Marselis Boulevard

Fra AarhusWiki

Den del af Marselis Boulevard, der strækker sig fra lidt øst for Dalgas Avenue til lidt vest for Birketinget hed Ringgade. Anlagt 1910, 1931 omdøbt til Søndre Ringgade. 1932 omdøbt til Marselis Boulevard, husnr. 1 (Villa „Otium”), 3, 5, 9, 13 (nu: Birketinget 1), 15 og 17 (Frederiksbjerg private Realskole).
Den del af Marselis Boulevard, der strækker sig fra P.P. Ørums Gade til Joh. Baunes Plads er anlagt i 1924 og er opkaldt efter den hollandske købmand, der ejede Marselisborg Gods, Gabriel Marselis.

Den del af Marselis Boulevard, som går fra Skanderborgvej til Åhavevej, hed tidligere Tunnelvej.

Forhandlinger mellem Kommunen og statsbanerne

Aarhus Kommune forhandlede med statsbanerne i årene før 1914 om anlæggelse af en sydlig havnebane. Det betød, at Kommunen dermed forpligtede sig på stille arealer til rådighed for statsbanerne fra 1914 og 20 år frem. Dette skal ses i lyset af den vej- og karréplan, som Aarhus Byråd i 1919 vedtog om at forlænge Skanderborgvej i sådan en grad, at en sydlig havnebane havde mulighed for at blive placeret i den brede boulevards midterareal.


AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Marselis+Boulevard

Kilder

  • Frederiksbjerg Vest Århus Registrant Magistratens 2. Afdeling 1981