Polyhymnia

Fra AarhusWiki
Prins Christian (senere Christian X) og prinsesse Alexandrine ankommer til festmiddag i Polyhymnia, Kannikegade 14 i 1902.

Selskabet Polyhymnia var en klub for byens borgere, hvor folk mødtes til diskussioner, læsning og teater. Selskabet blev stiftet i 1815 og eksisterede frem til 1978. Selskabet holdt gennem mange år til i Kannikegade.

Stiftelse

Selskabet Polyhymnia blev stiftet den 14. januar 1815 ved at sammenlægge to selskaber: Kronprindsens Klub og Det forenede dramatiske Selskab i Aarhus. Navnet Polyhymnia stammer fra den græske mytologi hvor Polyhymnia er sangens, dansens, pantomimens og geometriens muse.

Selskabet Polyhymnia var gennem mange år et mødested hvor medlemmerne kom for at diskutere, læse i foreningens store bibliotek og tidskriftssamling, komme til baller, teaterforestillinger og for at spille kegler, billard og andre spil. Herudover var selskabet kendt for sin gode mad og vin. Det var også et sted hvor sang, specielt de sange der var udgivet i Polyhymnias sangbog

Polyhymnia arvede ved sammenlægningerne af de to selskaber en dobbelthed som kom til udtryk i de emner selskabet dyrkede: litteratur og diskussion samt teater og dramatik. I 1821 kom de første love for selskabet Polyhymnia. Lovene havde ikke færre end 225 paragraffer og derudover en del tillæg. Paragrafferne omhandlede alt fra stiftelsen til bøder og lignende. I 1832 blev der skåret ned i paragrafferne fra 225 til 164.

Selskabets bygninger

Selskabet holdt til i Kannikegade i det hus som tidligere havde tilhørt Kronprindsens Klub. Grunden dækkede Kannikegade 18, også kendt som Kannikegården, Kannikegade 16, Post og telegrafbygningen og Kannikegade 14 hvor Polyhymnia holdt til. Til grunden hørte også en stor have medlemmerne brugte om sommeren.

I februar 1846 besluttede Polyhymnia sig for at bygge en ny klubgård. Klubben havde da en gæld på 19.720 Rigsdalere og kunne sælge deres samle bygning for 5.000 Rdl. Den nye bygning blev anslået til at koste 15.000 Rdl. Klubgården stod færdig i 1851 lidt vest for teateret. Ved indvielsen den 14. januar 1851 havde rektor Hans Henrich Blance skrevet en sang hvor af første vers lyder:

''”Et Hus har rejst sig her med høje Sale

Og samler os i Aften første Gang.

Til Samkvems Lyst, til Dans og muter Taler

Det vies skal med Kvad og Harpeklang.

Et herligt Rum sig aabner for vort Øje,

Et mægtigt Vintertelt mod Stormens Hyl,

Det byder efter Dagens Kamp og Møje

Den trætte Aand et Glædens Asyl.”

I 1901 blev der facaden på bygningen ændret til en der var tilpasset tidens mode. I 1915 solgte selskabet sin bygning og holdt herefter til i nogle lejede lokaler i Hotel Royal.

Polyhymnias Teater

I 1816 åbnede Polyhymnias Teater på en del af grunden i Kannikegade i en bygning kaldet Kannikegården. Opførslen af teateret gav dog foreningen store økonomiske problemer, da byggeriet blev meget dyrere end det oprindeligt var anslået til. Dette efterlod selskabet med en stor gæld hos forskellige långivere og medlemmer som var tæt på at vælte klubben. Det var kun efter en bøn til Kancelliet at der kom styr på gælden. Teateret havde sin glansperiode frem til 1825 hvor der blev skåret ned på antallet af forestillinger ti 5 årlige forestillinger mod mange flere tidligere.

Medlemskab

I 1859 bestod direktionen af kammerråd Jensen, major og kammerherre Bauditz, konsul I. Mørk, købmand H. Liisberg og købmand Herm. Meyer.

Kontingentet var for udenbys gæster 12 Rigsdalere, indskud 10 Rd., for udenbys 6 Rd. og 5 Rd. Dansende medlemmer skulle betale 5 Rd. for vinteren. [1]

Fremtrædende medlemmer

I sommeren 1902 fik Polyhymnia fint besøg af justitsminister P.A. Alberti og folketingets finansudvalg til frokost. Alberti ses tronende i midten med nr. 18 på maven. Yderst til venstre (nr. 1) er det Peter Sabroe, nr. fire fra venstre (nr. 9) er Harald Jensen, mens den senere borgmester Jakob Jensen ses siddende nr. 2 fra højre.

Af fremtrædende medlemmer i Polyhymnia kan nævnes:

Litteratur

  • Baumgarten, Torkil: ”Selskabet Polyhymnia gennem 100 aar, 1815-1915” udgivet af Selskabet Polyhymnia i 1915.
  • ”Love for Selskabet Polyhymnia i Aarhuus” udgivet af Selskabet Polyhymnia i 1832
  • Sejrs Sedler
  • Om polyhymnia på Den Store Danske

Kilder


  1. Vejviser for Aarhuus Kjøbstad 1859