Marselisborg Allé

Fra AarhusWiki

Marselisborg Allé ligger mellem Jægergårdsgade og Hendrik Pontoppidans Gade. Den er ca. 370 meter.

Alléen blev navngivet før 1872 og hørte indtil 1874 under daværende Viby sognekommune.

Følgende gader støder op til Marselisborg Allé: Odensegade, Heibergsgade, Skt. Pauls Gade og Brammersgade. Ved alléens sydøstlige ende ligger Skanseparken.

Tidligere var det en grusvej der førte fra Marselisborg gods til godsets funktionærbolig Jægergården på Jægergårdsvej.

I slutningen af 1800-årene blev vejens nordligste del bebygget og blev derved en regulær bygade med allé-præg, idet der oprindeligt var træer på begge sider af vejen og små haver foran flere ejendomme. Træerne i alléen blev i øvrigt plantet på foranledning af Marselisborg gods' ejer Frederik Güldencrone, der bestræbte sig på at "forskønne de forhen øde Marselisborg omgivelser".

Ejendomme

Kilder og litteratur

  • Aarhus Kommune, Vejteknisk Udvalg: Aarhus By's Gader og Veje. 1948-1950
  • Århus byhistoriske Udvalg: Århus dengang og nu. 1971.
  • Bernhardt Jensen og Peder Jensen: Marselisborgskovene. 1974