Sophus Gustav Bauditz (1850-1915)

Fra AarhusWiki
Sophus Gustav Bauditz

Sophus Gustav Bauditz var en aarhusiansk skoleforstander og forfatter.

Født 23. oktober 1850 i Aarhus, død 16. august 1915 i København.

Søn af premierløjtnant Peter Gustav Bauditz og Cornelia Annine Magdalene Clementsen.

Sophus Bauditz Vej ved Silkeborgvej i Åbyhøj er opkaldt efter ham og blev anlagt sidst i 1930'erne.

Uddannelse og profession

Bauditz blev uddannet cand.jur. i 1875, og virkede som assistent ved Højesterets justitskontor, før han blev ansat som lærer – først ved Borgerdydskolen, senere ved Søofficerskolen. I 1881-1896 fungerede han som forstander for Det kgl. Teaters elevskole. Fra 1896 var han skoledirektør for Københavns private skoler og fra 1900 for de kommunale skoler.

Forfatterskabet

Bauditz udgav sit første værk, Ved Søen og i Skoven (1873), allerede mens han studerede, og ved sin død havde han udgivet adskillige noveller, romaner, skuespil og digte. Flere af hans værker var inspirerede af opvæksten ved faderens garnison, herunder specielt Krøniker fra Garnisonsbyen (1892), der tydeligt foregår i Aarhus, selvom den aldrig nævner byen ved navn. Bauditz' interesse for jagt og naturliv kom også til udtryk i mange af hans fortællinger.

Bauditz' bøger var populære i hans samtid, og Berlingske politiske Avertissements-Tidende efter hans død:

"Efter Carit Etlars Død var Sophus Bauditz vel den populæreste Prosaforfatter indenfor [sic] den moderne danske Litteratur. Hans Folkeyndest var stor og berettiget, thi han imødekom det danske Folks dybe Trang til smilende og solgennemskinnet Idyldigtning"

Han blev dog aldrig optaget i kredsen af mere elitære forfattere, og en artikel i Aarhus Amtstidende fra 1961 betegnes Bauditz' værker kun som værende "hyggebøger", omend gode hyggebøger.

Bauditz påbegyndte i sine sidste leveår sine erindringer, men nåede ikke at færdiggøre dem inden sin død. Hans søn, Gustav Bauditz, redigerede dem og udgav udvalgte stykker i Pressens Magasin, senere samlet i Sophus Bauditz: Hans Liv og Digtning (1917).

Udvalgt bibliografi

  • Ved Søen og i Skoven (1873)
  • Himmelbjerget (1876)
  • "Aarhus og Omegn", Danmark i Skildringer og Billeder af Danske Forfattere og Kunstnere (1887)
  • Historier fra Skovridergaarden (1889)
  • Krøniker fra Garnisonsbyen (1892)

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Gustav Bauditz: Sophus Bauditz: hans Liv og Digtning (1917). Bestil materiale
  • "Bilag til Portrætsamlingen", Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker
  • Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950, bind I: A-H (1959), s. 86-89. Bestil materiale
  • Datering af Sophus Bauditz Vej: Niels Løgager Nielsen, Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv.