Jørgen Hasselbalch (1745-1820)

Fra AarhusWiki

Jørgen Hasselbalch (født 23. juni 1745 i Vistoft, død 6. marts 1820), var Hører i Aarhus i 1774 tillige Kordegn ved Aarhus Domkirke i perioden 1781-1783 og Sognepræst i Lerup-T i 1783.

Privatliv

Jørgen Hasselbalch er Søn af Forvalter Christen Hasselbalch og Sophie Kirstine Begtrup, og blev gift 26. september 1783 i Aarhus med Margrethe Charlotte Schytte (født 1751 i Aarhus, død 3. juli 1827 i Aalborg), Datter af rådmand Knud Schytte og Mette Marie Wissing.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Wiberg - Hertel 2/531 - J.Caroe: "Slægten Begtrup" 36