Bo Mogensen Lang (-1423)

Fra AarhusWiki

Bo Mogensen Lang var biskop i Aarhus i perioden 1395-1423.

Ukendt fødselsår, død 23. december 1423, begravet i Aarhus Domkirke, hvor man endnu kan finde hans stærkt slidte ligsten. Ved hans højre side kan man genkende hans våben; et dyrehoved over et tværdelt felt.

Søn af borger og rådmand i Roskilde Mogens Hviid og hans hustru, Merete.

Bo Mogensen Lang drog i 1370’erne til udlandet for at studere teologi og jura. Blandt andet var han i 1378 at finde i Prag. Efter hjemkomsten til Danmark opnåede han kanonikater i Roskilde og Ribe og blev i 1395 biskop i Aarhus. Efter sigende havde man oprindeligt valgt en anden til embedet, men Bo Mogensen Lang drog ”på egen hånd” - og nok med velsignelse af dronning Margrete 1. - til Rom for at få embedet af paven, der indviede ham til det. Hermed blev den anden kandidat til embedet overtrumfet.

Biskop Lang fik i løbet af sin tid som biskop betydelige gaver af dronningen til bygning og gudstjenester, mens biskoppen til gengæld gentagne gange gav dronningen store lån. Han byggede blandt andet et kapel, der var indviet til apostlene Filip og Jakob, i Aarhus Domkirke.

Bo Mogensen Lang ejede meget gods rundt om i Jylland, og han havde Skanderborg og Bygholm som len af kronen. Til bispestolen erhvervede han Åkær, der indtil reformationen forblev Aarhusbiskoppernes faste borg. Dog havde han ikke altid helt styr på, hvilke besiddelser der var hans egne, Aarhus bispestols eller kongemagtens, hvilket gav hans efterfølger besvær med at udrede forholdene efter Langs død.

Se også

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Molbech 3/58 - Pontoppidan 2/472 - A.S.A.1915/77,1919(133,171 Schytte 20 - Hoffmeyer 1/151
  • Johannes Lindbæk: Pavernes forhold til Danmark, 1907.
  • P.G. Lindhardt: Danmark og reformkoncilerne, 1942.
  • Dansk biografisk leksikon, 1. og 3. udgave