Jens Marius Stilling

Fra AarhusWiki
Direktør Jens Marius Stilling

Jens Marius Stilling (født 7. december 1838 i Kristrup, død 21. maj 1928 i Aarhus) var købmand og trælastindehaver. Udnævnt Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. J. M. Stilling boede fra 1880 til 1922 i Fredensgade 38.

Søn af skolelærer P. J. Stilling. Gift med Sophie Amalie Stilling, født Sommer.
Far til Gerhard Stilling.

Karriere

J. M. Stilling var i handelslære 1853, og fik tilegnet sig købmandsfærdigheder ved forskellige handelsforretninger i Aarhus før han som 23-årig fik ansættelse ved Harald Jørgensens Trælasthandel. I 1874 fik han titlen af Prokurist, og fra 1890 blev han medindehaver af forretningen H. Jørgensen & Stilling.

Ved sammenlægningen af de to virksomheder H. Jørgensen & Stilling og Petersen & Matzen i 1896 oprettedes aktieselskabet "Aarhus Trælasthandel A/S" hvortil J. M. Stilling blev valgt til direktør. J. M. Stilling overlod direktørposten til sin søn Gerhardt Stilling i 1908, og lod sig herefter vælge til formand for aktieselskabets bestyrelse. Han bestred formandsposten i årene 1909-1918, hvorefter han overlod denne til købmand Christian Kampmann, mens han selv forblev ordinært bestyrelsesmedlem.

Under Stillings ledelse blev Aarhus Trælasthandel den største i landet indenfor sin branche.

Militært engagement

J. M. Stilling var soldat i Kiel i perioden 1861-63, og deltog i den 2. Slesvigske Krig i 1864. Her var han med til at redde to kanoner på tilbagetoget fra Dannevirke og deltog senere i forsvaret af Dybbøl, for hvilket han modtog Erindringsmedaljen. Efter fredsslutningen blev Stilling udnævnt til Korporal.

I august 1909 dekoreredes Stilling med ridderkorset, og i 1914 blev han tillige udnævnt til Dannebrogsmand.

Til J. M. Stillings begravelse i 1928 havde en deputation af veteraner fra 1864 indfundet sig med en fane.

Jens Marius Stilling på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Jens Marius Stilling i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
  • Aarhus Stiftstidende: Firs år. 05-12-1918.
  • Aarhus Stiftstidende: Bisættelse. 26-05-1928.