Kongsvang

Fra AarhusWiki

Kongsvang er et bykvarter med villabebyggelse lidt nordøst for Viby, der gennemløbes af Skanderborgvej med nordligste grænse til Marselis Boulevard.

Kvarteret blev navngivet i 1904 efter marknavnet af samme navn, der henviser til kongens marker som har hørte under Kongsgården i Viby Sogn.

Flere af vejene i området er opkaldt efter sagnkonger og gamle danske kongenavne som f.eks. Helgesgade, Frodesgade, Regnersgade, Thyrasgade og Haraldsgade.

I slutningen af 1800-tallet lå her et rugbrødsbageri med relation til Magdalene Mølle.

Kilder

  • Århus Byhistoriske Udvalg: Århus Byens Historie. 1995
  • Leif Dehnits: Aarhusianske gadenavne. 2018