Aarhus Domkirke

Fra AarhusWiki
Foto af Domkirken fra 1902
Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke, Sankt Clemens Kirke, ligger for enden af Store Torv, med Bispetorvet syd for, og Domkirkepladsen nord for. Kirken blev opført i 1200-tallet.


Byens første domkirke

Kongen Svend Estridsen oprettede som den første i 1060 en række velafgrænsede bispedømmer i Danmark. Tidligere havde der været tale om missionsbiskopper, der i praksis havde hele Norden under sig, men med den nye opdeling fik bisperne ansvar for hvert sit individuelt afgrænsede område. Aarhus blev et af disse nye bispedømmer med biskop Christian som leder.

Som centrum for et nyt stift skulle Aarhus have en domkirke, hvis opførsel biskop Christian igangsatte ved nutidens Vestergade. Placeringen var det sted, den nuværende Vor Frue Kirke befinder sig. Tidligere har Aarhus formentlig udelukkende haft trækirker, så den nye domkirke i frådsten var et fornemt værk, der også omfattede en kryptkirke. Opførselstidspunktet antages at have været de sidste årtier af 1000-årene, da arkitekturen lader til at være inspireret af opførelser i Rhine-egnens i samme periode.

Domkirke. Tegning 1855

Indvielsen fandt sted i 1087, men denne dato repræsenterer formentlig nærmere vielsen til Sankt Nikolaj hvis relikvier dette år blev overført fra Lilleasien (nuværende Tyrkiet) til Syditalien. Sankt Nikolaj er skytsengel for bl.a. søfolk og børn og sammenkobles ofte med gavmildhed. Derved fik kirken navnet Sankt Nicolai Kirke.

En del af den oprindelige stenkirke indgår fortsat som en del af nutidens Vor Frue Kirke. Ved opførelsen af den nuværende domkirke blev kirken på Vestergade overdraget til dominikaner-ordenen.

Den nuværende domkirke

Tidligere har der ligget en trækirke, hvor nutidens domkirke er placeret. Grundlæggelsen af den første kirke i sten på dette sted, for enden af nutidens Store Torv, kan ikke dateres præcist, men det formodes bygningsarbejdet blev igangsat mellem 1180 og 1200. Særligt biskop Peder Vognsen, biskop i Aarhus fra 1191 til 1204, tildeles æren for at give projektet høj prioritet.

Den ny kirke overtog status som domkirke for Aarhus, med Sankt Clemens som helgen. Sankt Clemens var de søfarendes beskytter, og var formentlig den første helgen en kirke blev viet til i Aarhus, da byens første trækirke, beliggende samme sted som domkirken fra slutning af 1100-tallet, også antages at være viet til Sankt Clemens. Han symboliseres ved et anker.

Den oprindelige stenkirke blev udbygget op gennem 1200-tallet, så en romansk basilika stod færdig omkring år 1300. Den brændte i 1330, hvorefter en genopbygning i gotisk stil fandt sted frem til ca. år 1500. Selvom der er foretaget restaureringer og ombygninger under årene, er det i dag i grove træk fortsat den gotiske katedral fra år 1500, der består.

Aarhus Domkirke. Foto 1950

Ved en tårnombygning i 1877-1882 fik tårnet højere spir på og det blev igen udskiftet i årene 1929-31 (rejsegilde i august 1931), så tårnet nu har en højde på 96 meter, inkl. kuglen og vejrhanen, som udgør de 3 meter. Domkirken er 93 meter lang og er den længste og højeste kirkebygning i landet.

Aarhus Domkirke er landets længste og rummer ca. 1200 siddepladser.


Se også

Eksterne henvisninger

Litteratur og kilder