Thøger Clemmensen Kjersgaard (1666-1744)

Fra AarhusWiki

Thøger Clemmensen Kjersgaard (født i cirka 1666 i Houlberg Herred, død 15. juni 1744, 77½ år gammel, begravet i Aarhus Domkirke) var købmand i Aarhus med borgerskab ad 1710 samt kæmner og vicerådmand i perioden 1734-1739.

Han tog sin afsked fra offentlig embede den 13. november 1739 med titel og rang som borgmester.

Thøger Clemmensen Kjersgaard var gift to gange; første gang i 1710 med Sidsel Rasmusdatter Wærn (skifte 10. september 1714), datter af rådmand Rasmus Madsen Wærn; anden gang med Maren Olufsdatter (1695-1778), datter af rådmand Oluf Sørensen og Dorthe Johansdatter Althalt.

Kilder og litteratur

  • Sejrs Sedler, 1779-01-01 c, s. 49. - http://www.sejrssedler.dk/oas_lookup?id=000049397
  • Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • Hubertz II/335,III/127 - Hertel II/160 - P.T.8.R.6/205 - Hoffmeyer I/391,452,487 - Schytte 48 - Legater og milde Stiftelser 4/17.