Thyrri Pedersen Bøggild (1754-1838)

Fra AarhusWiki

Thyrri Pedersen Bøggild (født 5. september 1754 i Aarhus, død 20. juli 1838), var Klokker og Graver ved Aarhus Domkirke i perioden cirka 1827-1838, tillige bedemand og købmand med borgerskab i 1782.

Privatliv

Thyri Pedersen Bøggild var Søn af Købmand Peder Thyrisen Bøggild og Anna Marie Kjærsgaard, og blev 13. november 1781 gift med Kristine Bergen (død 20. marts 1807).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Chr.Buur: "Skoleliv og Skoleadministration i Aarhus 1814-1847" 193,194 - Den Bøggildske Stamtavle paa Statsbiblioteket i Aarhus A.S.A.1913/170