Frederik Julius Christian Güldencrone (1765-1824)

Fra AarhusWiki
Lensbaron Frederik Julius Christian Güldencrone

Frederik Julius Christian Güldencrone var lensbaron, godsejer og stiftamtmand over Aarhus Stift i 1804–1820.

Født 12. marts 1765 i København, død 11. juli 1824 på Moesgård herregård.

Søn af Christian Frederik Güldencrone (1741-1788) og Marie Salome von Gambs (1745-1822) og var dermed bror til Vilhelm Güldencrone (1768-1806), der var gift med Juliane Marie Høegh-Guldberg (1770-1856), datter af Ove Høegh-Guldberg (1731-1808).

Gift første gang med Cathrine Marie Thygeson (1774-1803), datter af justitsråd Tyge Jesper de Thygeson til Mattrup og Charlotte Cederfeld de Simonsen.
Gift anden gang med Laura Charlotte Komtesse Knulh (1780-1860), datter af gehejmeråd Johan Henrik Greve Knulh.

I sine unge år studerede Frederik Julius Christian Güldencrone ved Sorø Akademi. Efter sin fars død i 1788 arvede han baroniet Vilhelmsborg og Moesgård herregård. I 1792 blev han kammerherre.

Güldencrone led af dårligt helbred, der gjorde, at han måtte forlade flere betydelige stillinger utidigt. I 1804 var hans helbredstilstand dog forbedret, og han blev udnævnt til stiftamtmand i Aarhus Stift. Han var en usædvanlig dygtig mand og bragte sin slægts velstand på fodem, hvormed han bl.a. kunne købe godset Vilhelmsborg, Marselisborg de tilhørende Marselisborgskove i 1805.

Güldencrone forblev stiftamtmand indtil 1820, hvor han forlod statstjenesten. Fire år senere døde han i sit hjem på Moesgård, s.

Se også

Litteratur og kilder