Eiler Madsen Bølle (-1501)

Fra AarhusWiki
Aftegning af biskop Eiler Madsen Bølles gravsten i Aarhus Domkirke. I.G. Burman Becker, ca. 1850, Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Eiler Madsen Bølle var biskop i Aarhus i perioden 1482-1491, hvor kapitlet tvang ham til at fratræde.

Født før 1435, død 16. april i Silkeborg, begravet i Aarhus Domkirke.

Søn af Mads Andersen Bølle (-1466) og Susanne Eilersdatter Rantzow.

Som ung blev Eiler Madsen Bølle i år 1444 indskrevet ved universitetet i Erfurt under navnet Eylerus Mathie de Ottonia.

I 1479 var han ærkedegn i Aarhus, og i 1482 blev han valgt og viet til biskop over byens bispesæde.

Hans forvaltning af bispedømmet vakte stor misfornøjelse blandt borgerne i Aarhus, og spliden mellem dem og bispen endte i 1489 med et forlig for kongen, der resulterede i, at Eiler Madsen Bølle fratrådte sit embede som biskop i 1491. Han fik dog lov at beholde Silkeborg Slot, som ellers tilhørte bispestolen.

Se også

Litteratur og kilder