Jacob Matthiesen (1602-1660)

Fra AarhusWiki

Jacob Matthiesen var biskop over Aarhus Stift i perioden 1645-1660.

Født 17. oktober 1602 i Aarhus, død 3. juni 1660 i Aarhus.

Søn af Christian IV’s livlæge Matthias Jacobæus (1569-1636) og Ingeborg Jensdatter Ægidia (ca. 1584-1614), datter af den tidligere biskop i Aarhus Jens Gjødesen (1550-1626).

Gift i 1632 med Anna Bartholin (1613-1682), datter af lægen og teologen Caspar Bartholin (1585-1629). Gennem sin hustru blev Jacob Matthisen stamfader til Jacobæusslægten.

Jacob Matthiesen startede sin uddannelse på Aarhus Skole, men kom i 1619 i Odense Skole, hvorfra han sendtes til Københavns Universitet i 1621. Som student fik han Sjællands biskop Jesper Rasmussen Brochmand (1585-1652) som velynder, og i 1623 blev han optaget i den lærde kreds omkring Holger Rosenkrantz (1574-1642), som ansatte ham hos sig i Odense og på slottet Rosenholm. Her arbejdede Jacob Matthiesen som Rosenkrantz' sekretær og huslærer for fire unge adelskvinder.

1624 rejste han efter Rosenkrantz’ anvisning til Wittenberg, hvor han særligt kastede sig over matematiske studier, som han allerede havde begyndt på Rosenholm. Han følte sig frastødt af det vilde studenterliv, der gik op i druk og udsvævelser, hvilket han valgte at holde sig fra. Han trak sig tilbage til en lille kreds af landsmænd, som rummede flere senere betydningsfulde mænd.

I 1626 rejste han til Rostock og derfra Harderwijk i Holland, hvor han fortsatte sine matematiske studier. Derefter opholdte han sig en tid i Leiden rejste, indtil han i 1629 rejste til England og studerede i London og Cambridge. I 1630 blev han professor ved Københavns Universitet og i 1631 blev han magister. Han fik hurtigt et omdømme som en af tidens bedste latinister, og Christian IV, som havde brug for en dygtig latiner, tilbød ham en plads i Kancelliet. Jacob Matthiesen foretrak dog at blive i sin stilling ved universitetet, hvor han havde en betydelig indtægt som forfatter.

I 1638 blev han Matthisen hofpræst og i 1640 opnåede han en doktorgrad i teologi.

I 1645 blev han biskop i Aarhus, hvor han nød stor anseelse for sin veltalenhed og ofte blev hyret som taler ved vielser og begravelser, hvilket bragte ham store indtægter. Da Frederik III i 1653 tilbød ham Sjællands bispestol, foretrak Matthisen at blive i Aarhus og med henvisning til sin tiltagende svagelighed, som til sidst forårsagede hans død i 1660.

Se også

Litteratur og kilder