Aarhus Damp- Save- og Høvleværk

Fra AarhusWiki
Scan: Aarhus Vejviser, 1879.

Aarhus Damp- Save- og Høvleværk var en fabriksvirksomhed til forarbejdning af tømmer og brædder til bygningsbrug m.v. Virksomheden var beliggende ved Vesterport.

I marts 1875 dannedes et konsortium bestående af byens største tømmerhandlere, som ønskede at oprette et i stor stil drevet "dampsaugskæreri, høvleværk, snedkerforretning m.m.". Det var tiltænkt, at det omfattende værk skulle oprettes efter forbillede fra København, Aalborg og andre byer hvor foretagender af lignende art fandtes. Virksomheden blev ejet og drevet som et interessentskab.

Til byggeriet erhvervedes en 28.000 kvm stor grund udenfor Vesterport. Byggeriet af værket begyndte i sommeren 1875, og blev indviet d. 1. april 1876.

Initiativtagere:


Den 1. maj 1878 blev bestyrelsen af, og fuldmagten til at handle på firmaets vegne, overdraget til Petersen & Matzen af de øvrige interessenter.

1883: Brand i savværket

Natten til d. 15. juli 1883 udbrød der brand i Aarhus Damp- Save- og Høvleværk. En talrig menneskemængde mødte op for at konstatere at ilden med lynende hast havde bredt sig ud over det letantændelige materiale der var oplagret på pladsen. I løbet af få timer stod det hele i lys lue, og selv ved eftermiddagstid d. 15. juli brændte det stadig på grunden.

Lager og maskiner var forsikret for en sum af 130.000 kr. i "Magdeburg Brandforsikringsselskab".

Litteratur og Kilder

Aarhus Stiftstidende. 02-03-1875.
Aarhus Stiftstidende. 04-05-1878.
Aarhus Stiftstidende. 16-07-1883.