Niels Clausen Skade (-1531)

Fra AarhusWiki
Aftegning af Niels Clausen Skades gravsten i Aarhus Domkirke. I.G. Burman Becker, ca. 1850, Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Niels Clausen Skade var biskop i Aarhus i perioden 1490-1520.

Født før 1462, død 15. december 1531 på Silkeborg Slot, begravet i Aarhus Domkirke.

Søn af Claus Henriksen Skade (-1462) og Gertrud Jensdatter Present (-1470)

Før Niels Clausen Skade blev biskop i Aarhus, kendes han som kannik i Roskilde i 1489.

Han var den næstsidste katolske biskop i Aarhus og blev efterfulgt af Ove Bille (ca. 1475-1555), der var den sidste inden reformationen.

Niels Clausen Skade fuldførte ombygningen Aarhus Domkirke som gotisk bygningsværk og var bygmester for højkoret og koromgangen, det såkaldte ambulatorium. Det høje, treskibede kor med de tretten slanke vinduer stod også færdig under hans tid som biskop, nemlig i 1499, hvor kirken må have stået i fuld glans.

I 1520 gav Niels Clausen Skade afkald på bispeembedet med de forbehold, at han ville beholde Silkeborg Slot, Hads Herred og hans gård Rygaard, som ellers hørte under bispestolen. Samme år anførte han i sit skifte, at hans jordegods efter hans død skulle tilfalde hans slægtninge, fru Birgitte af Vallø og fru Anne Nielsdatter til Egholm.

Da Niels Clausen Skade døde i 1531, blev han begravet i Aarhus Domkirke, hvor han er den eneste middelalderlige biskop, hvis gravsten stadig ligger på sin oprindelige plads, i dette tilfælde på kirkens fornemste plads bag højalteret. Gravstenens placering bag højaltret er ikke tilfældig, men nøje udvalgt af Niels Clausen Skade selv. Med den sørgede han for, at hans sidste hvilested var en mægtig kirkefyrste værdig, da stedet i kirkens østside er dér, hvor lyset er stærkest og symbolsk vidner om Guds nåde, som for eftertiden altid ville skinne på biskop Niels Clausen Skade og hans grav.

På hans kolossale gravsten, som er domkirkens største, træder en anseelig person, der skal forestille at være Niels Clausen Skade selv, frem iklædt fuldt bispeskrud. Ved hans fødder ses hans stolte slægts- og adelsvåben, og gravstenens indskrift fortæller, at ”her ligger den ærværdige Fader og Herre i Kristus, hr. Niels Clausen, Biskop ved denne Kirke i Aarhus, som døde i Herrens Aar 1531 den 15. December”.

Se også

Litteratur og kilder