Gregers Nielsen ( - 1643)

Fra AarhusWiki

Gregers Nielsen (født i Anslet i Testrup Herred, død 9. april 1643 og begravet med ligsten i Aarhus Domkirke, skifte 20. oktober 1646) var kæmner i Aarhus i 1620.

Gregers Nielsen tog borgerskab i Aarhus 9. september 1613. Han var tillige kornmåler.

Gregers Nielsen var gift første gang med Dorothea Hellesdatter og anden gang med Anne Jensdatter. Hun giftede sig senere med rådmand Anders Thomsen.

Gregers Nielsen blev far til:

  • Niels Gregersen
  • Gregers Gergersen Prytz (født cirka 1642, død 1705), præst i V. Tørslev
  • Christen Gregersen (død før 1646)
  • Mette Gregersdatter, vist gift første gang med borger i Aarhus Clemend Jensen (død 1662), anden gang med præst i Vivild Eske Lauritsen Vivild (død 1683) og tredje gang med præst i Vivild Mads Lauritsen Bay (død 1714)
  • Ide Gregersdatter.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.