Hans Terchelsen Rosenqvist (1657-1726)

Fra AarhusWiki

Hans Terchelsen Rosenqvist (fødy 16. september 1657 i Rudkøbing, død 19. august 1726), var Hospitalsforstanderi Aarhus i perioden 1696-1715. Hans var først i tjeneste hos hr. Assistent Heinrich Mathesius, derefter hos Amtmand Otto Krabbe til Holmegaard, i 8 år Kammertjener hos Baron Frederik Krag til Kjærgaard, Lakaj hos Kristian den 5., tillige Toldbetjent og Visiterer i 1668, Toldkontrollør i 1706, og afgik som Hospitalsforstander 1. maj 1715.i 1726 blev han udnævnt til Toldkontrollør i København, men døde forud for Tiltrædelsen af embedet.

Privatliv

Hans Terchelsen Rosenqvist blev gift første gang 22. april 1697 med Karen Lauritzdatter (død i februar 1717, Epitafium i Aarhus Domkirke), anden gang 30. februar 1718 i København med Marie Jensdater (født 1679, død 1749). Hun blev gift anden gang Toldkæmmerer H. J. Fæth.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • A.S.A.1911/72 - P.T.5.R.6/177,9.R.1/208 - Hertel II/121 - Legater og milde Stiftelser 4/16 - Schytte 58