Peder Torkildsen

Fra AarhusWiki

Peder Torkildsen var byfoged i Aarhus i perioden 1541-1553.

Peder Torkildsen var borger i Aarhus fra 1535 til 1562.

Han var far til senere byfoged Torkild Pedersen Abildgaard.

Litteratur og kilder

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941. Samt alle de kilder, Friis-Petersen angiver til det enkekte opslag. Ex. Hoffmeyer II, 23, 24, 25