Aarhus Trælasthandel A/S

Fra AarhusWiki
Aarhus Trælasthandel A/S blev i 1918 delt i to afdelinger. På billedet ses udsigten fra gasbeholderen på Dollerupvej. Bygninger tilhørende Vesterbro Trælasthandel A/S ses i baggrunden til højre. Foto: Aage Fredslund Andersen (1904-1976), 1936. Den Gamle Bys billedarkiv.

Aarhus Trælasthandel A/S drev handel med trælast og andre bygningsartikler samt forarbejdelse af træ på deres save- og høvleværk fra 1896-1918.

Grundlæggelse

Den 23. april 1896 blev de to aarhusianske trælastvirksomheder "Petersen & Matzen" og "H. Jørgensen & Stilling" sammenlagt til én virksomhed under navnet Aarhus Trælasthandel A/S. Jens Marius Stilling blev udnævnt til selskabets første direktør, mens Harald Jørgensen blev formand for bestyrelsen. De øvrige indehavere fik også plads i bestyrelsen. Den fuldt tegnede aktiekapital i selskabet lød på 1.1 mio. kr. I 1909 afløste Gerhard Stilling sin far som administrerende direktør.

Lokaliteter

Virksomheden havde fra 23. april 1896 til 20. juni 1908 hovedkontor i Fredensgade 27. Der var tillige afdelingskontor og lagerplads ved området omkring Vester Allé og Vesterbrogade, og fra år 1900 også tømmerplads og kontor ved Læssøesgade.

På Vesterbro var tømmerpladsen delt i to afsnit. Ved Vesterbrogade strakte den sig fra nr. 11 om hjørnet ved Vester Allé ned til Vestergade og hen til broen over åen, hvor mejeriet Vesterbro senere lå.
Pladsen ved Vesterbro Torv havde facade mod torvet, Hjortensgade og Langelandsgade og benyttedes hovedsagligt til oplag af tømmer, svensk hugget tømmer fra Halmstad og Falkenberg.

Aarhus Trælasthandel opkøbte desuden flere ejendomme i Aarhus, og udlejede lejligheder og værelser til private.

Opsplitning og videreførelse under nyt navn

Aarhus Trælasthandel blev indtil 1918 drevet som blandet engros- og detailforretning med hovedkontor på Vesterbro Torv. Ved årsskiftet 1917/18 blev detaildelen af Aarhus Trælasthandel opdelt i to separate aktieselskaber; Vesterbro Trælasthandel A/S og Frederiksbjerg Trælasthandel A/S. Engrosdelen af Aarhus Trælasthandel skiftede navn til Det Danske Trælastkompagni A/S, som også blev hovedaktionær i de to nye detailafdelinger.

Vesterbro Trælasthandel

Vesterbro Trælasthandel flyttede til en nybygget moderne tømmergård på hjørnegrunden mellem Silkeborgvej og Viborgvej. Grunden var købt af Aarhus Kommune i forbindelse med overtagelse af et mindre areal, som Aarhus Trælasthandel ejede, og som havde været benyttet til lager af Pitch-pine. Bygningerne var tegnet af arkitekt Høeg-Hansen. Håndværksarbejdet udførtes af et udsnit af kundekredsen indenfor tømrer- og murerfaget. R.P. Pedersen og tømmerhandler Anton Nielsen blev ansat som ledere.

Efter at Dansk Shell i 1966 opkøbte grunden hvorpå Vesterbro Trælasthandel lå blev den sidste rest af de gamle lagerskure ved trælasthandlen endeligt nedrevet i 1970.

Litteratur og kilder

  • Det Danske Trælastkompagni, aktieselskab, 1896 - 23. april - 1971 : af et firmas historie gennem 75 år. J.C. Nygaard.
  • Aarhus Stiftstidende. Stedlige Efterretninger. Et nyt aktieselskab. 09-04-1896.