Poul Mathias Bildsøe (1710-1777)

Fra AarhusWiki

Poul Mathias Bildsøe var biskop i Aarhus i perioden 1764-1777.

Født 15. februar 1710 i Kjættinge på Lolland, død i 1777 i Aarhus.

Søn af præst Laurids Bildsøe og hustru Anna Sophie Bildsøe f. Lund, der var en præstedatter fra Falster.

Gift første gang i 1737 med Marie Christian Ernst (-1738), datter af købmand og rådmand Ernst i Svendborg.
Gift anden gang i 1739 med Anne Marie Fjeldsted (-1756), datter af justitsråd og stadshauptmand Michael Fjeldsted i København.
Gift tredje gang i 1757 med Elisabeth Sophie Hagerup (-1773), datter af biskop Eiler Hagerup i Trondhjem.
Gift fjerde gang i 1775 med Sophie Elisabeth Nørkencrone, datter af generalmajor Nørkencrone.

Poul Mathias Bildsøe blev studens i 1726 og tog i 1730 teologisk eksamen. Han blev med det samme ansat som rektor i Svendborg, hvilket han var frem til 1736, hvor han blev sognepræst i Thorkildstrup og Lillebrænde på Falster.

I 1738 blev han forflyttet til København, hvor han virkede som sognepræst i Garnisonskirken frem til 1754 og opnåede der imens en doktorgrad i teologi i 1752. Fra 1754 blev han sognepræst i Helliggejstes Kirke frem til 1757, derefter i Nicolai Kirke frem til 1759 og til sidst i Holmens Kirke frem til 1764.

I 1764 blev han udnævnt til biskop over Aarhus Stift og blev i embedet frem til sin død i 1777.

Se også

Litteratur og kilder