Harald Jens Andreas Jørgensen (1828-1901)

Fra AarhusWiki
Harald Jens Andreas Jørgensen

Harald Jens Andreas Jørgensen (født 9. marts 1828 i Vedø, død 4. maj 1901 i Aarhus) var købmand, tømmerhandler og stifter af tømmerhandelsvirksomheden "H. Jørgensen", som havde til huse i Fredensgade 27.

Harald Jørgensen var gift to gange. Først med Ane Kirstine, født Hansen. Senere med Franciska Helene, født Blegvad. Harald Jørgensen fik i alt ni børn. Hans datter af sit andet ægteskab, Margrethe Jørgensen, oprettede i sit testamente et legat på 20.000 kr. under Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse til minde om faderens virksomhed.

Karriere

Harald Jørgensen stod i lære hos købmand Schmidt i Mejlgade fra 1843 og var senere kommis hos købmændene F. H. Kruse og Hans Broge. I begyndelsen af 1850'erne gik Harald Jørgensen i kompagniskab med N. Kaspersen i Vestergade 58, men allerede nogle år efter udtrådte han af dette firma. I august 1855 tog Jørgensen borgerskab som købmand i Aarhus og etablerede sig i stedet under eget navn i Mindegade 8, hvor han overtog Hans Broges 'bondehandel'. Der var i Jørgensens handel stor fokus på salg af kornprodukter, men efter noget tid kastede han sig særligt over handelen med tømmer. Købmandsvarer var dog også en del af forretningen, og det var derfor ikke usædvanligt, at man i Jørgensens forretning også kunne købe ost, vin og spiritus.

I januar 1868 købte Jørgensen ejendommen Fredensgade 27 af skibsbygmester Hans Thomsen for en pris af 26.000 rigsdaler. I denne ejendom indrettedes en trælasthandel og handel med andre bygningsartikler. Det viste sig, at Harald Jørgensen havde behov for mere plads til oplagring af tømmer, og han erhvervede sig derfor i oktober 1871 et 1 tdr. stort område mellem Fredensgade og Ryesgade af Baron Rosenkrantz.

I 1873 købte Jørgensen den store gård Fredensgaard i Viby Kommune, hvorfra kvarteret Fredensvang senere hen blev udstykket.

Harald Jørgensen var i 1875 blandt medstifterne af Aarhus Damp- Save- og Høvleværk.

Den 10. januar 1885 opkøbte Harald Jørgensen den nærliggende høkerhandel af købmand Peter Højmark. Den nyerhvervede virksomhed lå på hjørnet af Østergade og Søndergade.

I 1891 ændrede firmaet navn til "H. Jørgensen & Stilling", da Harald Jørgensens mangeårige medarbejder J. M. Stilling blev antaget som kompagnon. Da virksomheden i 1896 slog sig sammen med Petersen & Matzen til det nye aktieselskab Aarhus Trælasthandel A/S, valgte Harald Jørgensen at trække sig tilbage fra den daglige ledelse. I stedet blev han formand for selskabet.

Poster

 • Bestyrelsesmedlem af Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse.
 • Byggeudvalgsmedlem for opførelsen af Handels- og kontoristforeningens bygning i Klostergade.
 • Repræsentantskabsmedlem for Sparekassen i Immervad.
 • Formand (1885-1886) for og medlem af "Foreningen af jydske Trælasthandlere".
 • Sekondløjtnant og medlem af Brandkorpset i Aarhus.

Litteratur og kilder

 • Aarhus Stiftstidende. Harald Jørgensen. Dødsannonce. 06-05-1901.
 • Aarhus Stiftstidende. 21-01-1868.
 • Aarhus Stiftstidende. 16-10-1871.
 • Aarhus Stiftstidende. 11-01-1885.
 • Dybdahl, Vagn, og Lauridsen, Finn H.. Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse. 1861-1961. Aarhus Stiftsbogtrykkerie. 1961.
 • Harboe, Rolf, et. al. De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Lehmann & Stage. P. Petersens Bogtrykkeri. 1904. Print.
 • Jørgensen, Otto. Slægten Jørgensen fra Følle. De forenede Bogtrykkerier. Aarhus. 1918.