Niels Christensen Friis ( - 1621)

Fra AarhusWiki

Niels Christensen Friis var rådmand i Aarhus i perioden 1608-1626. Han var også ridefoged på Aarhusgaard.

Privatliv

Niels Christensen Friis ejede en gård i Borgporten og i Studsgade. Han var gift tre gange. Hans første hustru kendes ikke, andet ægteskab var i 1608 med Karen Knudsdatter, død 1615, enke efter rådmand Povl Pedersen Skriver; tredje ægteskab var med Sidsel, død cirka 1623-24.

Niels Christensen Friis blev far til:
1) Anne Nielsdatter Friis (ca. 1609-), gift 7. november 1629 i Aarhus med Jørgen Nielsen Nielstrup (1605-1650), præst i Aarslev-Hørning,
2) Christen Nielsen Friis (1604-1664), præst ved Aarhus Vor Frue Kirke og
3) Povl Nielsen Friis (ca. 1614-1670), præst i Lom i Guldbrandsdalen.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.
  • H. Friis-Petersen: Utrykt Stamtavle over Faamilien Friis fra Aarhus - Hoffmeyer I/300 - Schytte 49 - P.T.8.R.6/249 - Kancelliets Brevbøger 1606,1608,1613.