Oluf Matthiasen Worm (1672-1743)

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Oluf Worm (1672-1743))
Portræt af Oluf Matthiasen Worm (1672-1743), "lector theologiæ" i Aarhus samt konsistorialassessor. Affotografering af maleri i Horsens Statsskole, Den Gamle Bys billedsamling.

Oluf Worm var lektor ved Aarhus Domkirke i perioden 1701-1743.

Født 17. juli 1672 i Ribe, død 16. marts 1743.

Søn af præsident (kongevalgt førsteborgmester) i Ribe Matthias Worm (1636-1707) og Margrethe de Hemmer. Han var således sønnesøn af den kendte oldtidsforsker Ole Willumsen Worm (1588-1654).

Gift med Karen Knob (født 23. maj 1682, død 1. april 1750), datter af amtsforvalter Jens Knob og Bente Randulf. Sammen med sin hustru fik Oluf Worm blandt andet sønnen Jens Worm (1716-1790).

Oluf Worm blev student i Kolding i 1691 og rejste udenlands i 1696. Han blev Lector Theol. i Aarhus i 1701 og senere konsistorialassessor.

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Hertel 2/462 - Zwergius: "Siellandske Clecie" 362