Jacob Gotfred Gesius (1634-1711)

Fra AarhusWiki

Jacob Gotfred Gesius (født i 1634, død 1711) var apoteker i Aarhus.

Han blev udnævnt til rådmand i Aarhus 30. juli 1675 og virkede som sådan i perioden 1675-1683.

Privatliv

Jacob Gesius blev født i Rostock som søn af præsten i Hamburg, Gottfred Gesius.

Han blev gift første gang 7. december 1662 i Odense med Karen Brodersdatter Riisbrich (død 17. juli 1669 ved drukneulykke, og begravet 8. august 1669 i Førslev Kirke i Skåne), datter af præsten i Gislev, Broder Brodersen Riisbrich.
Jacob Gesius blev gift anden gang 14. juni 1670 med Reinmuth Brasen (født 23. februar 1641 i Lübeck, død 10. maj 1706), datter af købmand Johan Brasen og Margrethe Weltzin.

Jacob Gesius blev far til:

  • Thomas Jacobsen Gesius (1669-1742), stud. theol., underdegn ved Vor Frue Kirke i Aarhus,
  • Johan Gotfred Gesius (1671-1726), stud. theol., borger i Aarhus,
  • Magdalene Sibylle Gesius (1663-1725), gift første gang i 1685 med Mogens Mogensen Skou, anden gang med Johan Reimer, tredje gang i 1706 med Henrik Tegder, fjerde gang i 1718 med Peter Høppener. Alle fire var apotekere i Randers.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • E. Dam: "Aarhus Løveapotek" 19 - Dam og Schæffer: "De danske Apotekers Historie" I/164 - A.S.A.1937/96 - Jy.S.3.R.6/381 - P.T. 8.R.4/331,332,6/221 - Hoffmeyey I/101, 505,506,II/9,177 - Zwergius: "Siellandske Clerisie" 611 - Schytte 54