Rasmus Nielsen Skriver (1653)

Fra AarhusWiki

Rasmus Nielsen Skriver (født i Warens i Holsten, død 1653, begravet 18. februar samme år med Epitafium i Aarhus Domkirke), var Borgmester i Aarhus i 1646 og perioden 1650-1652, tillige Amtsskriver over Skanderborg-Aakjær Amter, rådmand i Aarhus i perioden 1636-1641.

Privatliv

Rasmus Nielsen Skriver tog Borgerskab i Aarhus 24. april 1634 og var gift med Magdalene Mathiasdatter Jacobæa, Datter af Professor Mathias Jacobæus og Ingeborg Johanne Gjødesen, der endnu levede i 1684. Børn: Marie Rasmusdatter Broberg (født 1627), gift i 1646 med Jacob Knudsen, Præfessor i København, gift anden gang med Christen Henrik Pedersen, Borgmester i Aarhus. Mathias de Brobjerg (født cirka 1630, død 1652), Dr. Jur., Ejer af Sjelleskovgaard. Jens Rasmussen Broberg (født 1632, død 1652), student i 1650. Ingeborg Rasmusdatter Bording (født 1633, død 1709), gift med Laurids Jensen Bording, Leftor i teologi i Aarhus, Ejer af Ryomgaard. Nicolaj Rasmussen Broberg (født 1636, død 1674), Licentiat.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A.g.T.I/398 - Hoffmeyer: P.N. - A.S.A.1935/67