Bernt Holmsted (- 1739)

Fra AarhusWiki

Bernt Holmsted (død 24. november 1739) var rådmand i Aarhus i perioden 1722-1730.

Han var desuden apoteker i Aarhus med bestalling af 20. juni 1710

Han blev udnævnt til rådmand 19. juni 1722 og solgte apoteket i 1727.

Den 9. august 1728 blev Bernt Holmsted udnævnt til viceborgmester og nævnes samme år som tolder i byen.

Han forlod Aarhus i 1730 og blev 20. juni samme år borgmester i Nyborg, tillige apoteker i Nyborg 1731 og kancelliraad 1738.

Privatliv

Bernt Holmsted var søn af Christen Jonsen Holmsted til Brolykke på Langeland og Karen Krag.

Bernt Holmsted blev den 4. juni 1711 gift med Dorthea Marie Kryssing (-1761), datter af købmand i Aarhus Clemen Hansen Kryssing og Anne Cathrine Jessen.

Bernt Holmsted blev far til Karen Krag Holmsted (-1748), gift i 1730 med apoteker i Odense Johan Christoffer von Westen, og Christian Holmsted (1716-1774), apoteker i Svendborg.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • E. Dam "Aarhus Løveapotek" 41 - Dam og Schæffer:"De Danske Apotekers Hist." I/170,354 - Hoffmeyer I/384,386,428,510,II/9 P.T.1.R.4/275,3.R.4/149 - Hubertz III/51.