Lauritz Peter Kruse (1834-1916)

Fra AarhusWiki
Lauritz Peter Kruse

Malermester Lauritz Peter Kruse, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1882 - 31. december 1893. Ridder af Dannebrog 1898.

Født 25. juli 1834 i Aarhus, død 2. marts 1916 i Aarhus. Forældre: Skomagermester Peter Jonasen Kruse og hustru Ædle Maria Aarestrup. Gift 21. maj 1865 i København med Thora Vilhelmine Gulløv, født 8. oktober 1836 i København, død 14. maj 1912 i Aarhus.

Karriere

Kruse kom i malerlære i 1848 og blev udlært i 1853. I 1861 etablerede han sig som selvstændig mester. Oprindelig havde han tænkt sig en fremtid som kunstmaler, og han gennemgik da også Kunstakademiet, i øvrigt sammen med sine to venner fra læreårene: Den senere arkitekt Vilhelm Dahlerup og maleren Janus la Cour. Kruse vendte imidlertid tilbage til sin fødeby, hvor han med årene blev en anset håndværker.

Kruses arbejde i Aarhus

Ved talrige dekorationsarbejder (bl.a. ved Domkirkens restaurering) og som en skattet lærer i skyggetegning på Teknisk Skole (1870-1901), holdt han dog sine kunstneriske færdigheder ved lige. Til Klubben Polyhymnias bygning i Kannikegade malede han en frise med scener af borgerlivet i Aarhus i første halvdel af det 19. årh. Frisen forsvandt ved husets ombygning.

Foreningsarbejde

Også som læremester blev maler Kruse særdeles velanskreven, og flere senere kendte kunstnere lærte deres håndværksmæssige færdigheder hos ham (bl.a. Rasmus Christiansen, Acton Friis og N.P. Mols). I årene 1879-85 var han medlem af Håndværkerforeningens bestyrelse; han sad desuden i ledelsen for Sparekassen Bikuben (fra 1894 som formand) og i bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl (1895-1916).

Byrådet

Til byrådet blev Kruse valgt i 1882, og han fungerede derefter i to perioder. Ved valget i 1894 ønskede han ikke genopstilling. Nogen fremtrædende position opnåede han ikke, dertil "talte" han for lidt - også efter hans kollegers opfattelse - i de offentlige møder. I en omtale ved hans afgang fremhævede Århus Stiftstidende en særlig side ved hans virksomhed som byrådsmedlem: Han var rådets maitre de plaisir ved offentlige fester - "uden udgift for kommunen".

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Skatteligningskommissionen 1870-73
  • Forskønnelsesudvalget 1882-93
  • Brandkommissionen 1882-93
  • Bestyrelsen for de fattiges kasse for Domsognet 1884-99
  • Svendeprøvekommissionen 1885-99
  • Bestyrelsen for museets historiske afdeling 1893

Litteratur og Kilder