Kristjern

Fra AarhusWiki

Kristjern (eller Christian) var biskop i Aarhus i år 1065 og nævnes endnu i kilder fra 1069.

Muligvis søn af biskop Odingar i Ribe.

Kristjern deltog i det resultatløse Englandstog, som i 1069 blev udrustet af Svend Estridsen. Under Englandstoget var Kristjern ombord på flåden, der tilhørte kongens bror, Asbjørn Jarl, og hans sønner, Harald og Knud.

Muligvis blev Kristjern flyttet til Ribe Bispestol, da hans formodede far, biskop Odingar, ønskede, at bispesædet her skulle gå i arv til hans sønner.

Se også

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Molbech 3/54 - Pontoppidan 1/160 - Hoffmeyer 1/39,47
  • J. Hoffmeyer: "Blade af Aarhus Bys Historie" bind 3, H. Hagerups Forlag, 1904