Bauditz kaserne

Fra AarhusWiki
Major ved 3. Dragonregiment Ferdinand Carl Adolph Bauditz som fik opført Bauditz kaserne i 1857.
Indlæser kort...


Bauditz kaserne blev opført i 1857 omtrent hvor Søndergade 66-68 ligger i dag.

Kasernen blev opført af Ferdinand Carl Adolph Bauditz, som var major ved 3. Dragonregiment.

5. maj 1857 kunne følgende artikel læses i Aarhuus Stiftstidende:

"I disse Dage er den nye, af Major Bauditz byggede og indrettede Kaserne paa Søndergade taget i Brug af Majorens Excadron. Foruden Qvarteer til 1 Officeer, 1 gift og 4 ugifte Underofficeere, 33 undercorporaler og Menige samt Staldrum til 61 Heste, er der afgivet rummelig Plads til Magasin og Munderingskammer til Escadronen. Hele Localet er godt ventileret og oplyst med Gas, Qvartererne forsynede med Senge til hver Mand, og Staldene indrettede med hængende Bomme og Jernkrybber...... Kasernens Beliggenhed høi og luftig.... godt og tilstrækkeligt Vand. Det var at ønske, at der fra det Offentliges Side vilde ydes slige private Foretagender nogen Imødekommen og Opmuntring."

Se også

Bauditz kaserne på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Bauditz kaserne

Kilde og litteratur

  • De jysk – fynske styrker domiciler : Århus, 1976