Fredensvang

Fra AarhusWiki

Fredensvang er et kvarter i Viby.

Villakvarteret er bygget på Fredensgårds jorder, der havde en størrelse på 45 hektar. De første spredte udstykninger fandt sted i 1910’erne og senere i begyndelsen af 1920’erne med udstykninger til havekolonier. Haveselskabet Fælleseje (stiftet 1920) med et areal på 8 hektar er dog udstykket fra Balagergård. I disse havekolonier kom senere de første helårshuse i slutningen af 1920’erne. Viby Kommune købte i 1939 Fredensgårds sidste markjorder med henblik på fortsat udstykning. En overgang blev gårdens bygninger brugt til husvildeboliger, men disse er senere nedrevet. Kvarteret afgrænses af JyllandsAllé, Terp Skovvej, Holmevej, Fredensgårdsvej, Junovej og Venusvej. Områdets vejnavne er især hentet fra astronomien med navne på asteroider, planeter og stjerner, hvilket har medført, at det også kaldes Stjernekvarteret. I 1930 ansøgte grundejerforeningerne Aarhus Byråd om indlemmelse af kvartererne Kongsvang, Rosenvang, Rosenvænget og Fredensvang i Aarhus Kommune, hvilket blev afslået af Viby Sogneråd.

Fredensvang på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Fredensvang

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018