Jens Gjødesen (1550-1626)

Fra AarhusWiki

Jens Gjødesen var biskop over Aarhus Stift i perioden 1593-1626.

Født ca. 1550 i Ribe, død 11. december 1626 i Aarhus, hvor han ligger begravet i domkirken.

Gift ca. 1581 eller 1585 med Magdalene Valentin (ca. 1567-1630), datter af slotsskriver Valentin i Wittenberg. Med sin hustru fik Jens Gjødesen datteren Ingeborg Jensdatter Ægidia (1584-1614).

Jens Gjødesen arbejdede først som underviser, indtil han omkring 1583 fik en anselige post som slotsprædikant i København.

I 1591 blev han sognepræst ved St. Nicolai Kirke i København og i 1593 blev han indsat som biskop i Aarhus. Hans teologiske overbevisning og praksis repræsenterede den filippistiske retning, dog uden at han delte dens kryptokalvinske sympatier.

Gennem sin lange embedstid deltog han jævnlig i vigtige forhandlinger af almenkirkelig art. Han var efter sigende en nidkær og alvorlig bispeskikkelse, der var varmt interesseret i kirkens ve og vel, men som så mange af tidens større kirkemænd var han præget af en dybtgående pessimisme over for den kirkelige udvikling. Med et ønske om at forbedre udviklingen forsøgte Gjødesen at øge Aarhus Stifts præsters dannelsesstandpunkt. Selv var han en grundigt belæst mand, der jævnlig holdt teologiske forelæsninger i Aarhus Domkirke og forfattede en lang række ligprædikener over medlemmer af den jyske adel, som er blandt de bedste, der er blevet skrevet i Danmark. De giver udtryk for en praktisk, trohjertet fromhed og udmærker sig ved et kraftigt og livfuldt sprog, rigt spækket med ordsproglige vendinger og folkelige fyndord.

Se også

Litteratur og kilder