Niels Madsen ( - 1680)

Fra AarhusWiki

Niels Madsen (død 1680) var kongelig tolder i Aarhus i perioden 1661-1671 og blev udnævnt til borgmester i byen 14. juni 1676.

Privatliv

Niels Madsen var gift to gange, men navnet på hans første hustru kendes ikke. Den 18. maj 1661 blev der givet kongelig bevilling til, at hans afdøde hustrus lig måtte føres fra Aarhus til København for at blive begravet hos hendes forrige mand, borgmester Rasmus Rasmussen.

Niels Madsen blev gift anden gang i 1665 med Maren Rasmusdatter (født 8. marts 1649 i Aarhus, død 30. september 1710), datter af overformynder Rasmus Lassen og Anne Rasmusdatter. Efter Niels Madsens død blev Maren Rasmusdatter gift anden gang med præst i Grundfør Villads Olufsen.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • "Brune Bog" i Landsarkivet i Viborg - Hoffmeyer: P.N. - A.S.A.1928/96,1936/90,103 - P.T.5.R.6/175,6.R.3/27