Oluf Andersen Løche

Fra AarhusWiki

Oluf Andersen Løche blev udnævnt til byfoged i Aarhus 28. marts 1732.

Han blev gift med Marie Johansdatter Bannerman (født 3. juli i 1663, død 20. maj 1721), datter af kongelig renteskriver Johan Bannermann og Else Andersdatter. Hun var enke efter hans forgænger i embedet Jens Nielsen Oustrup.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • "Bruuns Bog" i Landsarkivet i Viborg