Tønnes Michelsen (1663-1728)

Fra AarhusWiki

Tønnes Michelsen (født cirka 1663 - død 8. oktober 1728) var rådmand i Aarhus i perioden 1713-1728 med udnævnelse 1. februar 1713.

Tønnes Michelsen var også skipper og købmand. I 1710 var han stempelpapirforvalter, og fra 19. juni 1728 blev han konstitueret tolder i Bernt Holmsteds fraværelse.

Privatliv

Tønnes Michelsen var søn af skipper Michel Tønnesen og Karen Jacobsdatter.

Han tog borgerskab i Aarhus 12. februar 1686.

Tønnes Michelsen var gift to gange. Først med Maren Gundersdatter (født cirka 1650, død 1706, begravet 14. maj 1706), og anden gang 10. maj 1707 i Vor Frue Kirke med Birgitte Olufsdatter Hofgaard (begravet 26. januar 1734 i Aarhus Domkirke), enke efter købmand i Aarhus Laurids Andersen Høysgaard.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/384,400,428,II/123 - Hertel II/167 - Schytte 51 - A.S.A.1935/74.80