Bernt Holmsted (- 1739)

Fra AarhusWiki

Bernt Holmsted (død 24. november 1739) var rådmand i Aarhus i perioden 1722-1730. Han var desuden Apoteker i Aarhus med bestalling 20. juni 1710, udnævnt til rådmand 19. juni 1722, og solgte apoteket i 1727. Den 9. august 1728 blev Bernt Holmsted udnævnt til Vice-Borgmester, og nævnes tillige samme år som Tolder. Han forlod Aarhus i 1730 og blev 20. juni samme år Borgmester i Nyborg, tillige Apoteker i Nyborg 1731, Kancelliraad 1738. Han døde 24. november 1739.

Privatliv

Bernt Holmsted var søn af Christen Jonsen Holmsted til Brolykke på Langeland og Karen Krag; Bernt Holmsted blev den 4. juni 1711 gift med Dorthea Marie Kryssing (- 1761), død 1761, og begravet 18. november 1761 i Nyborg. Hun var Datter af Købmand i Aarhus Clemens Hansen Kryssing og Anne Cathrine Jessen.

Børn: Karen Krag Holmsted (- 1748), gift i 1730 med Johan Christoffer von Westen, Apoteker i Odense; Christian Holmsted (1716-1774), født 1716, død 1774, Apoteker i Svendborg.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • E. Dam "Aarhus Løveapotek" 41 - Dam og Schæffer:"De Danske Apotekers Hist." I/170,354 - Hoffmeyer I/384,386,428,510,II/9 P.T.1.R.4/275,3.R.4/149 - Hubertz III/51.