Hans Hansen Grønbæk ( - 1624)

Fra AarhusWiki

Hans Hansen Grønbæk (født i Flensborg, død 14. august 1624) var borgmester i Aarhus i perioden 1617-1620. Han var tillige rådmand i perioden 1607-1613, skriver på Aarhusgaard fra 1600 og kongelig renteskriver over Nørre Jylland i 1622.

Privatliv

Hans Hansen Grønbæk løste borgerskab til Aarhus 22. oktober 1601.

Han blev gift 29. juli 1600 med Maren Justdatter Saxe (født 9. oktober 1557 i Mørke, død 29. november 1627), datter af præsten Just Pedersen Saxe og Apelone Sørensdatter Pind. Det var Maren Justdatter Saxes andet ægteskab. Hun blev gift første gang 9. oktober 1597 i Aarhus med købmand i Aarhus Jens Smed (død 1. juli 1599), og efter Hans Hansen Grønbæks død blev hun gift tredje gang i 1627 med borgmester i Viborg Peder Pedersen Bering.

Hans Hansen Grønbæk var halvbror til rådmand i Aarhus Hans Andersen Grønbæk (- 1662).

Han blev far til præst i Højelse Jens Hansen Grønbæk (født 11. september 1601, død 1647).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Huberts II/12,320 - P.T.3.R.2/149,257 - Arkiv for Genealogi og Heraldik 146 - Hoffmeyer: P.N. - A.g.T.I/389,390