Torkild Pedersen Abildgaard

Fra AarhusWiki

Torkild Pedersen Abildgaard var byfoged i Aarhus i perioden 1565-1567.

Torkild Pedersen Abildgaard var søn af byfoged Peder Torkildsen og svor borgered i 1540.

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer II/23,25 - Hoffmeyer: P.N.