlet barndom. I 1817 udgav han sine første digte og rejste derefter til Paris. Det var her, han oplevede vaudevillen, som han siden skrev flere af til sin hustru Johanne Louise. Mest kendt er det nationalromantiske skuespil Elverhøj fra 1828. I en periode var Heiberg direktør for Det Kgl. Teater.

Gadens tilblivelse

Øst for Marselisborg Allé lå resterne af et stort skanseanlæg fra svenskekrigenes tid i 1600-årene. I 1890 blev det besluttet, at den gamle skanse skulle afgraves, og der skulle ligge en gade over arealet - det blev Heibergsgade.

I begyndelsen blev der opført huse i gadens nordlige ende, der lå vinkelret på Marselisborg Allé. Senere fik gaden et sydgående knæk, så den videre bebyggelse kom til at ligge parallelt med Marselisborg Allé. Gaden blev atter udvidet så den sydlige ende også knækkede mod Marselisborg Allé, hvilket skete da Skanseparken blev anlagt.

Bebyggelsen ved det sydøstlige vejstykke kaldes Skansepalæet, der blev opført som hotel i forbindelse med Landsudstillingen 1909. Det har i dag nogle af byens attraktive herskabslejligheder.

I gadens nordlige ende er der en 45 trins stejl trappe ned til Strandvejen, der kaldes Heksetrappen.

I gadens nordlige ende lå fra 1945 til 1962 Zone-Redningskorpsets brand- og redningsstation med udkørsel i Heibergsgade, omend deres officielle adresse var Strandvejen 12.

Ejendomme

  • Heibergsgade 2. 3½ etages rødstensejendom i røde mursten med tegltag og fem kviste og stilblandingsfacade. Ejendommen er opført i 1895 af snedkermester A. Jensen.
    Her lå Regitzes Hotel Garni der især blev benyttet af tilrejsende kunstnere, men under den tyske besættelse fungerede som værnemagtens garnihotel.[1]
  • Heibergsgade 3. Ved denne ejendom var fra 1945 udkørsel fra Zone Redningskorpsets garager, men deres formelle adresse var Strandvejen 12.

Heibergsgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Heibergsgade

Kilder og litteratur

  • Århus byhistoriske Forlag: Århus dengang og nu. 1971
  • Mogens Weinreich: Kend din by II. 2007
  • Vejvisere for Aarhus
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018

Noter

  1. Frederiksbjerg Øst Århus, Registrant Magistratens 2. Afdeling 1979