Erik Mogensen Grave (1624-1691)

Fra AarhusWiki

Erik Mogensen Grave var biskop over Aarhus Stift i perioden 1664-1691.

Født 26. september 1624 i Lund, død 22. februar 1691 i Aarhus. Han blev begravet i Aarhus Domkirke, hvor der hænger et epitafium til minde om ham.

Søn af rektor og senere magister og lektor i teologi Mogens Grave (1591-1646) og Anna Eriksdatter (-1674).

Gift 25. maj 1651 med Anna Henriksdatter (-1687), datter af rådmand og købmand i Holbæk Henrik Sandersen (-1652) og Elisabeth Hansdatter.

Erik Mogensen Grave blev student fra Lund i 1643, hvor han i 1645 tog teologisk eksamen. Herefter blev han en såkaldt hører i Lund og nød stor anseelse som skolemand. I 1649 blev han rektor i Helsingborg, og da han rejste fra Lund, fulgte flere af hans skoledisciple med for at fortsætte deres skolegang under hans vejledning. Da han senere forlod Helsingborg, fulgte skolebørnene ham til skibet, som han skulle med, og deres forældre bragte ham mindegaver til tak for hans skolegerning.

I 1650 blev Erik Mogensen Grave præst i Hornslet og derigennem blev han nøje knyttet til Rosenkrantzfamilien. I 1655 fik han kongelig befaling til at prædike ved hoffet, og kongen var tilsyneladende yderst tilfreds, for i 1660 kaldte han Grave til København og udnævnte ham til hofprædikant. Kongen viste desuden sin billigelse ved at forære Grave "Heste og Karosse" i gave, købe Lorens Tuxens fornemme gård til embedsbolig for ham og senere forøge hans løn.

I 1664 blev Erik Mogensen Grave udnævnt til biskop i Aarhus. Under sit bispeembede blev han i 1668 kongeligt udnævnt til doktor i teologi.

Se også

Litteratur og kilder

Dansk Biografisk Leksikon, bind VIII, "Geelmuyden-Hall", J.H. Schultz Forlag, 1936. Indscannet af Slægtsforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/911652.pdf