Gravminder i Aarhus Domkirke

Fra AarhusWiki
Aarhus Domkirkes interiør, kalkmalerier og gravminder. På væggen til venstre ses en mindesten, mens der til højre i billedet kan anes fire forskellige epitafier, der hænger på forskellige vægge. Hammerschmidt Foto, ca. 1912, Aarhus Stadsarkiv.

Aarhus Domkirke er fyldt med gravminder, da den gennem tidens løb har været begravelsesplads til en stor del af byens borgere. Det var dog kun dem, der på grund af stand, rang eller formue var fremtrædende personer, som fik lov at blive stedt til hvile et så fornemt sted. Af samme grund er det en god kilde til at udpege, hvem der har udmærket sig særligt meget i Aarhus gennem århundrederne.

Domkirken havde længe en kirkegård klods op af kirkebygningen, men også den indvendige plads under gulvet blev udnyttet. I 1805 blev det dog forbudt at foretage begravelser her, men gravene, der allerede var oprettet, blev bibeholdt, og ligeså blev gravminderne over de begravede.

De talrige gravminder, der hovedsageligt fortæller om biskopper, adelige og bedsteborgere fra de allerøverste samfundslag, findes i mange forskellige typer, former, materialer og størrelser. Nogle enkelte gravlagte har hele kapeller tilegnet dem og deres familie, mens de fleste andre har mindre gravminder, der er placeret rundt omkring i kirkens hovedrum. Disse er især udgjort af gravsten og gravfliser, epitafier og mindetavler. Adskillige af dem er blevet genbrugt til nye grave eller er forsvundet helt, så i dag kender vi kun til et udsnit at de fortidige aarhusianere, der er blevet begravet i domkirken.

Liste over gravminderne i Aarhus Domkirke

Nedenfor findes en liste over gravminderne i Aarhus Domkirke. Listen indeholder kun gravminder, der stadig befinder sig i kirken, mens forsvundne gravminder er udeladt. Ligeledes er gravminder over ukendte personer, eksempelvis fordi indskriften ikke kan tydes, udeladt.

Gravminder i Aarhus Domkirke
Gravmindets type Opførelsesår De(n) gravlagte Noter m.m.
Mindetavle 1572 Worm familien Ophængt nær Wormernes murede begravelse. Tavlen nævner 10 personer med dødsår fra 1565 til 1622. En af de nævnte er Johan Worm (1529-1601). Befinder sig i søndre sideskib
Epitaf 1576 Adelsmand Erik Podebusk (-1573) og hustru Sidsel Oxe (-1593) Befinder sig i koret
Mindetavle 1584 Byfoged Torkil Abildgaard (-1557) og broderen Peter Abildgaard (-1556) ---
Epitaf 1621 Kæmner Peder Pedersen Saxe (1550-1621) og hustru Maren Terkelsdatter Abildgaard (-1614) Befinder sig i søndre koromgang
Epitaf ukendt Byfoged Jørgen Heitwinkel (-1636) Befinder sig i søndre koromgang
Epitaf 1633 Adelsmand Jørgen Skeel (1578-1631) og hustruerne, Kirsten Lunge (1581-1609) og Jytte Brock (1595-1640) Befinder sig i koret
Epitaf (fragmenter) 1637 (ca.) Godsejer Laurits Lindenov (1583-1635) og hustruerne Sidsel Lunge (1586-1614) og Anne Friis (1587-1657) Befinder sig i Lindenows kapel i nordre korsarm
Epitaf 1639 (ca.) Adelsmand Laurids Ebbesen Udsen (1559-1646) og hustruerne Ellen Goye (1540-1626), Lisbeth Arenfeldt (1608-1632) og Sophie Staverskov (-1668) Befinder sig i Laurids Ebbesens kapel i nordre sideskib. I dette kapel er også den legendariske sømand Christian Jacobsen Drakenberg begravet
Epitaf 1653 (eller før) Kannik ved domkirken Svend Hansen Arboe (1597-1658) og hustru Helle Jensdatter (1600-1680) Snitværksarbejde. Befinder sig i søndre koromgang
Epitaf 1653 (eller før) Borgmester Anders Lydichsen (ca. 1597-1664) og hustru Maren Clemindtzdatter (-1690) Domkirkens største epitaf
Epitaf 1654 Borgmester Rasmus Nielsen Skriver (-1653) og hustru Magdalene Matthiasdatter (-1672) Befinder sig i midterskibet
Epitaf 1654 (ca.) Borger Hans Michelsen Storm (1596-1659) og hustru Karen Sørensdatter (1607-1642) samt to af deres sønner Befinder sig i søndre koromgang
Epitaf 1655 Rådmand Peder Rasmussen (1590-1653) og hustruerne, Karen Mikkelsdatter (1570-1627) og Appelonne Laursdatter (1612-1650) Befinder sig i nordre koromgang
Epitaf 1656 Adelsmand Otte Skeel (1605-1644) til Katholm og hustru Ide Lunge (1612-1671) Befinder sig i koret
Epitaf 1657 (ca.) Ridder Christian Thomesen Sehested (1590-1657) til Stovgaard og hustru Mette Rosenkrantz Holgersdatter (1600-1644) af Rosenholm samt deres tre døtre Stærkt reduceret ift. sin oprindelige størrelse. Befinder sig i Sehesteds kapel i nordre korsarm
Epitaf 1660 (ca.) Biskop Jacob Matthiesen Aarhus (1602-1660) og hustru Anna Casparsdatter Bartolin Befinder sig i midterskibet
Epitaf 1666 (eller før) Rådmand Søren Sørensen Ugelbølle (1604-1686) og hustru Margrethe Clausdatter (1595-1673) Befinder sig i nordre koromgang
Epitaf 1666-1692 (ca.) Organist ved domkirken og forstander i hospitalet Johan Utrecht (1608-1661) hustru Anna Thomesdatter Reisen (1607-1692) Befinder sig i nordre koromgang
Mindetavle 1675 Købmand Michel Lassen (1626-1709) og hustru Citzel Jensdatter (1635-1704) Materialer: Kalksten med senere tilsat trætavle
Epitaf 1682-1683 Borgmester Michel Michelsen Malling (1638-1701) og hustru Margrete Christensdatter (1625-1689) samt rådmand Søren Michelsen Malling (1642-1682) og hustru Anna Seyersdatter (1647-1683) Befinder sig i nordre koromgang
Epitaf 1686 Jurist Nicolaus Broberg (1637-1674) og hustru Kirstine Hansdatter Drostrup (1647-1731) Befinder sig i søndre korsarm
Epitaf 1690 (ca.) Assessor i Admiralitetskollegiet Jens Lasson (1624-1690) og hustru Karen Benedixdatter (1638-1669) Befinder sig i nordre korsarm
Epitaf 1691 (ca.) Biskop Erik Mogensen Grave (1624-1691) og hustru Anna Zanders Henriksdatter Befinder sig i midterskibet
Epitaf 1693 Handelsmand og overformynder Jens Rasmussen Lasson (1644-1693) og hustru Anne Jacobsdater Winter (1647-1713) Befinder sig i nordre korsarm
Epitaf 1696 (ca.) Overformynder Rasmus Pedersen Thestrup (1588-1656) med hustru og børn Befinder sig i nordre korsarm
Epitaf 1696 (eller senere) Landkommissarius Jesper Nielsen Hutfeld (1626-1696) og hustru Citzel Clementin (1642-1712) Udført af Thomas Quellinus. Befinder sig i det Hutfeldske kapel i nordre korsarm
Epitaf 1702 Biskop Johan Braem (1648-1713) og hustru Medea Harboe (1652-1709) samt sønnen Gothard Braem (1688-1733) Udført af Thomas Quellinus. Befinder sig i landemodesalen
Gravmonument 1704 Adelsmand Constantin Marselis (1647-1699) og hustru Sophie Elisabeth Charisius (1647-1706) samt hendes anden mand, baron Peter Rodsteen (1662-1714) Udført af Thomas Quellinus, bestilt af Sophie Elisabeth Charisius (1647-1706). Befinder sig i Marseliskapellet
Epitaf 1718 Kgl. kontrollør ved Søtolden Hans Terchelsen Rosenqvist (1657-1726) og husturerne Karen Lauritz Datter (1662-1717) og Maria Jensdatter Befinder sig i søndre korsarm
Epitaf 1725 Stiftsskriver Christen Jensen Wegerslev (1650-1723) Materialer: Sandsten og marmor med detaljer i egetræ. Befinder sig i midterskibet
Epitaf 1727 Købmandshustru Else Ollufsdatter (-1725) Opsat af købmand Jens Andersen Müller (1668-1741) for sin hustru. Befinder sig i midterskibet
Epitaf 1738 Købmand Michel Pedersen Borre (1669-1724) og hustru Anne Mogensdatter Blach (1692-1726) Befinder sig i midterskibet
Mindetavle 1743 (ca.) Skipper Frans Mortensen Aarhuus (1692-1743) Materialer: Træ
Epitaf 1745 Biskop Johannes Ocksen (1667-1738) og hustru Anna Petersen (1671-1743) Mindre epitaf i træ. Befinder sig i landemodesalen
Mindetavle 1750 (ca.) Borger Johan Zimmermann (1673-1750) og hustru Karen Sørensdatter (1667-1749) Materialer: Træ
Epitaf 1765 Biskop Peder Jacobsen Hygom (1692-1764) og hustru Karen Welleius (1687-1767) Materialer: Træ med marmorskriftplade. Befinder sig bag altertavlen
Mindetavle 1784 Assessor Jens Lasson (1624-1690) og hans oldebarn frøken Hedevig Margretha Lasson (1743-1785) Materialer. Hvid marmorsten
Mindetavle 1805 Biskop Hector Frederik Janson (1737-1805) Materialer: Sort marmor
Mindetavle 1833 Biskop Poul Mathias Bildsøe (1710-1777) og svigersønnen professor Thure Krarup (1739-1808) Materialer: Brunrød sandsten
Mindetavle 1868 Godsejer og oberst Christoffer Hvas (1598-1658) Materialer: Hvid marmor. Opsat i 1868 af justitsråd F. Hvass.
Mindetavle 1868 Kapitelsskriver ved domkirken Jens Hvas (1630-1709) og hustru Karen Frantsdatter Opsat i 1868 af justitsråd F. Hvass.
Mindetavle 1875 Underkorporal Andreas Petersen (1835-1864) Materialer: Hvid marmor. Mindetavlens indskrift angiver fejlagtigt navnet Andreas, da underkorporalen, som den blev opført som minde for, hed Anders Petersen. Han blev såret på Dybbøl Banke den 18. april og døde på lazaret i Flensborg den 9. maj 1864. Flensborgerne skænkede mindetavlen til Aarhus Domkirke i 1875 og i 1876 blev den opsat.
Gravsten 1306 Biskop Jens Assersøn (-1306) ---
Gravsten 1424 (ca.) Biskop Bo Mogensen Lang (-1423) Indskriften ender med sætningen: "Du som læser dette med eftertænksomt sind, husk, du skal dø"
Gravsten 1482 (ca.) Biskop Jens Iversen Lange (-1482) ---
Gravsten 1500 (ca.) Biskop Eiler Madsen Bølle (-1501) ---
Gravsten 1500 (ca.) Adelsmand Evert Eriksen Thott og hustru Margrete Bølle ---
Gravsten 1500 (ca.) Biskop Niels Clausen Skade (-1531) Domkirkens største gravsten
Gravsten 1511 (ca.) Kannik Peder Nielsen ---
Gravsten 1557 (ca.) Biskop Mads Lang (-1557) Første lutherske biskop i Aarhus
Gravsten 1560 (ca.) Biskop i Odense Knud Gyldenstjerne (ca. 1490-1560) og hustru Judit Podebusk (Ca. 1492-1573) samt hendes far Predbjørn Podebusk (ca. 1460-1541) ---
Gravsten 1563 (ca.) Befalingsmand på Aarhusgaard Jens Juel (-1563) til Alsted og hustru Anne Skramsdatter (-1581) ---
Gravsten 1567 Adelsmand Jørgen Bernekov (-1567) til Kjellerup hustru Anne Clausdatter (-1565) ---
Gravsten 1575 Kannik Johan Hansen Lønborg (1607-1682) og hustru Christentze Jensdatter (1622-1667) Med sekundær indskrift fra o. 1667
Gravsten 1576 (eller før) Kantor og hospitalsforstander Thomas Riber (-1576) og hustru Anne Større dele af indskriften mangler
Gravsten 1576 Adelsmand Erik Podebusk (-1573) til Bidstrup og hustru Sidsel Oxe (-1593) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravsten 1577 (ca.) Adelsbørnene Erik Bjørnsen (1569-1577) og Birgitte Urne (1573-1577) Ung søn af adelsmanden Bjørn Andersen (1532-1583) til Stenalt og ung datter af adelsmanden Axel Urne (-1577) til Søgaard.
Gravsten 1580 Adelsmand Christen Munch (ca. 1530-1579) til Taagerup og hustruerne Else Jensdatter Ulfstandz og Dorithe Gyldenstiern ---
Gravsten 1587 (ca.) Adelskvinde Mette Urne (-1587) ---
Gravsten 1599 (ca.) Læge Peder Hansen (1557-1599) ---
Gravsten 1575 (ca.) Magister Jens Nielsen Mundelstrup (1657-1701) og hustru Cæcilia Jensdatter Müller (1664-1747) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1701
Gravsten 1600 (ca.) Skipper Niels Andersen (1600-1668) og hans bror skipper Jens Andersen (1612-1675) samt dennes hustru Maren Ollufsdatter (1616-1681) Genbrugt gravsten med sekundær indskrift fra o. 1680
Gravsten 1608 Borger Lauritz Rasmussen (-1608) og dennes søskende, der løbende døde efterfølgende, samt Niels Eskesen (1637-1651) Med sekundær indskrift fra o. 1651
Gravsten 1609 (ca.) Borgerdatter Anna Jensdatter (1596-1609) og dennes lillebror, Walentinus Egidius (1606-1606) Børn af magister og senere biskop Jens Gjødesen (1550-1626).
Gravsten 1610 (ca.) Oprindeligt over boghandler Jacob Abel (-1610) og hustru (-1631). Genanvendt i 1699 til købmand Jens Søndergaard og i 1755 til borgmester Ulrich Christian Müller (1710-1756) samt hustruerne Dorothea Kirstine Kiersgaard (1718-1754) og Anne Marie Schönnau Genanvendt to gange
Gravsten 1605 (ca.) Købmand Mogens Mogensen Skov (-1678) og Giertrud Bartholomeidatter (-1682) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1682
Gravsten 1613 (ca.) Kantor og sognepræst ved Vor Frue Kirke Christen Stub (-1621) og hustruerne Barbra Knoff (-1606) og Anne Nielsdatter (-1613) ---
Gravsten 1617 (ca.) Adelsmand Jørgen Skeel (1578-1631) og hans første hustru Kirsten Lunge (1581-1609) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravsten 1615 (ca.) Rådmand Niels Christensen Friis (-1621) og hustru Karen Knudsdatter (-1615) ---
Gravsten 1616 (ca.) Rådmand Niels Ibsen (1570-1642) og hustru Maren Olufsdatter (1590-1680) ---
Gravsten 1617 (ca.) Oprindeligt over rådmand Oluf Sørensen Bonde (-1617). Genanvendt i 1791 til købmand Jens Antonisen (1724-) og hustru Maria Christina Sonberg (1716-1795) Med sekundær indskrift fra 1791
Gravsten 1619 (ca.) Oprindelig over kantor og præst Bonde Jensen (-1576), sognepræst og kannik Niels Villadsen (-1624) og deres fælles hustru Anne Jensdatter (-1619). Genanvendt i 1758 til kgl. kontrollør Valentin Feth og hustru Birthe Feth Med sekundær indskrift fra 1758
Gravsten 1620 Kgl. livlæge Matthias Jacobsen Riber (1570-1636) og hustru Ingeborg Hansdatter (1584-1614) ---
Gravsten 1600-1625 Rådmand Clement Jensen (-1626) og hustruerne Maren Christensdatter (-1597) og Anne Olofsdatter (-1650) ---
Gravsten 1600-1625 Lærer C.H. Blichfeld (-1726) og jomfru M.H.D. Blichfeld (-1748) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1748
Gravsten 1600-1625 Kaptajn Andreas Søbøtker (-1752) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1752
Gravsten 1622 (ca.) Købmand Hans Albretsen Wood (1564-1650) og hustru Maren Jensdatter (1565-1622) samt Albret Hansen Wood ---
Gravsten 1623 (ca.) Kæmner Jens Nielsen Mørk (1576-1627) og hustuerne Maren Jensdatter (1581-1618) og Margrethe Klausdatter Sidstnævnte er også at finde på gravstenen over hendes anden mand, Søren Sørensen Ugelbølle (1603-1685)
Gravsten 1625 (ca.) Kannik og præst Christen Nielsen Foss (1553-1625) ---
Gravsten 1625 (ca.) Rådmand Hans Andersen Grønbek (1581-1662) og hustruerne Karen Pedersdatter Saxe (1583-1616) og Kiersten Lauritzdatter ---
Gravsten 1625 (ca.) Købmand Mickel Jensen Tunboe (1649-1723) og hustruerne Maren Sørensdatter (1639-1681) og Giertrud Mickelsdatter (1647-1718) samt sønnen Mickel Mickelsen (1685-1705), dennes svoger købmand Niels Jensen Hagested (-1712) og dennes hustru Maren Mickelsdatter Tunboe (-1747) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1723
Gravsten 1626 (ca.) Hofmester og kgl. befalingsmand Manderup Parsberg (1541-1626) til Hagesholm og hustru Ingeburg Iuel Hartvigsdatter til Kolderup ---
Gravsten 1635 (ca.) Kaptajn og kgl. velbestalter Lauritz Andersen Holst (-1635) ---
Gravsten 1638 (ca.) Kæmner Jens Madtzen (1574-1650) og hustru Else Mickelsdatter (1574-1638) ---
Gravsten 1641 (ca.) Kannik Peder Pedersen Saxe Aarhus (1585-1641) og hustruerne Sophrosyne Schewselius (-1622) og Ursula Andersdatter ---
Gravsten 1642 (ca.) Provst, førstepræst og kannik Påske Jensen Høve (1588-1642) og hustru Mette Christensdatter ---
Gravsten 1646 (ca.) Borgerhustru Elisabeth Menelaidatter (1614-1646) Hustru til magister, rektor og senere professor i København Jacob Knudsen
Gravsten 1647 Kæmner Gregers Nielsen (1576-1643) og hustruerne Dorite Hellisdatter (1552-1628) og Anne Jensdatter (1613-1672) ---
Gravsten 1648 (ca.) Møllefæster Jacob Laursen Møller (-1673) og hustru Engel Andersdatter (1620-1648) ---
Gravsten 1650 (ca.) Rådmand Peder Rasmussen (-1653) med hustruerne Karen Mickelsdatter (1571-1627) og Appelonne Lauritzdater (1612-1650) ---
Gravsten 1625-1650 Købmand Michel Lassen (1626-1709) og hustru Cidsel Jensdatter (1635-1704) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1709
Gravsten 1625-1650 Købmand Niels Jensen Kieldrup (1740-1789) og hustruerne Edel Maria Galten (1744-1769) og Dorethea Cornelia Sparre (1746-1783) Den oprindelige skrift er slebet væk og erstattet med sekundær indskrift fra o. 1784
Gravsten 1652 (ca.) Borgmester Hans Jostsen (-1652) og hustru Karen Clausdatter (1599-1665) ---
Gravsten 1660 Rådmand Peder Sørensen og hustru Else Fredriksdatter (1592-1660) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravsten 1664 (ca.) Borgmester Anders Lydichsen og hustru Maren Clemensdatter Befinder sig i søndre korsarm
Gravsten 1665 Magister Hans Enevoldsen Brochmand (1821-1664) ---
Gravsten 1673 Borger Jens Sørensen (1610-1658) og handelsmand Hans I. Strømensøn (1627-1669) og deres hustru Margrete Chrestensdatter (-1686) ---
Gravsten 1674 Rådmand Søren Sørensen Ugelbølle (1603-1685) ---
Gravsten 1682 Præstehustru Cecilie Uch Hustru til sognepræst ved domkirken og provst i Hasle Herred. På stenen står der: I denne dydens urne ligger fromhed og retskaffenhed, den himmelske Cecilie Uch, et langt liv værdig. Claus Andersen, med tilnavnet Trondhjem, beder nat og dag om, at han må komme til at ligge ved siden af.
Gravsten 1688 Borgmester Jacob Mickelsøn (-1678) og hustru Cidtel Nielsdatter (1620-1674) ---
Gravsten 1699 Handelsmand Mickel Andersen Wern (1648-1713) og hustru Maren Pedersdatter (1640-1719) ---
Gravsten 1709 (ca.) Handelsmand Jørgen Andersen (1638-1707) og hustru Edel Christensdatter (1635-1709) ---
Gravsten 1716 (ca.) Handelsmand Mickel Sørensen Due (1647-1716) og hustru Mette Christensdatter (1648-1716) ---
Gravsten 1720 Assessor i Admiralitetskollegiet Jens Lassen (1626-1690) og hustru Karen Benedixdatter (1638-1669) Genanvendt, ældre sten. Har også et epitaf hængende i kirken
Gravsten 1725 (ca.) Købmand Kield Iversen (-1797) og hustru Karen Jørgensdatter (-1785) Måske genanvendt, ældre sten med sekundær indskrift fra 1781.
Gravsten 1731 Kæmner Jens Andersen Müller (1668-1741) og hustru Else Olufsdatter (1660-1725) ---
Gravsten 1744 (ca.) Borgmester Tøger Clemensen Kiersgaard (1667-1744) og hustruerne Cecilia Rasmusdatter Wærn (-1713) og Maren Olufsdatter (1695-1778) ---
Gravsten 1751 Biskop Peder Jacobsen Hygom (1692-1764) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravsten 1771 (ca.) Handelsmand Peder Jensen Schriver (1715-1771) og hustru Maren Mogensdatter (1725-) ---
Gravsten 1784 Handelsmand Friderich Raae (1723-1783) og hustru Cicilia Jensdatter Ahrendal (1719-1794) ---
Gravsten 1785-86 Adelskvinde Hedevig Margaretha de Lasson (1743-1785) Datter af etatsråd Thøger de Lasson (1706-1772) og Benedicta Antoinette Rosenørn
Gravsten Ca. 1800 (ca.) Prokurator Christian Westergaards (1750-1807) børn: Jørgen Hee (1788-1790), Dorthe Margrethe (1789-1790), Hans Jørgen (1790-1795) og en dødfødt søn (1800) ---
Gravflise 1649 (ca.) Kunstmaler Johan Jørgensen Kulbars (-1649) og Lene Jensdatter ---
Gravflise 1650 (ca.) Maria Benedigtsdatter og Peder Mouridtzsøn ---
Gravflise 1665 (ca.) Apotekersøn Gotfried Gesius (-1665) Søn af apoteker i Aarhus Jacob Gotfred Gesius (1634-1711)
Gravflise 1675 (ca.) Borgmester Niels Madsen (-1680) og hustru Maren Rasmusdatter (-1710) ---
Gravflise 1680 Rådmand Jacob Nielsen (-1661) og hustru Giertrud Lauridtzdatter (-1680) ---
Gravflise 1684 (eller senere) Rådmand Hans Bendixen Harding (1634-1712) og hustruerne Mette Jensdatter Winter (-1681) og Margrethe Falenkamp (-1749) ---
Gravflise 1687 (ca.) Visiterer og kontrollør Peder Rasmussen Halkier (1633-1698) og hustru Maren Rasmusdatter (-1688) ---
Gravflise 1688 Købmand Søren Olufsen (-1687) og hustru Maren Gundersdatter (-1706) ---
Gravflise 1690 Organist ved domkirken og forstander i hospitalet Johan Utrecht (1608-1661) hustru Anna Thomesdatter Reisen (1607-1692) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravflise 1699 Handelsmand Hans Sørensen Gylling (-1691) og Bergete Jensdatter (1705) ---
Gravflise 1699 Kæmner Casper Nielsen Brantis (-1695) og Annæ Kielsdatter (-1711) ---
Gravflise 1699 Stiftsprovst Ludvig Pontoppidan (-1706) og hustru Else Sophie Christensdatter Spend (-1707) ---
Gravflise 1700 Rektor Anders Nielsen Regel (-1661), hans første og anden hustru, Margrethe Mogensdatter (-1661) samt Peder Christensen Basballe (-1711) og hustru Karen Andersdatter Regel (-1712) ---
Gravflise 1700 Peder Pedersen Mørch (-1690) og hustru Maren Sørensdatter (-1713) ---
Gravflise 1700 (ca.) Borgmester Michel Michelsen Malling (1638-1701) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravflise 1701 Byfoged Jens Nielssøn Oustrop (-1699) og hustru Marie Jensdatter samt hendes anden mand, byfoged Ole Andersen (-1732) ---
Gravflise 1702 (ca.) Karen Jacobsdatter Bødkers (1633-1702) ---
Gravflise 1702 Købmand Niels Jensen Harlev (-1697) og hustru Maren Willumsdatter Thestrup samt hendes tredje mand, købmand og kæmner Jørgen Nielsen Friis (-1709) ---
Gravflise 1704 (ca.) Oberst Christian Bartholin (-1704) ---
Gravflise 1705 Christen Knudsen og Else Poulsdatter Usikkerhed omkring de begravede
Gravflise 1706 (ca.) Skipper Peder Nielsen Læsøe (-1706) og hustru Anne Jørgensdatter (-1700) Usikkerhed omkring de begravede
Gravflise 1706 Rådmand, købmand og skipper Tønnes Michelsen (1663-1728) og hustru Birgitte Olufsdatter Hofgaard (-1734) samt måler og vejer Christen Jørgensen Skaarup (-1731) og hustru Maren Pedersdatter Lassen (-1709) ---
Gravflise 1709 Hans Nielsen Todberg (-1709) ---
Gravflise 1710 Præsteenke Anne Sørensdatter Usikkerhed omkring den begravede
Gravflise 1710 Kontrollør Hans Terchelsen Rosenqvist (1657-1726) og hustru Karen Lauritzdatter (1662-1717) Har også et epitaf hængende i kirken
Gravflise 1710 Købmand Jesper Sørensen Herskind og hustru ---
Gravflise 1711 Kæmner Jess Fæstersen Farver (-1709) og hustru Mette Hansdatter Harding (-1709) ---
Gravflise 1712 Skipper Marcus Mortensen Læssø (-1707) og hustru Kirsten Nielsdatter Engelbret (-1712) ---
Gravflise 1713 Christen Overgaard og hustru Anne Hansdatter Gierne ---
Gravflise 1714 Kirkeværge Christen Michelsen Secher (1660-1729) og hustru ---
Gravflise 1714 Niels Rasmussen Haarup (-1740) og hustru Karen Nielsdatter Brandt (-1720) Usikkerhed omkring de begravede
Gravflise 1714 Søren Rasmussen Bage (Bagge, Bager) og hustruerne Karen Jensdatter og Anne Maria Nielsdatter Sicher (-1738) ---
Gravflise 1716 Kapellan ved domkirken Jens Lauritzen Harlev (-1716) og hustru Mette Johansdatter Lønborg (-17264 ---
Gravflise 1717 Borgmester i København og tidligere borger i Aarhus Jørgen Fogh (1631-1685) og hustru Catharine Schumacher (1645-1699) ---
Gravflise 1721 Las Nielsen Wissing og hustru ---
Gravflise 1724 (ca.) Elisabeth Pallisdatter (1656-1724) ---
Gravflise 1725 (ca.) Kapellan Hans Jacob Block (1690-1725) ---
Gravflise 1729 Maren Pedersdatter Thodberg (-1729) Enke efter skipper Peder Rasmussen Thodberg (-1698)
Gravflise 1720'erne Mads Rasmussen Haarup (-1739) og hustru Gertrud Pedersdatter Kryssing ---
Gravflise 1730 Sejlmager Johannes Hansen Buxlund og hustru ---
Gravflise 1731 Assessor og handelsmand Jørgen Pedersen Westergaard (ca. 1685-1743 og hustru Maren Olufsdatter Kryssing (1696-1763) ---
Gravflise 1733 Købmand Christen Nielsen Haarbye (-1753) og hustruerne Johanne Laursdatter (-1726) og Maren Mortensdatter Wærn ---
Gravflise 1734 Vinhandler Andreas Christensen Nyegaard (-1734) og hustru Marie Nielsdatter Brøchner samt hendes anden mand vinhandler Mads Pedersen Galthen (-1765) ---
Gravflise 1736 Dorothea Christensdatter (-1759) og hendes første mand Claus Jørgensen Fynboe (-1716) Hendes anden mand kirkeværge Peder Andersen (-1735) havde tidligere en gravflise sammesteds, men den er nu forsvundet
Gravflise 1742 Forpagter på Skårupgård Lauridts Pedersen Fogh (-1742) og hustru Christiana Stivart Moht (-1773) ---
Gravflise 1742 Skipper Frantz Mortensen Aarhus (-1743) og hustru Johanne Frandsdatter Usikkerhed omkring de begravede
Gravflise 1743 (ca.) Lektor Oluf Worm (1672-1743) ---
Gravflise 1758 (ca.) Jens Glan (1678-) og hustru Maren Jensdatter (1679-1758) ---
Gravflise 1760 (ca.) Købmand Mathias Thomasen Sabroe ---
Gravflise 1771 (ca.) Skipper Knud Nielsen Bech (-1771) og hustru Anne Sorensdatter Gylling (-1770) ---
Gravflise 1778 (ca.) Købmand Rasmus Thomasen Sabroe ---
Gravflise 1799 Købmand Lauritz Gieding (-1811) og hustru Johanne Jensen (-1818) ---

Se også

Aarhus Domkirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier om Aarhus Domkirke

Litteratur og kilder