Gregers Nielsen ( - 1643)

Fra AarhusWiki

Gregers Nielsen (født i Anslet i Testrup Herred, død 9. april 1643 og begravet med ligsten i Aarhus Domkirke), var kæmner i Aarhus i 1620. Han var tillige Kornmåler.

Privatliv

Gregers Nielsen tog Borgerskab i Aarhus 9. september 1613. Skifte 20. oktober 1646. Gregers var gift med Dorothea Hellesdatter; og Anne Jensdatter som senere giftede sig med rådmand Anders Thomsen. Børn: Niels Gregersen, Gregers Gergersen Prytz (født cirka 1642, død 1705, Præst i V. Tørslev), Christen Gregersen (død før 1646), Mette Gregersdatter, vist gift første gang med Clemend Jensen, Borger i Aarhus (død 1662); anden gang Mette blev gift var med Eske Lauritsen Vivld, Præst i Vivild (død 1683); gift tredje gang med Mads Lauritsen bay, Præst i Vivild (død 1714); Ide Gregersdatter.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N.