Marselisborg Allé

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Marselisborg Allé ligger mellem Jægergårdsgade og Hendrik Pontoppidans Gade. Den er ca. 370 meter.

Alléen blev navngivet før 1872 og hørte indtil 1874 under daværende Viby sognekommune.

Navngivet i 1875 efter godset Marselisborg, som under navnet Havreballegaard kan følges tilbage til 1500-tallet. Oprindelig en forbindelsesvej mellem afbyggerstedet Jægergården og hovedgården Marselisborg.

Følgende gader støder op til Marselisborg Allé: Odensegade, Heibergsgade, Skt. Pauls Gade og Brammersgade. Ved alléens sydøstlige ende ligger Skanseparken.

Tidligere var det en grusvej der førte fra den nu nedrevne herregård Marselisborg til godsets funktionærbolig Jægergården på Jægergårdsvej - i dag Jægergårdsgade.

I slutningen af 1800-årene blev vejens nordligste del bebygget og blev derved en regulær bygade med allé-præg, idet der oprindeligt var træer på begge sider af vejen og små haver foran flere ejendomme. Træerne i alléen blev i øvrigt plantet på foranledning af Marselisborg gods' ejer Frederik Julius Christian Güldencrone (1765-1824), der bestræbte sig på at "forskønne de forhen øde Marselisborg omgivelser".

Ved nr. 3 lå en af byens allerførste villaer; den var opført af arkitekt Arboes, som hans eget hjem. Over for ved nr. nr. 4 lå Villa Jægerbo, ved nr. 10 Villa Urania, og villaen på nr. 11 fungerede som præstebolig for Skt. Pauls Sogn. Disse villaer er alle borte i dag, men på gadens østlige side er bevaret andre af de oprindelige villaer. I 2020 blev villaen på nr. 9 dog også nedrevet.

En af Marselisborg Allés første villaer blev opført på nr. 5 i 1875, og nabovillaen på nr. 7 stod færdig året efter (selvom der senere er blevet påmalet 1870 på villaen). Villaerne blev opført i rød sten, og bag de to villaer stod henholdsvis snedker Søren Jensen og grosserer I. Westesen. Villaerne har også det til fælles, at de i 2012 blev tildelt en SAVE-registrering på 6, og de er dermed ikke klassificeret som bevaringsværdige.

Se endvidere under Marselis Boulevard

Adresser på Marselisborg Allé


Marselisborg Allé på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Marselisborg Allé

Kilder og litteratur

  • Aarhus Kommune, Vejteknisk Udvalg: Aarhus By's Gader og Veje. 1948-1950
  • Århus byhistoriske Udvalg: Århus dengang og nu. 1971.
  • Bernhardt Jensen og Peder Jensen: Marselisborgskovene. 1974
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018