Ferdinand Carl Adolph Bauditz

Fra AarhusWiki
Oberst Ferdinand Carl Adolph Bauditz

Oberst Ferdinand Carl Adolph Bauditz

Født 17. marts 1811 i København - død 18. maj 1866 i København.

F.C.A. Bauditz blev løjtnant i Prins Frederik Ferdinands Dragonregiment 1824. En post han bestred indtil 1848, hvor han blev forfremmet til ritmester ved samme regiment, der i mellemtiden havde skiftet 3. Dragonregiment. 1848 blev Bauditz major ved 6. Dragonregiment, i 1860 oberstløjtnant, og i 1864 oberst. Han blev udnævnt til kammerherre.

I 1857 opførte Bauditz en kaserne i Søndergade, som kom til at huse dele af 3. dragonregiment.

Familie

Kilder og litteratur

  • Christian R. Jansen, Den gamle rytterikaserne i Århus Årbog 1977, Århus byhistorisk Udvalg