Søren S. Herskind (1815-1896)

Fra AarhusWiki
Søren S. Herskind

Søren S. Herskind (født 1815 i Brabrand, død 16. december 1896 i Aarhus) var købmand, tømmerhandler og medlem af Aarhus Borgerrepræsentation i perioden 17. januar 1855 - 31. december 1860.

Søren Herskind var søn af skolelærer og dannebrogsmand S. P. Herskind.
Søren Herskind blev gift marts 1843 i Aarhus med Anna Margrethe Aarslev Larsine Winther, født d. 19. okt. 1818 i Aarhus og død d. 17. maj 1898 i Aarhus. Hun var datter af købmand Jørgen Tykier Winther og hustru Zinnet Marie Trap.

Karriere

Herskind tog den 20. januar 1840 borgerskab som købmand i Aarhus og åbnede forretning i en købmandsgård i Frederiksgade nr. 572, med salg af bygmalt, korn, kolonialvarer m.m. I 1850 overtog han den indtil da af Liisberg og Nybroe drevne tømmerhandel ved Frederiksport og fortsatte den i forbindelse med den tidligere forretning.[1] Fire år senere overdrog han dog kolonialhandlen til N.H. Hald.


I november 1855 købte Søren Herskind en tømmergård ved Frederiksport for 5000 rigsdaler.[2] Denne kolonialhandel, kendt som Søren Herskinds Gård nr. 575, videreførtes fra den 22. oktober 1856 af N.H Hald.[3]


I 1875 oprettede han sammen med andre tømmerhandlere et dampskæreri- og høvleværk, Aarhus Damp- Save- og Høvleværk, på en stor grund ved Vesterport. Det skete ved dannelsen af et konsortium af byens seks største tømmerhandlere, hvis mål det var at opføre et i stor stil drevet anlæg i lighed med dem, der fandtes i København, Aalborg og andre steder. I efteråret 1877, stod det klart for Herskind at han befandt sig i en økonomisk beklemt situation. Han havde i de forgangne år flere gange forsøgt at sælge sin forretning uden held, og måtte nu indse at en konkurs var uundgåelig.[4] Hans store, velassorterede tømmerlager blev solgt ved en efterfølgende auktion i 1878. Den offentlige auktion blev bestyret af auktionshuset Nellemann og Thomsen, og afholdtes på tømmerpladsen ved Frederiksport hvor interesserede købere kunne erhverv sig tømmer, brædder og planker som følge af kurator Høegh-Guldbergs begæring om konkursboets aktiver.[5]


I 1883 opnåede han bemyndigelse til at autorisere stempelpapir og kassere stempelmærker. Herskind beklædte flere offentlige hverv. I 1852 blev han valgt til ligningsmand; i 1869 var han medlem af repræsentantskabet i Klubben Polyhymnia; i 1871 var han medlem af kredsbestyrelsen for Aarhus Bys Skytteforening og af bestyrelsen for Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Sygehuskomiteen 1855 
  • Budgetkomiteen 1855, 1857 
  • Brolægningskommissionen 1855-57
  • Hospitalsdirektionen 1856, 1858-60  

Litteratur og kilder

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
  1. Aarhus Stiftstidende. 08-12-1850.
  2. Aarhus Stiftstidende. 06-11-1855.
  3. Aarhus Stiftstidende. 22-10-1856.
  4. Aarhus Stiftstidende. 07-10-1877.
  5. Aarhus Stiftstidende. 30-01-1878.