Petersen & Matzen

Fra AarhusWiki
Petersen & Matzen annoncerede flittigt i de årlige udgivelser af Aarhus Vejviseren. Ovenstående annonce er sidste inden virksomheden bliver til Aarhus Trælasthandel A/S. Scan: Aarhus Vejviser, 1896.

Petersen & Matzen var en købmandshandel og tømmervirksomhed grundlagt 7. september 1869 af Christian Petersen og Frederik Danus Matzen. Virksomheden havde til huse på Vesterport (Vesterbrogade med skiftende husnumre. Heriblandt nr. 88, nr. 76, nr. 41 og nr. 45.).

Petersen & Matzen slog sig i 1896 sammen med konkurrenten H. Jørgensen & Stilling i et nyoprettet aktieselskab ved navn Aarhus Trælasthandel A/S.

Begivenheder

1895: Utilfredshed og arbejdsnedlæggelse

Den 24. maj 1895 valgte dele af arbejdsfolkene ved Petersen og Matzen at nedlægge og udeblive fra deres arbejde grundet utilfredshed med lønforholdene. Det var specifikt det arbejdende folk ved tømmerhandlen og udskæringen af træ som havde stillet et forlangende om lønforhøjelse til 30 øre i timen samt halvanden times middagsfrihed. De ansvarlige chefer var som sådan indforstået med dette, og en aftale var næsten i stand da forhandlingerne strandede ved arbejdernes krav om en overarbejdsløn på 50 øre i timen.

1896: Storbrand i savværket

Natten til den 14. marts 1896 opdagede forbipasserende ild i savværket ved Petersen & Matzen. På en i øvrigt vindsvag nat hvor det sneede stilfærdigt havde ilden taget fat i de lange stabler af tømmer der pynteligt var opstillet nær Petersen & Matzens fabriksbygninger ved Vesterbrogade. Folk valfartede til skuepladsen, som var de publikum til en ballonopstigning.

Der blev slået alarm kort efter midnat, og brandvæsenets chef, Kaptajn Springborg, fik samlet byens brandkorps, på hele 48 mand, allerede inden klokken var blevet et. Brandvæsenet fik iværksat brandslukningen med 7 vandslanger, hvor den såkaldte "Køllnersprøjte" med to slanger forsøgte at holde ilden stand ved fronten af savværket. Trods det at Springborg havde lagt en slagplan blot en halv time efter at han var blevet alarmeret, stod store dele af tømmerhandlen i lys lue, herunder den store fabriksbygning.

Ved 3:30-tiden ansås branden for at være under kontrol, og der var tid til at brandkorpset, officerer som menige, kunne få sig en øl eller en tår kaffe inden de igen skulle yde deres pligt.

Der var forskellige teorier om ildens arnested, og nogle mente at ilden var opstået i et hjørne af de lokaler der indeholdt "skæreri og høvleri".

Morgenen efter branden gjorde man skadens omfang op, og konstaterede store skader ved den udbrændte fabriksbygning. Forsikringen på lager og bygninger beløb sig "på det nærmeste til 250.000 kr.". Tabet skulle dækkes af tre selskaber; "Skaane", "Nye Danske Brandforsikringsselskab", og et engelsk forsikringsselskab. Firmaets bøger, papirer, protokoller og korrespondancer var blevet reddet ud, i en lettere tilskadekommen tilstand, angiveligt af nogle fuldt uniformerede sortsvedne skorstensfejersvende.

Der afholdtes offentlig auktion 16. april 1986 på pladsen ved det nedbrændte savværk udenfor Vesterport, hvor det var muligt at erhverve sig mere eller mindre beskadigede maskiner og inventar såvel som en stor del beskadiget tømmer og brædder.

Litteratur og Kilder

  • Aarhus Stiftstidende. En ny Arbejdsnedlæggelse. 24-05-1895.
  • Aarhus Stiftstidende. Brand. Petersens & Matzens savværk nedbrændt. 14-03-1896.
  • Aarhus Stiftstidende. Auktion. 11-04-1896.