Hans Andersen Grønbæk (- 1662)

Fra AarhusWiki

Hans Andersen Grønbæk, død 19. januar 1662, var rådmand i Aarhus omkring 1648. Han var også kæmner i 1624, overformynder 22. februar 1638, konstitueret Hospitalsforstander 1639, Byfoged i perioden 1642-1643, og nævnes ved et Skifte 11. juni 1648 som rådmand.

Privatliv

Hans Andersen Grønbæk blev født i Grønbæk og tog Borgerskab i Aarhus 14. november 1611. Han er halvbroder til Borgmester Hans Hansen Grønbæk og var gift med henholdsvis Karen Terkildsdatter Saxe, Datter af Peder Pedersen Saxe og Maren Terkildsdatter Abildgaard, og Kirsten Lauridsdatter (-1669) død 1669.

Børn ?: Anders Hansen Grønbæk (1624-1671 født i cirka 1624, død cirka 1671., Præst i Maribo; Laurids Hansen Grønbæk (1631-1691), født i cirka 1631, død 1691, Præst i Taarnby; Oluf Hansen Grønbæk, der tog borgerskab i Aarhus 13. oktober 1664.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer II/25 - Hofmeyer:P.N.