Hans Andersen Grønbæk (- 1662)

Fra AarhusWiki

Hans Andersen Grønbæk (død 19. januar 1662) var rådmand i Aarhus omkring 1648.

Han tog borgerskab i Aarhus 14. november 1611. Herefter varetog han flere embedsposter, herunder som kæmner i 1624, overformynder fra 22. februar 1638, konstitueret hospitalsforstander 1639 og byfoged i perioden 1642-1643. Hans post som rådmand nævnes i et skifte af 11. juni 1648.

Privatliv

Hans Andersen Grønbæk blev født i Grønbæk og var halvbror til borgmester Hans Hansen Grønbæk.

Han blev gift to gange, første gang Karen Terkildsdatter Saxe, datter af Peder Pedersen Saxe og Maren Terkildsdatter Abildgaard, og anden gang med Kirsten Lauridsdatter (-1669).

Hans Andersen Grønbæk blev far til:

  • Anders Hansen Grønbæk (ca. 1624-1671), præst i Maribo
  • Laurids Hansen Grønbæk (ca. 1631-1691), præst i Taarnby
  • Oluf Hansen Grønbæk, der tog borgerskab i Aarhus 13. oktober 1664

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer II/25 - Hofmeyer:P.N.