Jens Marius Stilling

Fra AarhusWiki
Direktør Jens Marius Stilling

Jens Marius Stilling (født 7. december 1838 i Kristrup, død 21. maj 1928 i Aarhus) var købmand og trælastindehaver. Udnævnt Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. J. M. Stilling boede fra 1880 til 1922 i Fredensgade 38.

Søn af skolelærer P. J. Stilling. Gift med Sophie Amalie Stilling, født Sommer.
Far til Gerhard Stilling.

Karriere

J. M. Stilling var i handelslære 1853, og fik tilegnet sig købmandsfærdigheder ved forskellige handelsforretninger i Aarhus før han som 23-årig fik ansættelse ved Harald Jørgensens Trælasthandel. I 1874 fik han titlen af Prokurist, og fra 1890 blev han medindehaver af forretningen H. Jørgensen & Stilling.

Ved sammenlægningen af de to virksomheder H. Jørgensen & Stilling og Petersen & Matzen i 1896 oprettedes aktieselskabet "Aarhus Trælasthandel A/S" hvortil J. M. Stilling blev valgt til direktør. J. M. Stilling overlod direktørposten til sin søn Gerhardt Stilling i 1908, og lod sig herefter vælge til formand for aktieselskabets bestyrelse. Han bestred formandsposten i årene 1909-1918, hvorefter han overlod denne til købmand Christian Kampmann, mens han selv forblev ordinært bestyrelsesmedlem.

Under Stillings ledelse blev Aarhus Trælasthandel den største i landet indenfor sin branche.

Militært engagement

J. M. Stilling var soldat i Kiel i perioden 1861-63, og deltog i den 2. Slesvigske Krig i 1864. Her var han med til at redde to kanoner på tilbagetoget fra Dannevirke og deltog senere i forsvaret af Dybbøl, for hvilket han modtog Erindringsmedaljen. Efter fredsslutningen blev Stilling udnævnt til Korporal.

I august 1909 dekoreredes Stilling med ridderkorset, og i 1914 blev han tillige udnævnt til Dannebrogsmand.

Til J. M. Stillings begravelse i 1928 havde en deputation af veteraner fra 1864 indfundet sig med en fane.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
  • Aarhus Stiftstidende: Firs år. 05-12-1918.
  • Aarhus Stiftstidende: Bisættelse. 26-05-1928.